Actuele ontwikkelingen

Verkeerd draaiende deuren kosten geld!

 

Wist u dat de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van deuren in nieuwe en bestaande woningen een belangrijk knelpunt is? Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die VACpunt Wonen houdt onder de bij haar aangesloten Adviescommissies Wonen. Concreet: deuren draaien vaak de verkeerde kant op, slaan tegen elkaar aan of zijn onhandig gepositioneerd. Dat zorgt niet alleen voor veel ongemak, maar ook voor gevaarlijke situaties (zie foto).

Het omhangen van deuren is een eenvoudige en vaak effectieve oplossing, maar de kosten bedragen al gauw enkele honderden euro’s. Per deur! De kosten gelden voor woningen in niet-bewoonde toestand; in bewoonde toestand kunnen de kosten natuurlijk makkelijk hoger uitvallen. Daarnaast zorgt het voor overlast voor de bewoners en kan het leiden tot imagoschade. Het loont dus zeker om vóór de (ver)bouw een VAC-advies aan te vragen! Advies nodig? Klik hier.In 2017 gebouwen verplicht toegankelijk

 

Begin dit jaar ratificeerde de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een handicap en inmiddels is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan. Concreet: vanaf 2017 moeten alle openbare gebouwen toegankelijk zijn, zodat mensen met een beperking niet worden uitgesloten. Dat er nog heel wat aanpassingen nodig zijn, blijkt uit de Jaarbeeld enquête VACpunt Wonen 2015. Hoge drempels bij in- en uitgangen, niveauverschillen in de woning en te krappe draaicirkels, te smalle gangen, te steile hellingbanen, obstakels in looproutes, hoogteverschillen in het trottoir het ontbreken van blindengeleide stroken. Zomaar een greep uit de knelpunten waar de Adviescommissies Wonen in het afgelopen jaar tegenaan liepen.

Adviescommissies Wonen kunnen u goed adviseren over de fysieke toegankelijkheid van woningen, (openbare) gebouwen en de woonomgeving. Dat onderschrijft ook de Tweede Kamer, die tegelijk met de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking een motie aannam over het inschakelen van Adviescommissies Wonen voor het beoordelen van de fysieke toegankelijkheid. Advies nodig? Klik hier.Motie brandveiligheid aangenomen!

 

Op dinsdag 29 maart 2016 heeft de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Ronnes (CDA) aangenomen over de brandveiligheid van seniorenwoningen. Een mooi resultaat van de gezamenlijke lobby van vijf consumentenpartijen, te weten Ieder(in), de Woonbond, de PCOB, UnieKBO en VACpunt Wonen.

De motie werd ingediend tijdens het algemeen overleg van 23 maart jl. De vijf organisaties schreven de Tweede Kamer een brief met een vijftal aanbevelingen, toegespitst op de bouwregelgeving. Er wordt o.a. gewezen op de ontwikkeling dat mensen met steeds zwaardere beperkingen thuis blijven wonen en dat de het Bouwbesluit daar niet op berekend is. Dat geldt des te meer voor de voorgenomen wijzigingen in het Bouwbesluit, waarbij de bruikbaarheidseisen grotendeels geschrapt worden. De organisaties pleiten dan ook voor behoud van deze eisen.Save the date: jubileumdag op 6 oktober 2016!

 

Zeventig jaar vóór woonkwaliteit! 2016 is een jubileumjaar voor de VAC-organisatie: VACpunt Wonen bestaat dit jaar maar liefst vijftig jaar én het fenomeen VAC, ofwel het netwerk van Adviescommissies Wonen, bestaat zeventig jaar! Reden om dit jaar een extra feestelijk tintje te geven; zie ook het jubileumlogo bovenaan deze nieuwsbrief. In alle activiteiten staat onze doelstelling voorop: de bewoner een meer centrale plek geven bij bouwen en wonen, een bijdrage leveren aan de vraaggerichtheid van de bouwsector én een verbetering van de woonkwaliteit.

Save the date: 6 oktober jubileumdag!
Op 6 oktober a.s. organiseert VACpunt Wonen een jubileumdag. Hiervoor nodigen we niet alleen leden van de Adviescommissies Wonen uit, maar ook u, als stakeholder! We vieren niet alleen een feestje, maar we doen kennis op over vernieuwing in bouwen en wonen én we maken op een dynamische manier de verbinding tussen u en de leden van Adviescommissies Wonen. Zodat we samen verder kunnen werken aan een versterking van de positie van de consument. Een uitnodiging kunt u binnenkort verwachten.

Margaret Krophollerprijs
Een ander middel om dit doel te bereiken is de lancering van een Award op het gebied van de gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en –omgeving. In de aanloop naar de jubileumdag in oktober wordt een oproep gedaan onder de leden van de Adviescommissies Wonen om kandidaten voor te dragen voor deze nieuwe onderscheiding die personen en/of bedrijven die gebruikskwaliteit een warm hart toedragen in het zonnetje te zetten.

