Nieuws van VACpunt Wonen

Jubileumjaar voor VAC’s en VACpunt Wonen!

 

2016 is een bijzonder jaar voor de VAC-organisatie! Niet alleen bestaat VACpunt Wonen vijftig jaar, het fenomeen VAC-werk bestaat al sinds 1946 beleeft dit jaar dus haar zeventigste verjaardag! Reden voor feestje. Dat feestje zal de vorm krijgen van een jubileumdag. Deze dag zal plaatsvinden op 6 oktober 2016; zet de datum vast in uw agenda! Maar er is meer dan de jubileumdag alleen. Het hele jaar staat in het teken van deze twee jubilea. Zo zullen we ook een Award voor gebruikskwaliteit (zie onder) in het leven roepen en zijn we bezig met de ontwikkeling van een VAC-proof stempel (werktitel). Het jaar zal dus niet ongemerkt voorbij gaan! We houden u op de hoogte.

Wilt u het rode jubileumlogo dit jaar ook gebruiken? Dat kan. Bekijk hier het briefsjabloon en download het bestand.Oproep Award gebruikskwaliteit

 

Tijdens de jubileumdag die in oktober plaatsvindt willen we graag wat extra aandacht besteden aan gebruikskwaliteit. Personen en/of bedrijven die de gebruikskwaliteit van de woning, woongebouw en –omgeving een warm hart toedragen worden hierbij in het zonnetje gezet en maken kans op een Award gebruikskwaliteit. Hierbij kan gaan om een ambtenaar die zich sterk maakt voor het VAC-werk, een bedrijf dat gebruikskwaliteit hoog in het vaandel heeft of een project waarbij de gebruikskwaliteit centraal heeft gestaan. Er zijn hierbij drie categorieën; individu, bedrijf en project. Heeft u vanuit de praktijk een individu, bedrijf of project waarbij de gebruikskwaliteit een belangrijke rol speelde? Geef ze dan nu op via info@vacpuntwonen.nl. Vermeld hierbij voor welke categorie het is en waarom juist dit persoon, bedrijf of project het verdient om de Award voor gebruikskwaliteit te winnen. Opgeven kan tot 1 juli 2016.

Susan ter Bekke nieuwe adviseur

 

“Samen met bewoners wil ik de woonkwaliteit in Nederland nog meer en beter op de kaart te zetten!”

Wellicht heeft u haar al ontmoet of aan de telefoon gehad: Susan ter Bekke is sinds 1 januari 2016 in dienst bij VACpunt Wonen als adviseur wonen. Ze is o.a. projectleider van het project 'Stroomversnelling in gebruikskwaliteit' en is verantwoordelijk voor de Adviescommissies Wonen in Noord- en Oost-Nederland. Lees verder>Hoe bevalt dat, e-learning?

 

Heel handig dat je de syllabus kunt downloaden. En het scheelt ook nog portokosten”, aldus een cursist. En: “Het kost je sowieso een dag om de cursus te doen, maar voor de VAC is het wel goedkoper als één dagdeel via e-learning gedaan kan worden.”

Na de tweede cursus ‘Tekening lezen’ in de nieuwe opzet (deels digitaal, deels klassikaal), zijn de reacties vrijwel zonder uitzondering positief. “In mijn situatie met wisselende diensten was het prima om zo te doen”, schrijft een deelnemer. Een ander zegt: “Ik vond het fantastisch om zo te doen. Het werkte perfect en zeker aan te bevelen”. En: ”De nieuwe opzet is beter zo, omdat je op een gunstiger tijdstip naar Utrecht kunt reizen (buiten de spits, red.). En: “De nieuwe opzet lijkt tijdwinst in te houden en het is minder vermoeiend.”

Wilt u ook deelnemen aan de cursus Tekening lezen? Er is nog voldoende plek voor de cursus die nu start en waarbij de praktijkmiddag op 17 maart is. Aanmelden kan nog tot en met 1 maart a.s.!

Toegankelijkheid wordt verplicht!

