Nieuws van VACpunt Wonen

Nieuw gezicht bij VACpunt Wonen

 

Sinds 1 november hebben we een nieuwe collega: Joy van de Bruinhorst. Joy is aangenomen als adviseur gebruikskwaliteit bij VACpunt Wonen.

Afgelopen voorjaar studeerde ze af aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, richting vastgoedbeheer en volkshuisvesting. Haar afstudeeronderzoek ging over de betrokkenheid van bewoners in hun woonomgeving, zowel de fysieke buurt als het sociale aspect van burencontact.

“Gemeenten en woningcorporaties beginnen langzamerhand het belang van burgerparticipatie te zien”, vertelt Joy. "Bewoners zijn vaak degenen die het beste weten wat er daadwerkelijk speelt in een wijk.” Tegenwoordig moet – mede vanwege bezuinigingen - het initiatief veel meer vanuit de bewoners zelf komen in plaats van vanuit de gemeente of woningcorporatie. Om voor hun buurt in actie te komen en verantwoordelijkheid te (willen) dragen, moeten bewoners een betrokkenheid bij de buurt hebben en zich ook aangesproken voelen. Lees verder>Afscheid Olga Ekelenkamp

 

Met ingang van 1 december 2015 is Olga Ekelenkamp niet meer werkzaam bij VACpunt Wonen. Olga heeft er bewust voor gekozen om haar leven een andere wending te geven. Zo is ze begonnen aan een opleiding voor natuurvoedingsdeskundige, wat veel tijd en energie vraagt. Ook wil ze meer aandacht besteden aan haar gezin.

Olga kwam begin 2008 in dienst als communicatieadviseur. Samen met Ruth Bakker vormden ze jarenlang ‘de afdeling communicatie’ binnen VACpunt Wonen. Ze was onder andere de drijvende kracht achter de succesvolle jubileumdag in 2011, waarbij ook een jubileumboek en –film zijn ontwikkeld. Ook was ze voor velen van u het aanspreekpunt voor de subsites en schreef ze tientallen nieuwsbrieven vol met interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden. In 2013 zette ze het nieuwe tijdschrift Woonkwaliteit! waar ze tot voorkort eindredacteur voor was.

We wensen Olga veel succes met haar opleiding en veel geluk en gezondheid voor haarzelf en haar gezin in de toekomst!Startbijeenkomst kennisgroep Stroomversnelling

 

Op vrijdag 9 november jl. kwamen tien VAC-leden bijeen voor de eerste bijeenkomst van de Kennisgroep Stroomversnelling. Op het programma stond onder meer een inkijkje in allerlei vormen van energiezuinig renoveren, welke aandachtspunten daarbij spelen en hoe de relatie van een lokale VAC met een bewonersgroep van een bestaand project eruit zou kunnen zien. Hiervoor was Onno van Rijsbergen van de Woonbond aanwezig.

Namens Stroomversnelling, het samenwerkingsverband van bouwers en corporaties die werken aan nul-op-de-meter-renovatie van huurwoningen, heeft José van der Loop verteld over de aanpak en de stand van zaken. Ook liet ze een aantal leuke filmpjes zien. Dit filmpje laat in een paar minuten zien hoe een woning in het Drentse Nieuw-Buinen razendsnel wordt voorzien van nieuwe gevels, dak en installatie. En dit filmpje gaat over de aanpak in Eindhoven en waarom bewoners daarvoor belangstelling hebben.

Op dinsdag 24 november a.s. gaat de Kennisgroep op excursie om een Stroomversnellingsproject van binnen te bekijken, en om ideeën op te doen hoe voor deze renovatie-aanpak een goed toetsinstrument voor Adviescommissies Wonen eruit kan zien.

Toekomst van het cursusaanbod: stand van zaken

 

In december 2014 is VACpunt Wonen een discussie gestart over de toekomst van het cursusaanbod. Hierbij stonden de volgende drie vragen centraal:

• Wie gaat onze cursussen betalen?
• Wat moeten we kunnen en wat willen we weten?
• Van klassikaal naar digitaal?

Wat is er vervolgens gebeurd? Lees verderVoor u bezocht: congres over kwaliteitsborging

 

Op 20 oktober jl. vond in het Kyocera Stadion in Den Haag een congres plaats met de uitgebreide titel ‘De regie over kwaliteit in de bouw. Kwaliteitsborging als verdienmodel in de bouw’. Jaap Overeem was erbij. Lees verder>

Eerste inspiratiesessie een succes!

