Nieuws over scholing

Welke kennis biedt VACpunt Wonen u?

 

Op basis van de cursusinventarisatie vorig jaar is het cursus- c.q. kennisaanbod van VACpunt Wonen bijgesteld. Er is gekozen voor drie niveaus: 

  1. Basis: aspirant- en beginnende leden 
  2. Verdieping: beginnende en ervaren leden
  3. Vernieuwing: ervaren leden

Het kennisaanbod bestaat uit een combinatie van e-learning cursussen, bijeenkomsten, schriftelijke documentatie, naslagwerken en hulpmiddelen. Van voornamelijk klassikale cursussen gaan we naar een systeem van blended learning: een combinatie van e-learning en klassikale cursussen. Lees verder>Cursusprogramma najaar 2016

 

Weten welke cursussen u dit najaar nog kunt volgen? Check dan dit schema. De Basiscursus Praktijkdag voor beginners is bijna vol. Wilt u nog meedoen? Wees er dan snel bij! Meld u aan bij Leontine broer via het aanmeldingsformulier.

Vanaf 1 september 2016 zijn de e-learning verdiepingscursussen 'Energiebesparing' en 'Binnenmilieu & Gezondheid' gereed. De VAC-leden die zich al hebben ingeschreven zullen ook vanaf dat moment de inlogcodes krijgen. De verdiepingscursus 'Levensloopgeschikt wonen' is in de testfase en nog niet beschikbaar.

Wij hebben de reacties op de basiscursus geïnventariseerd en zijn tot dezelfde conclusie gekomen als de deelnemers: deze eerste versie van de e-learning voldeed helaas niet aan onze kwaliteitseisen. Op dit moment zijn wij druk bezig deze cursus aan te passen zodat in het najaar de verbeterde versie beschikbaar is.

Op herhaling: Studiebijeenkomst OTIB

 

We willen allemaal graag zo lang mogelijk in ons eigen huis blijven wonen, ook als we oud worden en gebreken krijgen. Soms kan dit lastig zijn. Gelukkig zijn er talloze technische innovaties om mensen met een beperking of fysiek ongemak langer zelfstandig te laten wonen. De installatiebranche speelt hierbij een rol. Technologie Thuis Nu! is een project van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB). In een real life omgeving (een miniwoonwijk) worden mogelijkheden getoond om langer, veilig en comfortabel thuis te blijven wonen.

VACpunt Wonen heeft in het verleden diverse studiebijeenkomsten georganiseerd naar deze inspirerende locatie. Er zijn vragen gekomen vanuit de VAC’s of deze studiebijeenkomst nogmaals georganiseerd kan worden (bijv. vanwege nieuwe leden). Bij deze dus op verzoek: OTIB op herhaling!

Wat gaan we doen?
In vijf verschillende woningen kunt u ervaren wat de mogelijkheden zijn van technische innovaties voor zorgtoepassingen. Het persoonlijk welzijn en de zelfstandigheid van ouderen staat voorop. De woningen worden getest en beoordeeld op gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en mogelijkheden door ouderen, zorgbehoevenden en zorgverleners. Met de VAC-kennis over gebruikskwaliteit kunt u waardevolle feedback geven.

Programma:

  • korte verkenning van de 5 woningen
  • een beoordeling van de dementiewoning
  • beoordeling van een of twee woningen in groepjes
  • plenaire bespreking van de beoordeling/kennisdeling

Om de bijeenkomst optimaal te benutten kunnen er maximaal tien deelnemers meedoen. De studiebijeenkomst wordt gehouden op:

  • 1640.1: vrijdag 4 november 2016

De bijeenkomst is in Woerden. We starten om 13.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

De kosten voor deelname bedragen 12,50 euro per persoon. Aanmelden? Stuur een mail aan Leontine Broer.