 

Op 14 januari jl. diende Tweede Kamerlid Mona Keijzer (CDA) tijdens het afrondende debat over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking een motie in, die VACpunt Wonen van harte ondersteunt. Uiteraard zijn we blij met de erkenning die uit deze motie spreekt. VACpunt Wonen heeft de leden van de Tweede Kamer voorafgaand aan de stemming gewezen op het belang van de motie en hen opgeroepen deze te steunen. Op 21 januari jl. stemde de Tweede Kamer vóór ratificatie van het VN-verdrag: vanaf 1 januari 2017 moeten alle gebouwen in Nederland toegankelijk zijn. De Tweede Kamer stemde ook vóór de motie van mevrouw Keijzer. Beide bieden kansen voor VAC-advies over en –onderzoek naar de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Iets waar we ons al jaren sterk voor maken én wat we al jaren dóén!Advies geven over een NOM-woning, hoe doe je dat?

 

De Kennisgroep ‘Stroomversnelling in gebruikskwaliteit’ is sinds vorig jaar actief en denkt mee over de manier waarop Adviescommissies Wonen kunnen adviseren over een Nul-Op-de-Meter woning (kortweg NOM-woning genoemd). Wat hebben commissies daarvoor nodig en hoe kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan de landelijke Stroomversnelling?

Op 11 februari jl. bracht de Kennisgroep ‘Stroomversnelling in gebruikskwaliteit’ een vervolgbezoek aan een Nul-Op-de-Meter woning, dit keer in Arnhem. Van buiten heeft de woning een hele nieuwe schil gekregen. Daarnaast zijn zonnepanelen geplaatst en staat in de voortuin een berging waarin alle installatie-apparatuur is weggewerkt. Lees verder>Hoe ‘verkoop’ ik mijn VAC-advies?

 

In de gemeente Amersfoort is onlangs een nieuwe bibliotheek gebouwd. Daarvoor is geen WAC-advies aangevraagd. Gevolg: in het eerste half jaar is alleen al € 50.000 aan kosten gemaakt omdat de toegankelijkheid van het gebouw te wensen overliet…

De gemeente Asten gaf aan dat zij wilde stoppen met de subsidieverstrekking aan de Adviescommissie Wonen ter plaatse. VAC Asten-Someren heeft daarop alle adviezen die zij in het kader van de Wmo heeft uitgebracht doorgerekend. Dit leverde een besparing van € 12.000 - € 15.000 op, ten bate van de gemeenschap. Inmiddels heeft de gemeente besloten de subsidie te handhaven.

Uit deze voorbeelden blijkt hoe belangrijk het kan zijn om een financiële vertaling te geven aan een VAC-advies. Uiteindelijk kijken bouwers toch naar wat het voor hen oplevert en wat er onder de streep overblijft. Reden voor ons om VAC-adviezen te verzamelen en een database op te zetten met informatie over gegeven adviezen en de besparingen die dit opgeleverd heeft. Dergelijke informatie is een belangrijk verkoopargument voor het VAC-advies en kan van waarde zijn bij onderhandelingen over een financiële bijdrage voor het VAC-werk.

Daarom roepen we u op om VAC-adviezen zoveel mogelijk te delen. Desnoods geanonimiseerd; we zullen uiteraard zorgvuldig met de gegevens omgaan.

Dus doe mee en deel uw adviezen! Want uiteindelijk plukt u er ook zelf de vruchten van.

VACpunt Wonen op Facebook

 

Wie zit er niet op, zou je bijna zeggen. Onze inschatting is dat ook veel VAC-leden een Facebookpagina hebben. Daarom lijkt Facebook een goed middel om de uitwisseling tussen Adviescommissies Wonen onderling en tussen de commissies en VACpunt Wonen beter op gang te krijgen. Daarom hebben we sinds kort een eigen Facebookprofiel en een Facebook bedrijfspagina.

Wat is het verschil tussen die twee? De bedrijfspagina kun je alleen ‘liken’, ofwel ‘leuk vinden’; je kunt er geen vrienden mee worden. Als je de bedrijfspagina van VACpunt Wonen leuk vindt, krijg je automatisch updates op je nieuwsoverzicht als VACpunt Wonen een nieuw bericht heeft geplaatst.