 

De eerste inspiratiesessie in Wierden zit erop! Met ca. vijftig VAC-leden hebben we een goede bijeenkomst gehad; diverse deelnemers lieten na afloop weten dat ze de bijeenkomst “als zeer bezielend hebben ervaren”.

De volgende inspiratiesessie vindt plaats in Utrecht op 30 november a.s. van 13.00-17.00 uur. Let op: het programma is anders dan dat van vorig jaar! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.Coos Schuurkamp (VAC Harderwijk) over Wmo

 

Tijdens de inspiratiesessie in Wierden hield Coos Schuurkamp een pitch over samenwerking in de Wmo als kans voor het VAC-werk. Graag publiceren we hier haar hele verhaal, zodat alle commissies kennis kunnen nemen van de kansen die deelname aan de Wmo-raad biedt.

Format rapport WKO

 

Gaat u binnenkort een WoonKwaliteitOnderzoek uitvoeren? Wist u dat VACpunt Wonen hiervoor een voorbeeld rapportage beschikbaar heeft? Zo’n format kan u veel tijd en denkwerk besparen! Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met VACpunt Wonen.  

De blijverslening, iets om te volgen

 

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft een zogeheten blijverslening in de maak waarmee ouderen met een noodzakelijke woningaanpassing tegen zeer beperkte kosten langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun huis.

De blijverslening is met name bedoeld voor ouderen die voldoende overwaarde in hun woning hebben maar onvoldoende inkomen hebben (LTI) om een lening te kunnen krijgen om de noodzakelijke woningaanpassing te kunnen financieren. Bijvoorbeeld een douche en slaapkamer op de begane grond. SVn werkt een financieringsconstructie uit die gemeenten kunnen afnemen.

Voor u als Adviescommissie Wonen is het van belang om te weten dat gemeenten dit onderwerp vanaf nu op de agenda hebben staan en ermee aan de slag zullen gaan. VAC’s kunnen vooral een rol spelen bij de bewustwording van de consument. Weten mensen dat ze langer thuis moeten blijven wonen? Wat is er voor nodig om dat ook in de praktijk leefbaar te maken en te houden? Zijn er verbouwingen nodig? De websites www.woningchecklist.nl en www.verbouwervaringen.nl kunnen hierbij behulpzaam zijn. 

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Overlijdensbericht

 

Op 20 oktober jl. is mevrouw Truus Longhi-Tinga overleden. Truus Longhi was penningmeester van VAC Vianen. Daarnaast was zij toegevoegd lid van het GOV namens de commissie. Truus Longhi is 63 jaar geworden. “Wij zullen haar eeuwige optimisme missen”, aldus Mieke van Dijen, secretaris van VAC Vianen.

VAC Etten-Leur viert 25-jarig jubileum

 

Op woensdag 14 oktober 2015 vierde VAC Etten-Leur haar 25-jarig bestaan. Voor deze heuglijke dag had VAC het thema "dementie en wonen" gekozen. Lees hier het verslag van de jubileumbijeenkomst. Jaap Overeem was bij de bijeenkomst aanwezig en feliciteerde de jubilerende commissie namens alle medewerkers.

Ook VAC Krimpen aan den IJssel jarig!

 

Ook VAC Krimpen aan den IJssel bestond deze maand maar liefst 25 jaar. Op 15 oktober jl. stond het heuglijke feit op de agenda, zo laat Gees Versnel-Vermeulen van de Adviescommissie Wonen en Woonomgeving VAC Krimpen aan den IJssel weten.
Namens alle medewerkers van VACpunt Wonen van harte gefeliciteerd!

VAC Zoetermeer viert vijftigjarig jubileum

 

Op 1 oktober jl. vierde VAC Zoetermeer haar vijftigjarig jubileum. De gekozen locatie was uniek: op grote hoogte in het Bouwhuis in Zoetermeer (zie foto). De bijeenkomst van VAC Zoetermeer was een succes: “We kijken met een grote glimlach en een voldaan gevoel terug op een geslaagd jubileum”, aldus Mady Stobbe van de jubilerende commissie. Om de sfeer te proeven kunt u een korte foto-impressie van de dag bekijken op de website van VAC Zoetermeer. Ook in het nog te verschijnen nummer van het relatiemagazine Woonkwaliteit! is een fotoreportage opgenomen.Woonpioniers

 

