Nieuws van VACpunt Wonen

Vertrek Bart Mulder

 

Zeven jaar lang heeft Bart Mulder zich, als adviseur gebruikskwaliteit bij VACpunt Wonen, ingezet voor een betere gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Nu vindt hij het tijd om zijn bakens te verzetten: per 27 juli gaat hij aan de slag als wijkregisseur bij de corporatie Beter Wonen in Almelo.

Lees het interview met Bart Mulder>Wie heeft er ervaring met transformatie?

 

VACpunt Wonen gaat op 8 oktober een lezing geven over het VAC-werk bij transformatie. De aanleiding is het 60-jarig jubileum van VAC Deventer. Het onderwerp transformatie is in Deventer actueel. Momenteel wordt daar een voormalig havengebied getransformeerd tot een wijk met plaats voor creatieve en culturele initiatieven.
Om een goede lezing te geven die aansluit bij uw VAC-ervaringen met transformatie, hebben we uw hulp nodig! We zoeken Adviescommissies Wonen die ervaring hebben met advies- of onderzoekswerk op het gebied van transformatie van gebouwen?
We willen graag weten:

  • Waarover en wat heeft u geadviseerd of onderzocht? 
  • Wanneer of in welk stadium werd u betrokken bij de plannen?
  • Wat was het resultaat van uw inbreng?

Geef uw ervaringen door aan Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit, (030) 261 0475.

NEN-commissie Klimaatbeheersing in gebouwen

 

VACpunt Wonen heeft namens de VAC-organisatie zitting in een aantal NEN-commissies:

  • Klimaatbeheersing in gebouwen, 
  • Brandveiligheid van bouwwerken,
  • Methoden en Technieken, 
  • Harmoniseren van de woningkeuringen in de bestaande bouw en 
  • ISSO 77 Levensloopbestendige installaties.

We willen u beter op de hoogte brengen van wat er in deze NEN-commissies wordt besproken. Het is de bedoeling dat VACpunt Wonen regelmatig een verslag van een dergelijk overleg vertaalt in heldere, begrijpelijke tekst en op het besloten gedeelte van de website (onder Inspraak) plaatst. Nu vindt u op deze plek een verslag van de voortgang van de NEN-commissie Klimaatbeheersing in gebouwen.Rectificatie

 

Onlangs heeft VACpunt Wonen via de mail en de Koerier Online een brief gestuurd naar alle VAC-leden met daarin een toelichting op de klankbordgroep Toekomstverkenning. Daarbij zat ook een lijstje met namen van deelnemers aan de klankbordgroep. Helaas was deze lijst onvolledig. Ook Herm Geerbex (VAC Venlo) en Joke Veldkamp (VAC Haarlem) zijn betrokken bij de klankbordgroep Toekomstverkenning.

Uw voorbeelden ‘VAC-advies bespaart…’worden gewaardeerd!

 

Als reactie op het Jaarbericht van VACpunt Wonen gaf een fabrikant van cv-ketels onlangs te kennen dat hij vooral het artikeltje ‘VAC-advies bespaart…’ interessant vond. Waarom komt de VAC-organisatie niet met méér van zulke voorbeelden was zijn vraag.

De voorbeelden waarin wordt berekend hoeveel kosten een VAC-advies heeft uitgespaard worden dus gewaardeerd door professionals in de bouwsector. Daarom nogmaals een oproep om voorbeelden waarin het VAC-advies geld, overlast en imagoschade heeft voorkomen of had kunnen voorkomen (als er een advies zou zijn uitgebracht of opgevolgd). Dus stuur uw voorbeelden naar info@vacpuntwonen.nl. Uw Adviescommissie Wonen in beeld

 

Een betere én gratis pr-campagne voor uw Adviescommissie Wonen is ondenkbaar! Meedoen aan de rubriek VAC in beeld van het relatiemagazine Woonkwaliteit! levert niet alleen veel op voor het VAC-werk in het algemeen, uw commissie kan er ook haar voordeel mee doen! Neem Adviescommissie Wonen Heiloo: in mei verscheen in Woonkwaliteit! een reportage over hun opleverbezoek aan een zorgcomplex. De commissie bestelde een hele stapel tijdschriften om onder externe relaties te verspreiden. Zo is het mogelijk om niet alleen te vertellen, maar ook te laten zien hoe de Adviescommissie Wonen te werk gaat.

Onderneemt uw commissie uiterlijk half oktober iets interessants (symposium, opleverbezoek, presentatie voor de gemeenteraad, etc.) en wilt u ook met een fotoreportage in Woonkwaliteit!? Neem dan contact op met Olga Ekelenkamp, (030) 261 04 75 of info@vacpuntwonen.nlNieuws van de Adviescommissies Wonen

WAC Amersfoort blijft!

 

Een positief bericht uit Amersfoort:
“WAC Amersfoort blijft! En hoe! Op 2 juni jl. heeft de voltallige gemeenteraad van gemeente Amersfoort gestemd vóór het voortbestaan van onze Woonadviescommissie. Mét financiële ondersteuning van de gemeente Amersfoort. Ik heb begrepen dat het vrij uitzonderlijk is dat de Raad unaniem is,” schrijft voorzitter Marjon van der Wiel in een mail naar VACpunt Wonen."

