Nieuws van Adviescommissies Wonen

Kom naar de inspiratiesessies!

 

Dit najaar organiseert VACpunt Wonen twee inspiratiesessies: op 27 oktober in Wierden en op 2 november in Eindhoven van 13.00 tot 17.00 uur. Dit keer zullen beide sessies in het teken staan van de toekomst van de VAC-organisatie: wat is de toekomstvisie, welke uitdagingen liggen er, welke competenties hebben we daarvoor nodig en welke nieuwe wetgeving is van invloed op het VAC-werk?

We zouden het fijn vinden als u erbij bent! Graag verwelkomen we u op één van beide locaties om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring uit te wisselen. Meldt u uiterlijk woensdag 7 oktober a.s. aan via info@vacpuntwonen.nl. Informatie over de locatie, de bereikbaarheid en het definitieve programma ontvangt u na aanmelding.Hoe communiceert VACpunt Wonen met u?

 

Deze vraag stelden we niet alleen aan VAC-leden, maar ook aan professionals in de wereld van bouwen en wonen. In de Koerier Online van volgende maand laten we weten hoe VAC-leden onze communicatie beoordelen, maar eerst delen we de mening van deze externen met u.

Ondanks het enigszins tegenvallend aantal reacties, hebben we ons wel degelijk een beeld kunnen vormen over hoe externen onze communicatie-uitingen beoordelen. Over alle onderzochte communicatie-uitingen is deze groep redelijk tevreden tot tevreden. Het tijdschrift Woonkwaliteit! kreeg van de respondenten gemiddeld een 7,5. Het Jaarbericht, ons populair jaarverslag, werd met een 7 beloond.

Een opvallende uitkomst is dat slechts 25% van de respondenten het magazine Woonkwaliteit! ontvangt. Daarnaast zouden wat meer professionals de website van VACpunt Wonen mogen bezoeken: meer dan 90% bezoekt de website minder dan één keer per maand.

Jubileum 2016

 

In 2016 bestaat VACpunt Wonen 50 jaar en is het 70 jaar geleden dat de eerste Adviescommissie Wonen in Nederland werd opgericht. Uiteraard wil VACpunt Wonen deze jubilea op gepaste manier vieren. Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat zij de activiteiten rondom het jubileum (deels) wil ondersteunen.

Momenteel heeft VACpunt Wonen haar projectplan over de jubileumbijeenkomst naar het ministerie van BZK gestuurd. Zodra de subsidieaanvraag is goedgekeurd en er meer duidelijkheid is over de inhoud van de jubileumviering, laten we u dat weten.Mevrouw ‘Stroomversnelling in gebruikskwaliteit’ stelt zich voor

 

Sinds de subsidie voor de bijdrage van de VAC-organisatie aan de Stroomversnelling is goedgekeurd, wordt er op het kantoor in Utrecht hard aan dit project gewerkt. Omdat de toekenning van de subsidie samenviel met het vertrek van Bart Mulder, heeft VACpunt Wonen Aleida Verheus gevraagd om dit project (tijdelijk) te leiden. U zou Aleida kunnen kennen als docent van diverse VAC-cursussen. Aleida legt uit: “Sinds 2008 ben ik freelance docent en heb ik onder meer de basiscursus, themabijeenkomst energiebesparing in de bestaande bouw, oververhitting en tekening lezen gegeven. Daarnaast werkte ik destijds bij Stadgenoot als beleidsmedewerker Vastgoed.”

Inmiddels geeft Aleida als zzp’er advies over woningkwaliteit en duurzaamheid aan diverse opdrachtgevers. “Mijn missie is het matchen van dingen die belangrijk zijn voor bewoners met die van woningeigenaren. Ik werk ’t liefst op het snijvlak van techniek en beleid.” Eén dag in de week werkt Aleida dus aan de gebruikskwaliteit van woningen die door de Stroomversnelling tot nul-op-de-meter worden gerenoveerd. “Het is de bedoeling dat er een ‘tool’ ontwikkeld wordt waarmee we de gebruikskwaliteit van deze gerenoveerde woningen kunnen toetsen. Dat gaan we niet alleen doen, het is de bedoeling dat het Gebruikersteam Energie hier een belangrijke rol in speelt.”