Hanne Rotgans van VAC Hengelo stuurde twee verschillende berichten door. Het eerste bericht betreft een website voor enthousiaste mensen met klein budget (vaak hypotheekvrij) die een mobiele en/of tijdelijke woning bouwen. Op 24 september heeft het Architectuurcentrum Twente hier een inspiratieavond over gehouden (met daaraan verbonden een prijsvraag) rond een prikkelende stelling: 'wat als het Bouwbesluit en Woonkeur eens even aan de kant geschoven worden, zouden er dan compleet onleefbare woningen ontwikkeld worden?' Kijk voor meer informatie op www.woonpioniers.nlMasterclass Philips

 

Hanne Rotgans was aanwezig bij de Masterclass van Philips waar VACpunt Wonen de VAC-leden eerder op attendeerde. Er werden allerlei voorbeelden van Connected Lightning besproken, het digitaal koppelen van (LED)verlichting, bijvoorbeeld:

  • op afstand verlichting aanpassen (in kleur, intensiteit) om escaleren van een conflict in een uitgaanssituatie te voorkomen;
  • verlichting in combinatie met geluid en groen inzetten om een steeg die de verbinding vormt tussen binnenstad en parkeren, aantrekkelijker en sociaal veiliger te maken; hierdoor steeg de omzet van de horeca met maar liefst 30% (Veghel);
  • straatverlichting koppelen aan aanstraalverlichting van gebouwen, waardoor tijdens evenementen in de binnenstad gespeeld kan worden met belichting en uitlichten van (architectonische) details (grote markt Antwerpen); 
  • aanpassen van straatverlichting qua kleur en intensiteit aan wisselende omstandigheden en lichtvraag (begin van de avond veel licht tot ca. 22 uur; daarna geleidelijk dempen met een dieptepunt om 03:00 uur (en voor flora en fauna minder belastende kleuren) en weer op te schakelen voor het ochtendverkeer.

Hanne Rotgans: “Het was bijzonder interessant! Ik sprak een paar mede-VAC-genoten en die waren ook allemaal enthousiast. Er zijn diverse filmpjes te vinden op YouTube waarin je kunt zien hoe een en ander werkt.”

Uit het nieuws

Bouwwebinars.nl

 

Bouwwebinars.nl verzorgt interessante uitzendingen over onderwerpen die ook voor het VAC-werk interessant zijn. Een aantal webinars zijn gratis te volgen. Op 3 december 2015 vindt er bijvoorbeeld een webinar plaats over goed en gezond mechanisch ventileren. Meer informatie en aanmelden: www.bouwwebinar.nl

Thomas Rau over 'Einde van bezit'

 

Onlangs zond het VPRO programma Tegenlicht de documentaire 'Einde van bezit' uit. Architect Thomas Rau pleit voor een nieuw economisch systeem waarin we producten niet langer bezitten, maar slechts gebruiken. Wellicht herinnert u zich de Duitse architect: op 31 maart 2011 was Rau te gast op onze landelijke jubileumdag.

Rau is de oprichter van architectenbureau RAU, dat zoveel mogelijk gebruik maakt van milieuvriendelijke materialen. In 2008 certificeert Thomas Rau zich als 'cradle-to-cradle'-architect en in 2010 richt hij Turntoo op. Hergebruik van materialen en grondstoffen staat centraal in de filosofie van RAU Architecten. We moeten naar een circulaire economie, waarin niets verloren gaat. Rau vergelijkt de aarde met een ruimtestation als gesloten systeem: "Wat er niet is, is er niet en kan er ook niet komen. Wat er wel is, daarvan moeten we ervoor zorgen dat het niet verloren gaat." Thomas Rau heeft bij dit ideaal een verdienmodel bedacht, waardoor duurzaamheid niet meer als verplichting voelt, maar juist lucratief voor bedrijven wordt. Bekijk hier de documentaire.

WoonWijzerWagen

 

De WoonWijzerWinkel is een Energieloket en is ontstaan op intiatief van 24 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden. Een aannemer of installateur is door gebrek aan brede kennis vaak niet in staat om bewoners volledig te adviseren naar de mogelijkheden van energiebesparing en verbetering van de woning. Hij heeft die brede kennis niet in huis en adviseert graag datgeen wat hij verkoopt. De WoonWijzerWinkel helpt bewoners gratis met betrouwbaar advies om de woning te verbeteren en energiezuinig te maken.

De WoonWijzerWinkel gaat de wijken met de nieuwe WoonWijzerWagen, een promotiewagen met gerichte informatie voor de consument. Deze WoonWijzerWagen ondersteunt wijkacties of andere evenementen in de regio en is op dit moment al zo'n 80 maal ingepland. De WoonWijzerWinkel roept iedereen die mee wil denken over acties voor de consument en/of de inrichting van de wagen op om contact op te nemen met de WoonWijzerWinkel.