Nieuws van VACpunt Wonen

Gezocht: adviseur gebruikskwaliteit

 

Eind juli treedt Bart Mulder officieel uit dienst om bij de Almelose corporatie Beter Wonen als wijkregisseur aan de slag te gaan. Daarom is VACpunt Wonen druk met het regelen van een opvolger. De vacature verschijnt in het digitale magazine van Intermediair/De Volkskrant. Ook zal de vacaturetekst ook via social media worden gedeeld. Daarnaast heeft VACpunt Wonen Aleida Verheus (docent VACpunt Wonen en ZZP’er in duurzame volkshuisvesting) gevraagd om de organisatie tijdelijk acht uur in de week te versterken.Stroomversnelling

 

Dit voorjaar heeft VACpunt Wonen een plan ingediend bij het ministerie van BZK om bij te dragen aan de Stroomversnelling. In de Stroomversnelling werken dit ministerie, vier bouwers en zes corporaties samen aan opschalen van 111.000 woningen naar nul-op-de-meter (NOM). Begin juli heeft VACpunt Wonen het bericht gekregen dat het ministerie subsidie gaat verstrekken voor de deelname van de VAC-organisatie binnen de Stroomversnelling. 

Het motto van de Stroomversnelling luidt: ‘Voor hetzelfde geld uw huis een comfortabel thuis!’. De deelnemende corporaties en bouwbedrijven werken aan het verbeteren van bestaande woningen. Met isolatie, zuinige installaties en zonnepanelen kan zo het energieverbruik naar nul worden gebracht. Of nog beter: de woning wekt zelf energie op. We zullen dit project zo snel mogelijk opstarten en houden u op de hoogte van de vorderingen. Lees meer over het projectHoe communiceert VACpunt Wonen met u?

 

Als koepel communiceert VACpunt Wonen veelvuldig met Adviescommissies Wonen. Het zou mooi zijn als een groot aantal VAC-leden onze publicaties en nieuwsbrieven leest en onze website regelmatig checkt, maar zeker weten doen we dat niet. Meten is weten: daarom doen we onderzoek naar uw mening over onze communicatie-uitingen!

Begin juli hebben we u een extra Koerier Online toegestuurd met daarin de link naar de enquêtevragen. Tot nu toe is de respons enigszins teleurstellend. Daarom zien we graag nog wat meer reacties van VAC-leden. Helpt u ons? We vragen vijf minuten van uw tijd om de vragen in te vullen. Op basis van uw feedback kan VACpunt Wonen haar communicatie evalueren en aanpassen aan uw wensen en behoeften. Ga naar de enquête.

Ook professionals in de bouwsector, waarmee we communiceren door middel van nieuwsbrieven, website en relatiemagazine, hebben we aan de tand gevoeld over onze communicatie-uitingen. Binnenkort hopen we u te kunnen informeren over de uitkomsten van beide enquêtes.

VACpunt Wonen aan zet in Brabantse Stroomversnelling

 

Stroomversnelling Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote gemeenten (B5), bouwers, adviseurs, kennisinstituten en opdrachtgevers. Gezamenlijk gaan deze partijen er voor zorgen dat in 2050 de Brabantse woningvoorraad energieneutraal is. Dat betekent dat in de komende 35 jaar maar liefst 800.000 woningen Nul Op de Meter (NOM) worden gemaakt.

Deal ondertekend
Op donderdag 9 juli jl. ondertekenden bovenstaande partijen én VACpunt Wonen een deal om in drie jaar tijd 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant Nul-op-de-Meter te maken. Deze 1.000 woningen zijn een eerste stap om vier jaar later 40.000 woningen Nul-op-de-Meter te hebben gemaakt.

Wat gaat VACpunt Wonen doen?
In de ondertekende deal is vastgelegd dat VACpunt Wonen de samenwerkende partijen gaat voorzien van kennis over gebruikskwaliteit en bewonersinvloed en –wensen. Daarnaast is het de bedoeling dat VACpunt Wonen zich bezig gaat houden met scholing, onderzoek en advisering van lokale consumentengroepen zoals bewonerspanels. Adviescommissies Wonen die dat willen, worden uitgenodigd om hieraan mee te werken. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over. Voor vragen over de bijdrage van VACpunt Wonen en Adviescommissies Wonen aan de Brabantse Stroomversnelling kunt u terecht bij Nelleke Nelis, (030) 261 04 75.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Nijmegen heeft Adviescommissie Wonen

 

Sinds 9 juli jl. is WAC Nijmegen officieel van start gegaan Op deze datum tekenden Jaap Overeem, directeur-bestuurder VACpunt Wonen, en Jeannine Liebrand, voorzitter van WAC Nijmegen, de samenwerkingsovereenkomst. We wensen de kersverse leden veel succes en voldoening met het VAC-werk!Gebruikseisen voor speeltuinen

 

Wie weet er meer over gebruikseisen voor speeltuinen en/of heeft ervaring met het adviseren over speeltuinen? Omdat er in de WoonKwaliteitWijzer niet zoveel over dit onderwerp te vinden is, legt VAC Voorschoten haar vraag graag voor collega-Adviescommissies Wonen.

Heeft u meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met VAC Voorschoten, via vacvoorschoten@gmail.com  Uit het nieuws

Renovatiewinkel Den Bosch

 

Ondernemer Reimarkt is door een vijfkoppige jury (waaronder Nelleke Nelis van VACpunt Wonen) uitgekozen om de eerste Duurzame Renovatiewinkel in 's Hertogenbosch te starten. Dit voorjaar liet de gemeente 's Hertogenbosch weten op zoek te zijn naar slimme ondernemers voor de start van een lokale Duurzame Renovatiewinkel. De winnaar, Reimarkt, ontvangt € 75.000,- voor de opening van de winkel. Lees meer> Artikel over private kwaliteitsborging

 

De bouwwereld is in transitie! Dit komt niet in de laatste plaats door de veranderingen in wet- en regelgeving. Het Bouwbesluit en de Woningwet zijn gewijzigd, er komt een Omgevingswet en dan is er ook de private kwaliteitsborging. Logisch dat u de wetten en regels voor de bouwsector niet altijd helder hebt. In dit interview met Harry Nieman, kwartiermaker private kwaliteitsborging bij het Instituut voor Bouwkwaliteit, wordt nog eens duidelijk uitgelegd hoe de overheid de kwaliteit in de bouw beter wil borgen.

Wil u meer weten over de overige nieuwe wetten en regels voor de bouwsector? Kijk in het Dossier Regelgeving.

Duurzaam Bouwen Awards 2015/2016

 

De inschrijving voor de tweede Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is van start gegaan. Het is dé prijs voor organisaties die laten zien wat zij op het gebied van duurzaam bouwen hebben bereikt. Het thema van de Awards in 2015/2016 is de verduurzaming van bestaande voorraad. De Awards worden gedragen door de partners, Bouwend Nederland, VNG, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Duurzaam Gebouwd. De organisatie ligt bij W/E adviseurs en Duurzaam Gebouwd. De jury bestaat onder meer uit prof. Anke van Hal (verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en TU Delft) en Robert Koolen (directeur Strategie & innovatie bij Heijmans Vastgoed en lid van Raad van Toezicht van VACpunt Wonen). Lees meer>