Werken op het kantoor aan de Brennerbaan in Utrecht is voor Aleida vertrouwder dan u zou vermoeden: “Ik zit op dit kantoor naast Nelleke Nelis. Toevallig was mijn werkplek twintig jaar geleden óók naast Nelleke; we waren toen collega’s bij STIBAN (Stichting Bewonersadviesbureau Amsterdam-Noord)!”

Aleida Verheus is te bereiken via info@vacpuntwonen.nl.Klankbordgroep Toekomstverkenning

 

Op 25 augustus jl. is de klankbordgroep Toekomstverkenning weer bij elkaar geweest. De groep bestaat uit tien VAC-leden en functioneert onder voorzitterschap van Jaap Overeem. Gezamenlijk hebben we gebrainstormd over mogelijke scenario’s voor de toekomstige VAC-organisatie. De aanleiding hiervoor tweeledig: enerzijds loopt de structurele overheidsbijdrage aan VACpunt Wonen af, anderzijds krijgen veel Adviescommissies Wonen te maken met afnemende inkomsten.

De klankbordgroep heeft acht scenario’s geformuleerd die - in theorie - mogelijk zijn. De scenario’s lopen uiteen van ‘alles laten zoals het nu gaat’ tot ‘fuseren met een andere partij’ en allerlei varianten daar tussenin. In september 2015 stonden er weer twee bijeenkomsten van de klankbordgroep op het programma: waar de acht opties uitgewerkt worden en er een keuze gemaakt wordt voor een koers. Een combinatie van enkele scenario’s behoort zeker tot de mogelijkheden.

De klankbordgroep is van mening dat een basisvoorwaarde voor een kansrijke toekomst is dat de eigen organisatie op orde moet zijn: er moet meer nadruk gelegd worden op deskundigheid en kwaliteit dan op dit moment het geval is. Tijdens de inspiratiesessies op 27 oktober a.s. in Wierden en 2 november in Eindhoven zal dit dan ook op de agenda staan.

Handreiking Bouwbesluit & woning vernieuwd

 

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers, opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee werken. Daarom gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eind 2013 Arcadis, VACpunt Wonen en Pantheon-Seminars opdracht om een handreiking te maken waarin op toegankelijke wijze de regels van het Bouwbesluit voor woningen worden uitgelegd. Het resultaat is de digitale Handreiking Bouwbesluit & Woning, die gratis te downloaden is op de website van de Rijksoverheid.

Per 1 juli 2015 is er een aantal wijzigingen aangebracht in het Bouwbesluit 2012. Als een nieuwe woning in particulier opdrachtgeverschap wordt gebouwd, zijn vanaf deze datum niet alle voorschriften van het Bouwbesluit meer van toepassing. Het gaat onder andere om nieuwbouwvoorschriften voor bruikbaarheid, daglichttoetreding, trappen en hellingbanen. Ook de recente wijzigingen in het Bouwbesluit zijn door Arcadis, VACpunt Wonen en Pantheon-Seminars vertaald in begrijpelijke, heldere taal. De nieuwe versie van de Handreiking Bouwbesluit & Woning kunt u hier downloaden.

