Nieuws over scholing

Cursussen in het najaar

 

Deze herfst heeft u weer diverse mogelijkheden om uw VAC-kennis uit te breiden.

Cursus Tekening lezen
Op 13 november aanstaande organiseren we een extra cursus 'Tekening lezen'. VAC-leden die voorjaar 2016 de basiscursus ‘VAC-werk in de woningbouw’ nieuwe stijl willen volgen, kunnen zich daar met de cursus ‘Tekening lezen’ op voorbereiden. De vaardigheid tekening lezen is namelijk een vereiste voor deelname aan de basiscursus.

Ruimtelijke plannen en VAC-werk
Dit najaar start ook weer een cursus 'Ruimtelijke plannen en VAC-werk'. Op 18 november en 2 december aanstaande krijgen deelnemers meer inzicht in ruimtelijke ontwikkelingen in de eigen gemeente en leren zij bestemmingsplannen en woonvisies te lezen en te voorzien van advies. Minimaal twee leden per commissie moeten de cursus ‘Ruimtelijke plannen en VAC-werk’ hebben gevolgd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden vóór 13 oktober via het aanmeldingsformulier.Studiebijeenkomst Brink Climate Systems

 

Slechte ventilatie is gevaarlijker dan de meeste mensen denken! Volgens Milieu Centraal leidt het niet goed ventileren van woningen en gebouwen in Nederland tot enige honderden doden per jaar. Ventilatiesystemen zijn bedoeld om een comfortabel en vooral gezond klimaat te garanderen. Deze theorie werkt helaas niet altijd door in de praktijk.

Een goede reden voor Adviescommissies Wonen om zich wat verder te verdiepen in dit thema. Tijdens de studiebijeenkomst 'Ventileren en gezondheid' krijgt u antwoord op verschillende vragen:

  • Hoe werken ventilatiesystemen?
  • In welke mate verschillen diverse ventilatiesystemen van elkaar?
  • In welke omstandigheden werken ventilatiesystemen niet optimaal?

Wilt u weten hoe u zelf zo goed mogelijk kunt ventileren en wilt u weten wat u als VAC kunt adviseren? En wilt u eens een kijkje in de fabriek nemen? Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar op 17 november a.s.

Interesse?
Aanmelden kan tot uiterlijk tot 1 november aanstaande via een e-mail aan Leontine Broer van de cursusadministratie.Toekomst cursussen

 

VACpunt Wonen is in 2015 begonnen met een heroriëntatie op haar cursusaanbod. Op weg naar een toekomstbestendig aanbod willen we meer vraaggestuurd gaan werken.

Uit onze peilingen is gebleken dat VAC-leden vooral aan de slag willen met het thema wonen & zorg en met digitaal tekening lezen. VACpunt Wonen is daarom momenteel bezig om op beide thema's een aanbod te ontwikkelen.

Wonen & zorg
Nog dit jaar wil VACpunt Wonen een themabijeenkomst 'Wonen & Zorg' organiseren. We doen dat op de nieuwe manier: dat wil zeggen, we onderzoeken eerst wat u over dit thema wilt weten en bepalen dan pas de inhoud van de bijeenkomst.

Wij organiseren een startbijeenkomst bij OTIB te Woerden om te brainstormen over de opzet/inhoud van de themabijeenkomst 'Wonen en Zorg'. Daarom ook deze oproep: welke vragen heeft u over het onderwerp wonen & zorg? Welke middelen, instrumenten of informatie heeft u nodig om met dit thema aan de slag te gaan? 

U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken op dinsdag 20 oktober a.s. van 13.00-16.00 uur (brainstorm inclusief rondleiding). Mail uw aanmelding z.s.m. naar info@vacpuntwonen.nl.

Digitaal tekening lezen
Ook wat betreft digitaal tekening lezen horen we graag van u welke wensen en behoeften u heeft. Maar ook welke kennis u al in huis heeft. Mail uw vragen, suggesties en wensen door naar info@vacpuntwonen.nl.