Nieuws van VACpunt Wonen

REMINDER: Meldt u aan!

 

Begin april ontving u een uitnodiging voor de drie bijeenkomsten met als titel ‘Toekomstbestendig VAC-werk, samen aan de slag!’ 

De bijeenkomsten vinden plaats op:
• dinsdag 24 mei 2016 in Wierden
• maandag 30 mei 2016 in Rotterdam
• dinsdag 7 juni 2016 in Utrecht

Aanmelden kan per mail bij Leontine Broer van de cursusorganisatie via info@vacpuntwonen.nlLET OP: de uiterste aanmelddatum voor alle bijeenkomsten is uiterlijk dinsdag 10 mei 2016!Save the date: jubileumdag op 6 oktober 2016!

 

2016 is een jubileumjaar voor de VAC-organisatie: VACpunt Wonen bestaat dit jaar maar liefst vijftig jaar én het fenomeen VAC, ofwel het netwerk van Adviescommissies Wonen, bestaat zeventig jaar! Reden om dit jaar een extra feestelijk tintje te geven; (zie ook het jubileumlogo bovenaan deze nieuwsbrief). In alle activiteiten staat onze doelstelling voorop: de bewoner een meer centrale plek geven bij bouwen en wonen, een bijdrage leveren aan de vraaggerichtheid van de bouwsector én een verbetering van de woonkwaliteit.

Op 6 oktober a.s. organiseren we een jubileumdag. Hiervoor nodigen we niet alleen u, de leden van de Adviescommissies Wonen uit, maar ook professionals uit de markt en de overheid. We vieren niet alleen een feestje, maar we doen kennis op over vernieuwing in bouwen en wonen én we maken op een dynamische manier de verbinding tussen u, de leden van Adviescommissies Wonen, en de andere stakeholders. Zodat we samen verder kunnen werken aan een versterking van de positie van de consument. Een uitnodiging kunt u binnenkort verwachten.

Meer weten over het jubileum van de VAC-organisatie? Neem dan contact op met Joy van de Bruinhorst (adviseur gebruikskwaliteit wonen) of Ruth Bakker (communicatie) via info@vacpuntwonen.nl of tel. (030) 261 04 75.

Margaret Staal-Krophollerprijs

 

Margaret Staal-Kropholler was de eerste vrouwelijke architect in Nederland en maakte zich met name sterk voor de bruikbaarheid van de woning. VACpunt Wonen heeft daarom - met toestemming van de nabestaanden - de Award voor Gebruikskwaliteit omgedoopt in de Margaret Staal-Krophollerprijs. 

We roepen alle Adviescommissies Wonen op om kandidaten voor te dragen voor deze nieuwe onderscheiding! Kent u personen, projecten en/of bedrijven die de gebruikskwaliteit een warm hart toedragen of waarbij extra rekening is gehouden met de wensen van de Adviescommissie Wonen en de woonconsument? Graag ontvangen we uw nominatie voor 1 juli 2016!VAC-advies bespaart: stand van zaken

 

In de afgelopen maanden hebben we van een aantal van u VAC-adviezen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Meer adviezen zijn overigens nog welkom! De ontvangen adviezen, tweeëntwintig in totaal, zijn ingevoerd in een databasesysteem. We hebben vervolgens we de knelpunten geselecteerd en een lijstje met meest voorkomende knelpunten opgesteld. De knelpunten zijn voorgelegd aan een projectontwikkelaar die heeft doorgerekend wat de kosten zouden zijn als een knelpunt achteraf gecorrigeerd zou worden.

Wat nog ontbreekt is informatie over de kosten wanneer iets op basis van een VAC-advies op tekening wordt aangepast. Die informatie is nodig om het verschil tussen wel of niet een VAC-advies (opvolgen) te kunnen berekenen. Op deze vraag kon de ontwikkelaar geen antwoord geven; we zoeken nog uit hoe we dat kunnen berekenen.

