Deelnemers gevraagd voor de kennisgroep Stroomversnelling in gebruikskwaliteit!

Geachte VAC-leden,

 

In de Koerier nr. 7 (juli/augustus) heeft u kunnen lezen dat het project Stroomversnelling in gebruikskwaliteit van start is gegaan. Maar wat is precies die super-energiezuinige aanpak die Stroomversnelling heet, en hoe scoort een woning daarna op gebruikskwaliteit? Wat kunnen we leren over deze en andere energiezuinige renovatiemethodes die worden toegepast en wat daarvan de aandachtspunten zijn? Waaraan moet een meetinstrument voldoen waarmee Adviescommissies Wonen Stroomversnellingsprojecten kunnen toetsen op gebruikskwaliteit?Om deze vragen te beantwoorden stellen we een kennisgroep samen en we zoeken hiervoor VAC-leden die:

 
 • belangstelling hebben voor het thema energiebesparing in de bestaande bouw
 • beschikbaar zijn om vier bijeenkomsten bij te wonen, tussen oktober en februari , om meer over de Stroomversnelling en verwante concepten te leren 
 • inbreng willen leveren op het te ontwikkelen scholingsprogramma voor Adviescommissies Wonen
 • meewerken aan het ontwikkelen en testen van een consumententoets Stroomversnelling
 • collega-VAC-leden informeren over de resultaten en eventueel ondersteunen in lokale projecten  


Het project loopt globaal tot april/mei.

 

Daarna kunnen ook andere VAC-leden met de kennis en tools aan de slag in hun werkgebied.
De startbijeenkomst van de kennisgroep Stroomversnelling vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2015 van 10-13 uur (inclusief lunch) in de Bestuurszaal op het kantoor van VACpunt Wonen, Brennerbaan 106 in Utrecht-Lunetten.

Voorlopig programma:

 1. voorstelrondje
 2. Wat is De Stroomversnelling
 3. Wat is het project “Stroomversnelling in gebruikskwaliteit”
 4. Relatie met andere energiezuinige renovatieconcepten
 5. VAC-ervaringen met energiebesparings-projecten
 6. Brainstorm: bouwstenen voor het scholingsprogramma
 7. Brainstorm: rol van Adviescommissies Wonen in lokale projecten
 8. Vervolgafspraken

De drie volgende bijeenkomsten zijn beoogd:

 

medio november, medio januari en eind februari; de data en tijden plannen we in overleg met de groep. We zullen ook op excursie gaan, dus de bijeenkomsten kunnen op diverse locaties in het land plaatsvinden.
Er is voor maximaal 15 VAC-leden plaats in de Kennisgroep Stroomversnelling. Mocht er meer belangstelling zijn dan willen we leden van de Gebruikersgroep Energie voorrang geven en kijken we naar enige regionale spreiding.
Aanmelden kan t/m 30 september bij aleidaverheus@vacpuntwonen.nl o.v.v. uw naam, naam van de Adviescommissie en telefoonnummer. Heeft u vragen, dan kunt u projectleider Aleida Verheus bellen op 06- 296 23496 of een mail sturen.

Interessante links:
www.stroomversnelling.nl
www.onshuisverdienthet.nl