Met de profielpagina kun je wel vrienden worden. hiermee is ook meer uitwisseling mogelijk. Onder het profiel gaan we verschillende groepen aanmaken, zodat leden binnen deze groep interessante ontwikkelingen kunnen delen en ervaringen kunnen uitwisselen. We zijn begonnen met een groep over het thema ‘Langer thuis wonen’. De vriendenpagina heeft de naam Vacpunt Wonen (dus Vac met één hoofdletter).

Heeft u al een Facebook account? Klik dan hier voor VACpunt Wonen en stuur een vriendschapsverzoek. Heeft u nog geen account maar wilt u er wel eentje aanmaken? Klik dan hier voor meer uitleg.SIR-55 stopt

 

SIR-55, de Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw stopt er na ruim vijfentwintig jaar mee. Begin vorig jaar onderzochten de VAC's nog samen met de vrijwilligers van SIR-55 de mogelijkheden voor samenwerking. De VAC-leden zagen destijds echter te veel obstakels om hiermee door te gaan. Meer weten over de stopzetting van de activiteiten van SIR-55? Lees hier de brief die VACpunt Wonen onlangs ontving.Nadenken over VAC-proof stempel

 

Samen met VAC-leden denkt VACpunt Wonen na over de ontwikkeling van een 'check' op de gebruikskwaliteit van (ver)nieuwbouwprojecten. ofwel een VAC-proof stempel. Dit op verzoek van diverse aanbodpartijen. De meerwaarde van zo’n stempel is dat aanbodpartijen daarmee de afstand tot de consument kunnen verkleinen en hun imago kunnen verbeteren. Bovendien is het vergroten van de consumenteninvloed één van de belangrijkste beleidsvoornemens van minister Blok; iets wat ook in nieuwe regelgeving tot uiting zal komen. Een VAC-proof stempel kan een middel zijn om consumenteninvloed vorm te geven. Op 10 maart a.s. staat de eerste discussiebijeenkomst op het programma. Hiervoor zijn de VAC-leden uitgenodigd die zich tijdens de inspiratiesessies najaar 2015 hebben aangemeld. Mocht u nog willen aanschuiven: er zijn nog een paar plekken vrij!

Minder nieuwsbrieven in 2016

 

In het afgelopen jaar hebben we meermalen van u gehoord dat u te veel nieuwsbrieven van ons ontving. Daarom zullen we in 2016 minder nieuwsbrieven maken. In plaats daarvan willen we ons meer richten op uitwisseling tussen commissies onderling en tussen commissies en VACpunt Wonen. Dit doen we op verschillende manieren: door een Facebook account in het leven te roepen bijvoorbeeld. Maar ook door alle commissies een contactpersoon toe te wijzen. De adviseurs gebruikskwaliteit wonen Nelleke Nelis, Joy van de Bruinhorst en Susan ter Bekke zijn alle drie aanspreekpunt voor een aantal commissies. Hierdoor hopen we meer contact met u te leggen en meer uitwisseling te creëren.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Piet Dijkstra prijs voor Riet van der Vegt

 

Onlangs heeft Riet van der Vegt, VAC-lid in Harderwijk, de Piet Dijkstra Prijs ontvangen. Het is een hele eer om deze onderscheiding voor ‘goed burgerschap’ te ontvangen! Riet van der Vegt is al vele jaren lid van de VAC Adviescommissie Wonen Harderwijk. Daarnaast is ze ook nog actief voor het Astmafonds en voor een scholenproject voor mensen een beperking. Ze maakte zich sterk voor de rechten van mensen met een beperking en van vrouwen uit verschillende achtergronden en doelgroepen. Dit alles naast haar rol als mantelzorger.Succesvolle inspraakactie WAC Nijmegen

 

