Nieuws over scholing

Cursusplanning voorjaar 2016

 

Zoals wij eerder hebben aangegeven is VACpunt Wonen bezig gegaan met het vernieuwen en digitaliseren van het cursusaanbod. Het vernieuwde digitale cursusaanbod biedt u de gelegenheid om meer in uw eigen tijd, omgeving en tempo kennis op te nemen. Maar tegelijkertijd mag de kennisuitwisseling en ontmoeting niet ontbreken. Daarom hebben wij ervoor gekozen bij een aantal cursussen een combinatie te maken van afstandsonderwijs en klassikale instructie. Daar is nu het onderstaande programma uit voortgekomen.

Bij een toekomstbestendig cursusaanbod hoort niet alleen dat de inhoud up to date is, maar ook nieuw cursusaanbod en nieuwe (lagere) cursusprijzen! De cursusprijzen voor 2016 zoals die nu zijn vastgesteld, zijn zeer scherp en voor nu kostendekkend. Wij attenderen u erop dat VACpnt Wonen vanaf 2017 geen structurele subsidie van de overheid meer ontvangt. Om die reden zij wij genoodzaakt om de cursusprijzen opnieuw te bezien. Wij blijven zoeken naar een kostendekkend en betaalbaar model, bijvoorbeeld in de vorm van (markt)sponsoring. Van belang hierbij is wel dat wij de onafhankelijkheid blijven bewaken. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak; een vervolgstap die wij nu gaan uitwerken. Uw ideen hierover zijn welkom.

Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en in 2016 deelneemt aan diverse cursussen. Wij bouwen verder aan een vraaggericht cursusaanbod. Stel gerust uw vragen en geef uw mening. Wij nemen die graag mee in de verdere ontwikkeling van het cursusaanbod.

Cursussen

 

De cursus Tekening lezen is alleen verplicht voor diegenen die de vaardigheid tekening lezen nog niet onder de knie hebben.
De 'oude' Basiscursus VAC-werk is opgeknipt in twee digitale modules en een Praktijkdag voor beginners; deze zijn alle drie verplicht.

 • 1606.1 Cursus Tekening lezen, e-learning vooraf met toetsing, praktijkbijeenkomst donderdag 17 maart 2016, 13.00-16.30 uur Utrecht
 • 1601.1 Module Inleiding VAC-werk, e-learning met toetsing, beschikbaar vanaf 1-4-2016
 • 1602.1 Module Basiskennis, e-learning met toetsing, beschikbaar vanaf 1-4-2016
 • 1611.1 Praktijkdag VAC-kennis, beginners, ingangseis: afgerond geheel van alle drie bovenstaande e-learning cursussen, donderdag 26 mei 2016 (incl. bezoek aan bouwplan), 09.30-16.30 uur, Utrecht

Nieuw en niet verplicht - maar wel aan te bevelen - is de Praktijkdag voor gevorderden. Op deze dag maken we een koppeling met een thema uit een van de verdiepingscursussen; we kijken wat de successen en knelpunten zijn op het gebied van de gebruikskwaliteit en hoe je in de praktijk over zo'n thema moet adviseren. Degenen die nog niet inhoudelijk op de hoogte zijn van het thema kunnen eerst een verdiepingscursus volgen (zie onder).

 • 1612.1 Praktijkdag VAC-kennis, gevorderden, incl. bezoek plan bestaande bouw, beschikbaar vanaf najaar 2016.

Klik hier voor het complete schema met planning en prijzen.

Verdiepingscursussen

 

De verdiepingscursussen zijn bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping op een van de onderstaande thema's. Ze zijn niet verplicht, maar wel aan te raden! De verdiepingscursussen zijn alleen digitaal beschikbaar.

 • 1625.1 Energiebesparing, e-learning, beschikbaar vanaf 1-3-2016
 • 1638.1 Binnenmilieu en Gezondheid, e-learning, beschikbaar vanaf 1-3-2016
 • 1639.1 Levensloopgeschikt wonen, e-learning, beschikbaar vanaf 15-3-2016

Klik hier voor het complete schema met planning en prijzen.

VAC-werkplaats

 

De VAC-werkplaats is bedoeld voor het delen en uitwisselen van kennis en het samen oppakken van nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de inspiratiesessies van najaar 2015 heeft Nelleke Nelis al een en ander gedeeld over vraaggericht cursusaanbod. Deze VAC-werkplaats wordt georganiseerd rond het thema wonen en zorg.

 • 1622.1 Wonen en Zorg nieuwe stijl: langer thuis wonen, werkbijeenkomst incl. bezoek aan woning, datum nog in te plannen voorjaar 2016, 09.30-16.30, Betuwe

Klik hier voor het complete schema met planning en prijzen.

Studiebijeenkomsten

 

Onderwerpen van studiebijeenkomsten die in voorbereiding zijn:

 • Active Housing
 • Ventilatiesystemen
 • ZEN (zeer energiezuinige nieuwbouw)
 • OTIB

Klik hier voor het complete schema met planning en prijzen.