Meer weten?
Meer weten over het jubileum van de VAC-organisatie? Neem dan contact op met Joy van de Bruinhorst (adviseur gebruikskwaliteit wonen) of Ruth Bakker (communicatie) via info@vacpuntwonen.nl of tel. (030) 261 04 75.

Nieuwe gezichten bij VACpunt Wonen

 

Joy van de Bruinhorst en Susan ter Bekke zijn onze nieuwe collega’s!

Joy studeerde in 2015 af aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, richting vastgoedbeheer en volkshuisvesting. Haar afstudeeronderzoek ging over de betrokkenheid van bewoners in hun woonomgeving, zowel de fysieke buurt als het sociale aspect van burencontact. Tot haar aandachtsgebieden behoren onder andere de nieuwe wetten voor kwaliteitsborging en het verbeteren van de consumenteninvloed. Daarnaast organiseert ze het Jubileum 2016 en is ze accountmanager voor de Adviescommissies Wonen in West-Nederland.

Susan studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afgelopen zeven jaar heeft Susan bij de gemeente Arnhem gewerkt. Ze is begonnen als onderzoeker, waarna ze als adviseur en wijkregisseur heeft gewerkt. Zowel haar onderzoeksachtergrond als haar kennis van demografie en ervaring met bewoners zal goed van pas komen in de functie van adviseur gebruikskwaliteit wonen. Susan houdt onder andere zich bezig met de Stroomversnelling en de ontwikkeling van een VAC-proof stempel; daarnaast is ze accountmanager voor de Adviescommissies Wonen in Noord- en Oost-Nederland.Nieuw lid Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van VACpunt Wonen heeft wegens verstrijken van de zittingstermijn van één van haar leden in het najaar van 2015 een nieuw lid van de Raad van Toezicht geworven. Die heeft zij gevonden in de heer Job van Benthem, die vanaf 1 januari 2016 zal optreden als lid met portefeuille financiën.

Job van Benthem is zelfstandig adviseur en heeft een achtergrond in wonen en zorg en is financieel specialist.VAC-advies over NOM-woningen

 

De Kennisgroep ‘Stroomversnelling in gebruikskwaliteit’ bestaat uit VAC-leden en is sinds vorig jaar actief. De Kennisgroep denkt mee over de manier waarop Adviescommissies Wonen een bijdrage kan leveren aan de landelijke Stroomversnelling en het optimaliseren van NOM-woningen voor de bewoners.

Dit voorjaar bracht de Kennisgroep ‘Stroomversnelling in gebruikskwaliteit’ een vervolgbezoek aan een Nul-Op-de-Meter woning, dit keer in Arnhem. Van buiten heeft de woning een hele nieuwe schil gekregen. Daarnaast zijn zonnepanelen geplaatst en staat in de voortuin een berging waarin alle installatie-apparatuur is weggewerkt. Lees verder>Nieuwe Adviescommissies Wonen

 

Sinds najaar 2015 is in Nijmegen een nieuwe Adviescommissie Wonen actief. De leden zijn zeer enthousiaste en betrokken Nijmegenaren met een hart voor wonen. De leden hebben allemaal de verplichte basiscursus VAC-werk in de woningbouw gevolgd en de eerste adviezen zijn inmiddels gegeven. Op maandag 15 februari jl. verscheen er een paginagroot artikel in De Gelderlander over de nieuwbakken commissie.

Ook in Brummen-Eerbeek zijn zes enthousiaste mensen druk bezig met het oprichten van een Adviescommissie Wonen. Intiatiefnemer is John van Dijk, die tot voorkort enthousiast lid was van VAC Asten-Someren. Na zijn verhuizing naar Eerbeek begon het al snel weer te kriebelen en inmiddels is hij druk bezig met het oprichten van de Woonadviescommissie Brummen-Eerbeek. Er is voldoende bouwactiviteit in de beide gemeenten, dus een dergelijke commissie is geen overbodige luxe!

VAC-werk op tv!

 

Eind 2015 maakte de NTR tv-opnames voor de nieuwe geschiedenisserie ‘Ondersteboven: Nederland in de jaren Zestig’. De aflevering ‘Our house’ wordt op 23 april a.s. uitgezonden en gaat over de ruimtelijke ordening in Nederland en de woningbouw in de jaren zestig. Ook het VAC-werk komt aan bod. Tijdens de opnames in appartementencomplex Galloway in de wijk Zuidpolder in Eemnes werd vergeleken waar de Vrouwen Advies Commissie (VAC) in de jaren ’60 naar keek en waar de Woon Advies Commissie vandaag de dag naar kijkt.
De tijd is immers zo veranderd. Oud-lid VAC mevrouw Debets heeft nog meegemaakt dat er maar één stopcontact in de keuken zat; dat is nu niet meer voor te stellen!VAC-werk in de Elsevier

 

Gebruikers van een gebouw moeten er blind op kunnen vertrouwen dat het gebouw waarin ze werken of verblijven, een positieve bijdrage levert aan hun welzijn.” Eind vorig jaar werkte VACpunt Wonen mee aan de Elsevier bijlage over de Stad van de Toekomst. U vindt het interview op pagina 7 van de Elsevier bijlage.