“De wethouder Wonen heeft vorige week toegezegd te onderzoeken of bij verordening kan worden opgelegd dat de WAC adviesrecht krijgt.(Het College heeft in november 2014 al toegezegd een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad over de wijze waarop de WAC formele betrokkenheid kan krijgen in het proces van de omgevingsvergunning). In september wordt hier verder over gesproken. We hebben enorm gelobbyd om de WAC op de kaart te zetten en raadsleden meerdere malen per email benaderd. De WAC heeft drie presentaties aan alle raadsleden wonen gegeven en we hebben ons bij de hele gemeenteraad gepresenteerd in de Ronde. Diverse fracties zijn daarop ook weer voor ons gaan lobbyen.De toegevoegde waarde (kostenbesparingen en gebruikskwaliteit) is door de raadsleden gezien en gehonoreerd. [..] Deze volle erkenning van de gemeenteraad is een opsteker voor álle WAC’s en VAC’s in Nederland!” 

WKO WAC Regio Zeeuws-Vlaanderen

 

Een aantal jaren geleden bracht WAC Regio Zeeuws-Vlaanderen advies uit over zorgcentrum De Molenhof, bestaande uit 40 zorgappartementen, 12 multifunctionele huurwoningen en een multifunctioneel centrum. Kort na de oplevering van het centrum vernam de commissie dat er klachten waren over het binnenklimaat van het multifunctionele centrum en van de gangen van het extramurale woongebouw. Reden genoeg voor WAC Regio Zeeuws-Vlaanderen om eind 2014 een WoonKwaliteitsOnderzoek (WKO) te starten. Dit jaar is het onderzoek afgerond.

Uit de hoge respons blijkt dat de bewoners graag hun woonervaringen wilden delen met de commissieleden. Uit de resultaten blijkt dat de meeste bewoners tevreden tot zeer tevreden zijn over hun woonsituatie. Maar uiteraard zijn er diverse kanttekeningen: in de woonappartementen is veelal geen mogelijkheid om het raam open te zetten om te ventileren. Bovendien missen veel bewoners een balkon en ruimte om afval te scheiden. Ook de bewoners van de multifunctionele woningen waren over het algemeen erg tevreden, maar misten bergruimte en elektriciteit in de buitenberging. Naar aanleiding van het onderzoek heeft WAC Regio Zeeuws-Vlaanderen een lijst met aanbevelingen opgesteld.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met WAC Regio Zeeuws-Vlaanderen: wacregiozvl@gmail.com. Adviescommissies Wonen in de pers

 

De afgelopen maanden heeft u een aantal artikelen over Adviescommissies Wonen in diverse media kunnen lezen:

  • Aedes Magazine schreef een artikel over een opleverbezoek van VAC Haarlem aan een project van Elan Wonen in Haarlem. Bron: aedes-magazine 4/2015
  • Ook WAC Zwolle heeft de pers gehaald.

Heeft uw Adviescommissie Wonen ook in de krant gestaan? Of heeft op de radio of (lokale) televisie verteld over het werk van een VAC? Geef het aan ons door!

Mutatie

 

 VAC Texel - Opheffing - wac@texel.com

Uit het nieuws

Groeten uit Vinexland

 

Journalist Tijs van den Boomen reisde in zeventien dagen door acht Nederlandse Vinexwijken. Doel: kijken hoe het daar is en hoe het de bewoners vergaat, 25 jaar nadat de Vinexwijk werd bedacht. Zijn belevenissen schreef hij op in het boek Groeten uit Vinexland. Hij deed dat op verzoek van De Vinexmensen, een initiatief van het International New Town Institute in het kader van het Jaar van de Ruimte. Na meer onderzoek door studenten en onderzoekers geven zij later dit jaar hun visie op de Vinexwijk. Download Groeten uit Vinxland gratis als e-book via www.vinexmensen.nl.  Checklist Groen Bouwen

 

Hoe kunnen bouwers rekening houden met vogels? De Checklist Groen Bouwen van de Vogelbescherming Nederland is een handig hulpmiddel om te kijken over de bouwplannen wel natuur- en diervriendelijk zijn. Met de checklist gaat het niet alleen om het compenseren van nestgelegenheid, maar ook om hoe bouwers kunnen bijdragen aan een prettige en groene leefomgeving voor mens en dier. Adviescommissies Wonen kunnen kijken of ze via de checklist hun VAC-advies nog kunnen aanvullen met nuttige tips en suggesties. Kijk op www.checklistgroenbouwen.nl. 

Klant is koning!

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde eind mei onderzoekresultaten waaruit bleek dat negentig procent van de bewoners tevreden is over zijn woning. Deze uitkomst was aanleiding voor Cobouw-journalist Thomas van Belzen om de blogserie ‘De klant is koning’ te schrijven. 


In het tweede deel van de serie wordt ook Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen, geïnterviewd.