Enige maanden geleden diende de in 2015 opgerichte WAC Nijmegen een zienswijze in over de Ontwerp Woonvisie Nijmegen. Op verzoek van een raadslid hebben twee leden van WAC Nijmegen medio januari ingesproken tijdens de raadsvergadering. De presentatie was van groot belang voor de positie van de nieuwe commissie in de gemeente en de gewenste gemeentelijke financiële bijdrage. Op basis van de inspraakactie van WAC Nijmegen is er een motie ingediend over mogelijke samenwerking van WAC Nijmegen met de commissie Beeldkwaliteit. Deze motie is aangenomen. Het college kreeg daarnaast de opdracht om een kleine ondersteuningssubsidie voor de nieuwe commissie te regelen! Op maandag 15 februari jl. verscheen er een paginagroot artikel in De Gelderlander over de nieuwbakken commissie. WAC Nijmegen wil graag haar successen delen en stelt daarom haar inspraaktekst ter beschikking. Wilt u ook inspreken bij de gemeenteraad en heeft u inspiratie nodig? Klik dan hier.

WAC Brummen-Eerbeek in oprichting

 

Tot voorkort woonde John van Dijk nog in de gemeente Asten, waar hij jarenlang enthousiast lid was van VAC Asten-Someren. Na zijn verhuizing naar Eerbeek begon het al snel weer te kriebelen en inmiddels is hij druk bezig met het oprichten van de Woonadviescommissie Brummen-Eerbeek. Volgens John wordt hier voldoende nieuw gebouwd en gerenoveerd en is er genoeg werk voor de commissie in oprichting. “Ik ben altijd al iemand van de pr geweest”, vertelt John. “Het lag dus voor de hand om meteen ook maar een Facebookpagina op te zetten. Zou kan ik makkelijk contact leggen met mogelijke nieuwe leden en met VACpunt Wonen en kan ik snel lokale ontwikkelingen volgen en erop reageren.” John heeft al vijf kandidaten voor de commissie en één dezer dagen verschijnt er een stuk in De Gelderlander over de nieuwe commissie.

Uit het nieuws

VAC-werk op tv!

 

Eind 2015 maakte de NTR tv-opnames voor een aflevering van de nieuwe geschiedenisserie Ondersteboven: Nederland in de jaren Zestig. De aflevering gaat over de ruimtelijke ordening in Nederland en de woningbouw in de jaren zestig. Tijdens de opnames in appartementencomplex Galloway in de wijk Zuidpolder in Eemnes werd vergeleken waar de Vrouwen Advies Commissie (VAC) in de jaren ’60 naar keek in de woningen en waar de Woon Advies Commissie vandaag de dag naar kijkt.
De tijd is immers zo veranderd. Oud-lid VAC mevrouw Debets heeft nog meegemaakt dat er maar één stopcontact in de keuken zat, dat is nu niet meer voor te stellen. Op 23 april 2016 zendt NTR/VPRO televisie de aflevering uit.VAC-werk in de Elsevier

 

Gebruikers van een gebouw moeten er blind op kunnen vertrouwen dat het gebouw waarin ze werken of verblijven, een positieve bijdrage levert aan hun welzijn.” Eind vorig jaar werkte VACpunt Wonen mee aan de Elsevier bijlage over de Stad van de Toekomst. U vindt het interview op pagina 7.

Gratis Onderzoeksrapport ‘Betrokken wijken’

 

De tevredenheid in een aantal ´aandachtswijken´ is de afgelopen jaren toegenomen, evenals de WOZ-waarde van de woningen. En er is meer middenklasse in de wijken gekomen. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Betrokken wijken. Ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken’, een uitgave van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers hebben eigenaren van nieuwbouwwoningen meer aandacht voor hun omgeving dan huurders. Ook zijn de onderzoekers positief over de sloop en nieuwbouw van woningen: herstructurering helpt om ernstige sociale en overlastproblematiek te verminderen. De publicatie sis gratis te downloaden via www.scp.nl (263 pagina’s).Alles zelf

 

Alleszelf.nl is een sociale onderneming dat zich richt op ouderen en hun eigen kracht centraal stelt. De organisatie is objectief en onafhankelijk en wil ouderen helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. De site bevat onder meer informatie over langer zelfstandig wonen, domotica, het Wmo-loket en gebruik van een rollator. Kijk op www.alleszelf.nl.