Op dit moment is de database dan ook nog niet klaar voor gebruik. Voor nu wel alvast een paar voorbeelden. Let wel: het gaat om richtbedragen. De context is overal weer anders. Gaat het bijvoorbeeld om een stompe deur of een opdekdeur? Dat kan groot verschil maken…

Deur verplaatsen
Bij nieuwbouw op tekening € 225 eenmalig
Na oplevering 650 per deur

Deur omhangen
Bij nieuwbouw op tekening € 122 eenmalig
Na oplevering 500 per deur

Op de bres voor brandveiligheid

 

Op 28 april jl. had VACpunt Wonen een boeiend onderhoud met de heer Erik Ronnes, Tweede Kamerlid voor het CDA. Onderwerp van gesprek was de brandveiligheid voor ouderen. Dit naar aanleiding van de gezamenlijke brief die door de vijf organisaties Ieder(in), Woonbond, PCOB, Unie KBO en VACpunt Wonen aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Veiligheid is al jaar en dag een onderwerp waar Adviescommissies Wonen op letten. Zij constateren dat er vaak wel aandacht is voor inbraakveiligheid, maar dat maatregelen om de inbraakveiligheid te verbeteren juist weer nadelig kunnen uitpakken voor de uitgankelijkheid bij brand. Naar aanleiding van de motie zal het ministerie van BZK nog contact opnemen met de betrokken organisaties om te bezien hoe een en ander het beste in wetgeving en/of beleid omgezet kan worden.Afscheid Doni Boelhouwer

 

Onlangs heeft VACpunt Wonen afscheid genomen van Doni Boelhouwer. Maar liefst 17 jaar lang was Doni bij ons werkzaam en voor velen van u was ze ‘de stem van VACpunt Wonen’ aan de andere kant van de telefoon. Doni beheerde het secretariaat en met haar enthousiasme en warme persoonlijkheid pakte ze alles aan wat voorhanden kwam.

Een paar jaar geleden is Doni begonnen met schilderen en steeds meer kwam ze tot de ontdekking dat daar haar hart lag. Ze begon met een opleiding in die richting en besloot haar baan bij VACpunt Wonen op te zeggen. We zullen Doni missen en wensen haar veel succes en inspiratie met haar nieuwe bezigheden.Nieuw lid Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van VACpunt Wonen heeft wegens verstrijken van de zittingstermijn van één van haar leden in het najaar van 2015 een nieuw lid van de Raad van Toezicht geworven.

Die heeft zij gevonden in de heer Job van Benthem, die vanaf 1 januari 2016 zal optreden als lid met portefeuille financiën.

Job van Benthem is zelfstandig adviseur en heeft een achtergrond in wonen en zorg en is financieel specialist.Tekst op facturen door wijziging Woningwet

 

Een commissie meldde ons onlangs het volgende. De corporatie die de commissie financieel ondersteunt, zag geen mogelijkheden meer om de bijdrage naar de VAC over te maken. De reden was puur administratief van aard: door een wijziging in de Woningwet mocht de corporatie niet meer aan sponsoring doen; de bijdrage aan de VAC werd echter wel gezien als sponsoring. VACpunt Wonen werd geraadpleegd en gezamenlijk zijn we eruit gekomen. De uitkomst is als volgt: de VAC blijft een jaarlijkse factuur sturen aan de corporatie, waarbij de activiteiten als volgt omschreven worden: “Tegemoetkoming in de kosten van activiteiten van VAC … in het belang van het bevorderen van de gebruikskwaliteit van de gebouwde omgeving.”

Met deze tekst wordt BTW-plicht voorkómen; er wordt immers geen dienst geleverd. De tekst valt ook binnen de Woningwet. De corporatie in kwestie gaat de kosten verantwoorden onder bewonersparticipatie en niet onder projecten. Op die manier kan de jaarlijkse facturering gewoon doorgaan.

Mobiele site

 

Op veler verzoek! Vanaf nu is de website van VACpunt Wonen ook goed bereikbaar via tablet of smartphone.

We hebben een nieuw ontwerp laten maken, waarmee de site er ook op portable apparatuur goed uitziet.