Woonkwaliteit! in uw eigen brievenbus

 

Dit najaar verschijnt er weer een Woonkwaliteit!, het relatiemagazine van VACpunt Wonen. Alle secretariaten ontvangen een exemplaar van dit tijdschrift. Toch horen we steeds vaker van VAC-leden dat zij graag een eigen exemplaar willen ontvangen. Dit is mogelijk! U kunt een gratis abonnement aanvragen door een mail met uw adres te sturen naar Doni Boelhouwer, info@vacpuntwonen.nl.Nieuws van Adviescommissies Wonen

Mutaties

 

Jubilea

 

Niet alleen VACpunt Wonen is ijverig bezig met het plannen van een jubileumbijeenkomst om het 70-jarig bestaan van de VAC-organisatie te vieren. Maar liefst vier Adviescommissies Wonen hebben of hadden in de komende weken een jubileum op het programma staan.

  • VAC Vianen viert haar 5-jarig bestaan op 22 september jl.,
  • VAC Zoetermeer viert haar 50e verjaardag op 1 oktober,
  • VAC Venlo staat op 8 oktober stil bij haar 45-jarig jubileum en
  • VAC Deventer organiseert op dezelfde dag een bijeenkomst over transformatie naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de commissie.


Uit het nieuws

Bouwers over ‘Nul op de meter’

 

Welke stappen zetten bouwers bij het realiseren van ‘Nul op de meter’-woningen? Welke keuzes maken zij en waar staan zij nu? Welke technieken passen ze toe? Antwoorden op deze en meer vragen kunt u lezen in de brochure ‘Nul op de meter – Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw’.

De brochure, gemaakt door RVO in opdracht van het ministerie van BZK, signaleert trends en ontwikkelingen rond energiebesparing op basis van gesprekken met bouwers. De brochure ‘Nul op de meter’ kunt u gratis downloaden via de website van RVO.

Gratis naar Vakbeurs Energie

 

Wilt u zich dit najaar verder verdiepen in energiebesparing en duurzame energieopwekking? Dan mag u de Vakbeurs Energie van 6 t/m 8 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch niet missen. Op deze beurs kunt u kennismaken met talloze innovaties, lezingen en ‘live’ demonstraties bijwonen en netwerken. U kunt uw gratis toegangskaartje digitaal bestellen. Aan de kassa kost een kaartje € 35.

Binnen de Vakbeurs Energie zijn twee specifieke platforms ingericht: Energie & Gebouw en Energie & Industrie. Beide platforms krijgen een eigen inhoudelijk programma en aparte presentaties op de beursvloer. Bovendien bestaat er ook de mogelijkheid om met hetzelfde toegangskaartje de aangrenzende vakbeurs Ecomobiel over duurzame mobiliteit te bezoeken.Nederlander wil rijtjeswoning

 

De grondgebonden rijtjeswoning is veruit het populairst als woonvorm. Zeven op de tien Nederlanders is dik tevreden met een grondgebonden eengezinswoning. Dat blijkt uit het onderzoek van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Volgens De Zeeuw zijn de woonvoorkeuren van Nederlanders heel stabiel. “De enige verandering die je ziet is dat mensen meer richting stedelijke regio’s trekken. Het liefst wonen we in een rijtjeshuis in de stad.” Omdat dit vaak niet reëel is, doen bewoners concessies op de grootte van de woning of de ligging. Niet alleen bij gezinnen, maar ook bij jonge singles en ouderen zijn eengezinswoningen in trek. De Zeeuw stelt dat “het pertinent niet waar is dat jongeren en ouderen klein willen wonen”.Bezoek een Bouwlokaal

 

Een gezond en comfortabel gebouw zorgt voor tevreden klanten. De eindgebruiker is minder snel ziek, productiever en voelt zich gelukkiger. Ook financieel is comfortabel bouwen een logische keuze: gebouwen waar extra aandacht aan het binnenklimaat is besteed, zijn gemakkelijker te verhuren en vangen een hogere huurprijs. Maar hoe wordt zo’n gebouw met een echt aangenaam binnenklimaat gerealiseerd?

Daar hoort u meer over tijdens de Bouwlokalen, een serie van lezingen over binnenklimaat in de praktijk, georganiseerd door SBRCURnet. De Bouwlokalen vinden de komende tijd op verschillende locaties in het land plaats.