Dus pak gauw uw tablet of smartphone en bekijk het nieuwe, frisse ontwerp!Vernieuwde PowerPoints

 

Gaat uw commissie binnenkort een presentatie geven? Dan hebben we een standaard PowerPoint die u naar eigen inzicht kunt aanpassen voor eigen doeleinden. Er zijn twee PowerPoints: een fotopresentatie van handige en onhandige situaties en een algemene presentatie over het hoe en wat van het VAC-werk. De PowerPoints zijn onlangs geactualiseerd en in een nieuwe huisstijl gezet. U vindt de presentaties als volgt: Inloggen > Promotie VAC-werk > Communicatie en pr > presentatie over het VAC-werk.Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Fusie Naarden-Bussum en Weesp-Muiden

 

VAC Naarden-Bussum en WAC Weesp-Muiden hebben een intentieverklaring tot bestuurlijke samenwerking getekend. De redenen voor de samenwerking tussen beide stichtingen zijn de vorming van de gemeente Gooise Meren, waarin beide stichtingen een werkveld hebben en enkele mutaties binnen het bestuur van de VAC Naarden-Bussum. De eerste twee jaren zal dat in een nauw samenwerkingsverband zijn, elk onder eigen naam, met als uiteindelijk doel een fusie tussen de beide stichtingen. Lees hier het persbericht van de beide commissies.Regionale samenwerking

 

Sinds enige tijd voeren WAC Weesp, WAC Hilversum, WAC Bussum en WAC Wijdemeren gesprekken om kennis en kracht te bundelen in een samenwerking. Gesprekken met Eemnes en Baarn om hierbij aan te sluiting verlopen positief.

Er komt een aantal wijzigingen in de wetgeving, met name rond de omgevingsvergunning. Daarnaast blijven steeds meer ouderen langer thuis wonen en zal meer verzorging in eigen huis zal worden verleend. Meer aandacht is nodig voor de aanpasbaarheid van woningen en leeftijdsbestendige huisvesting. Ook de energiezuinigheid van woningen verdient meer aandacht. Dit vergt meer specialistische kennis van de individuele leden. Het uitwisselen van deze kennis zal bijdragen aan een beter en professioneler VAC-advies.

De gesprekken hebben geleid tot een samenwerking in een gezamenlijke website (www.wacgooivechteneem.nl; in ontwikkeling) met bijbehorende flyer en het uitwisselen van kennis en kunde. Dit met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

Fusie Oostwestfriesland en Stede Broec

 

Ook de commissies WAC Stede Broec en WAC Oostwestfriesland zijn gefuseerd. In de gemeente Oostwestfriesland was te weinig bouwactiviteit om nog als zelfstandige commissie te opereren. Daarom heeft het enige zittende lid zich aangesloten bij WAC Stede Broec, waarmee de beide commissies zijn samengegaan.Ouder worden gaat vanzelf…

 

‘Ouder worden gaat vanzelf, maar oud zijn niet... Blijf thuis de baas’. Onder die noemer organiseerde de gemeente Harderwijk een informatiedag over langer thuis wonen. Een markt vol informatie, advies en inspiratie om thuis zelf de baas te blijven. Ook VAC Harderwijk nam deel aan de beurs. Op de foto ziet u de heer Rozenberg, gemeente Harderwijk, Coos Schuurkamp, voorzitter van VAC Harderwijk, links Jeroen de Jong, wethouder Binnenstad & Financiën, en op de voorgrond Nelleke Nelis van VACpunt Wonen.Rectificatie VAC Asten-Someren

 

In het kader van ‘VAC-advies bespaart…’ en het ‘verkopen’ van het VAC-advies stonden in de Koerier Online van februari een paar voorbeelden, waaronder eentje van VAC Asten-Someren. De tekst gaf de situatie niet helemaal correct weer, vandaar dat we deze hier rectificeren en opnieuw plaatsen. De tekst stond ook in het jaarverslag van VACpunt Wonen; de wijziging geldt dus ook voor die tekst. De correcte weergave is als volgt:

Een ander voorbeeld, van VAC Asten-Someren. Deze commissie wilde graag aanvullende subsidie voor het uitvoeren van advieswerkzaamheden in het kader van de Wmo: het levensloopgeschikt maken van woningen en het aanpassen voor zorg aan huis. De gemeente gaf aan dat zij niet bereid was deze subsidie te verstrekken. Vervolgens heeft VAC Asten-Someren alle adviezen die zij in het kader van de Wmo heeft uitgebracht doorgerekend. Dit leverde een besparing van € 12.000,- a € 15.000,- op, ten bate van de gemeenschap. De gemeente besloot de aanvullende subsidie toch toe te kennen. Inmiddels ontvangt de commissie deze extra bijdrage al twee jaar van de gemeente Asten. Voor Someren geldt dat deze subsidie waarschijnlijk dit jaar zal ingaan.

Lintjesregen!

 

Tijdens de laatste lintjesregen op 26 april jl. zijn ook twee oud-VACleden gedecoreerd. Het gaat om mevrouw Van der Plas-Verdoes van VAC Katwijk en mevrouw Sinte Maartensdijk uit Ermelo. VACpunt Wonen heeft beide vrouwen van harte gefeliciteerd met hun decoratie.

Mevrouw Van de Plas was jarenlang bestuurslid van VAC Katwijk, een commissie die jarenlang met veel succes actief was maar inmiddels helaas ter ziele is. Daarnaast was mevrouw Van der Plas voorzitter bij de werkgroep Terre des Hommes Katwijk, bestuurslid van de Vereniging Lokale Omroep Katwijk, vrijwilliger voor de Stichting Young at Heart, gastvrouw bij de Stichting Kunstvereeniging en vicevoorzitter van het Koninklijk NVVH Vrouwennetwerk Katwijk. Ze kreeg haar onderscheiding in de 'huiskamer van de koningin' in het decor van de musical Soldaat van Oranje.

Mevrouw Sinte Maartensdijk kreeg de aankondiging van haar onderscheiding ook op een bijzondere plek, namelijk in de cockpit van het vliegtuig waarmee ze op de terugweg van vakantie was naar Nederland. Mevrouw Sinte Maartensdijk was tot voor kort betrokken bij VAC Ermelo als bestuurslid. Daarnaast is ze sinds 1964 actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties als Christelijke Jeugdkampen, Gereformeerde Kerk Ermelo, korfbalvereniging Dindoa en Wijkplatform Ermelo-West.

Uit het nieuws

Expeditie Begonia

 

Op woensdag 14 september 2016 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de tweede editie van het landelijke congres 'Expeditie Begonia'. De behoefte aan andere woonvormen voor met name ouderen neemt toe. Steeds meer burgers en organisaties denken na over langer thuis wonen, de invulling en de betekenis daarvan voor mensen, buurten, de woning en de woonomgeving. 'Expeditie Begonia, de reis gaat verder' stelt de mogelijkheden voor langer thuis wonen in het eigen huis centraal. Voor vrijwilligers zijn er kaarten tegen sterk gereduceerd tarief beschikbaar. Lees verder>Expo met Tiny Houses

 

Een Tiny House is een betaalbaar en compact huis(je) met een woonoppervlak dat doorgaans kleiner is dan 50m2. De BouwEXPO schreef onlangs een ideeënprijsvraag voor Tiny Houses uit. De 25 winnaars krijgen na juli 2016 de optie op een bouwlocatie en kunnen vanaf dat moment starten met de realisering van hun ideale Tiny House in een ‘laboratoriumachtige’ sfeer. Die Tiny Houses zijn dan vervolgens ook voor iedereen te bezichtigen. Wellicht leuk om met uw commissie te bezoeken! Impressie Wooncongres

 

Op 7 april jl. vond het Wooncongres plaats. Een impressie van de dag staat op www.wooncongres2016.nl. Op die pagina treft u ook een link naar de presentaties aan. De resultaten van het WoON 2015 kunt u nalezen in de publicatie Wonen in beweging. Andere actuele informatie over de woningmarkt vindt u in:

  • de Staat van de Volkshuisvesting, waarin het functioneren van toegelaten instellingen is beschreven;
  • twee publicaties over de eerste fase van het ontwikkelingsproces van de Woonzorgwijzer. Dit instrument biedt inzicht in de omvang van groepen met beperkingen en waar zij wonen, zodat lokale spelers meer grip krijgen op de (toekomstige) opgave wonen en zorg op lokaal niveau; 
  • de publicatie Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 met actuele gegevens over de belangrijkste thema’s van het woonbeleid in de vorm van een tabel, een grafiek en een korte toelichting; 
  • Een belangrijk thema op het WoONcongres 2016 was de Woningwet. Op www.woningwet2015.nl treft u veel informatie aan over de Wet, huurdersparticipatie en prestatieafspraken.

NEN-normen gratis inzien

 

Omdat in wetgeving ‘dwingend’ wordt verwezen naar normen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is een deel van de normen sinds 1 januari 2016 gratis in te zien. De mogelijkheid tot kostenloze inzage duurt in ieder geval tot 1 januari 2021. De overheid betaalt NEN een bedrag voor het openbaar maken van de honderdvijftig normen. Het gaat voornamelijk om milieu-, bouw- en veiligheidsnormen. Wilt u de gratis NEN-normen bekijken, dan heeft u een account van het portaal NEN Connect nodig. Dit maakt u zonder kosten aan op www.nen.nl

Hoewel in de wet naar de NEN-normen wordt verwezen, zijn niet alle normen verplicht. In sommige gevallen is het ook toegestaan dat voor een andere oplossing gekozen wordt. Die andere oplossing moet echter wel altijd minimaal gelijkwaardig zijn aan de NEN-norm. Een goede vergelijking is dus noodzakelijk.

Terugkijken: VAC-werk op tv

 

Zondag 23 april jl. werd in de aflevering 'Our House' in de VPRO-serie 'Ondersteboven' aandacht besteed aan het wonen in Nederland in de jaren zestig. Ook het VAC-werk passeerde hierbij de revue. Met onder andere Eline Lemstra van WAC Eemnes en oud-VAClid Ada Debets uit Purmerend! Heeft u de uitzending gemist? Kijk hier de aflevering 'Our house' terug, met vanaf 24.30 minuten het onderdeel over wonen en vanaf 31.00 minuten aandacht voor het VAC-werk.Vergrijzing en brandveiligheid

 

Onlangs verscheen het derde en laatste deelrapport van het onderzoek ‘De invloed van vergrijzing op brandveiligheid’. Dit laatste deelrapport geeft oplossingsrichtingen om het aantal 65-plussers dat bij brand omkomt of gewond raakt, te verminderen. “Drie oplossingsrichtingen komen in dit rapport naar voren”, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie van het IFV. “Voorlichting over het voorkomen van brand en de ontvluchtingsmogelijkheden, het aanscherpen van wet- en regelgeving en het toepassen van technische voorzieningen om brand te voorkomen of te beperken.”

In deelrapport 1 wordt de omvang van de problematiek in kaart gebracht, deelrapport 2 gaat over de vraag wat de risicofactoren en oorzaken zijn van woningbranden bij ouderen. U vindt deze rapporten ook via bovenstaande link.

Bouwsteen Toegankelijkheid

 

Niet alleen VACpunt Wonen pleit voor een betere fysieke toegankelijkheid van woningen en de woonomgeving. Ook Woonalliantie partner Ieder(in) is hiermee bezig. Download hier de bouwsteen Toegankelijkheid die Ieder(in) als input voor de wet- en regelgeving heeft opgesteld.

Belevingswoning voor ouderen

 

Onlangs opende de Belevingswoning in Doetinchem haar deuren. De woning toont tal van praktische aanpassingen en technische snufjes waarmee ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen. Doel is vooral bewustwording te kweken onder senioren, zodat ze tijdig hun woning aanpassen. De Belevingswoning is tot september 2018 te bezichtigen, zowel door bewoners als door professionals in de zorg die mensen kunnen adviseren over de mogelijkheden.