Actuele ontwikkelingen

Petitie aan kamer: pas Omgevingswet aan

 

Dinsdagmiddag 19 mei jl. hebben Ieder(in), de Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen een petitie aangeboden aan de Kamer over de Omgevingswet. Ze slaan alarm omdat in de nieuwe Omgevingswet de belangen van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte over het hoofd worden gezien. De inspraak van bewoners is niet geregeld en de wet waarborgt onvoldoende de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.
Lees meer>Lobby Kwaliteitsborging voor het bouwen

 

Op 20 mei jl. vond er een schriftelijk algemeen overleg plaats over het wetsontwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen. De drie consumentenpartijen Ieder(in), De Nederlandse Woonbond en VACpunt Wonen hebben per brief gereageerd op de voorstellen en een achttal vragen voorgelegd aan de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst.
Lees meer> 

Veel nieuwbouwwoningen niet levensloopgeschikt

 

Veel nieuwbouwwoningen zijn niet geschikt voor senioren die met behulp van zorg aan huis en/of hulpmiddelen langer thuis moeten blijven wonen. Tot die conclusie komen de Adviescommissies Wonen op basis van hun advieswerk in 2014. Dat de vorig jaar opgeleverde woningen niet aansluiten bij de verschuivingen op het gebied van wonen en zorg, blijkt uit het feit dat ze niet levensloopgeschikt zijn. Ze beschikken veelal over een kleine entree en hal, smalle verkeersruimten en kleine sanitaire ruimten die met een rollator of rolstoel beperkt toegankelijk zijn.
Lees meer>Woonalliantie

 

De consumentenorganisaties Ieder(in), de Woonbond en VACpunt Wonen hebben 16 april jl. op de slotconferentie van het project ‘Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving’ een intentieverklaring ondertekend. Met de ondertekening van de verklaring spreken de drie consumentenorganisaties de intentie uit om in de toekomst, onder de naam Woonalliantie, te werken aan een sterke positie voor de woon- en bouwconsument in bouwregelgeving, bouwprojecten en inrichting van de openbare ruimte.

Tijdens de slotconferentie deelden vijf sprekers hun visie op een verbetering van de consumenteninvloed op bouwregelgeving: Jaap Overeem (directeur VACpunt Wonen), Meindert Smallenbroek (directeur Bouwen, ministerie van Binnenlandse Zaken), Anneke van der Vlist (beleidsmedewerker wonen bij Ieder(in)), André Thomsen (namens De Nederlandse Woonbond) en Peter Fraanje (directeur NVTB, de toeleverende bouwindustrie). Lees meer> De gebruiker aan het stuur

 

In 2013 gaf het ministerie van BZK Ieder(in), de Woonbond en VACpunt Wonen de opdracht om te onderzoeken hoe de consumenteninvloed op bouwregelgeving verbeterd kan worden. Naar aanleiding van het onderzoek is vorig jaar de handreiking ‘De gebruiker aan het stuur’ overhandigd aan minister Blok. De publicatie ‘De gebruiker aan het stuur’ biedt acht aanbevelingen om door middel van een structuurverandering in de bouwsector tot een sterkere positie van de bouw- en woonconsument te komen.  Handreiking Bouwbesluit & woning beschikbaar

 

Per 1 april 2015 is de tekst van de Handreiking Bouwbesluit & woning voor niet-professionals digitaal beschikbaar via de website van de Rijksoverheid. Het Bouwbesluit is een juridisch document dat voor consumenten lastig leesbaar is. Daarom schreef het ministerie van BZK een tender uit voor een Handreiking Bouwbesluit voor niet-professionals, dat wil zeggen woningeigenaren, particuliere bouwers, particuliere opdrachtgevers en kleine aannemers. Samen met ARCADIS en Pantheon Seminars won VACpunt Wonen de tender en in 2014 ontwikkelden zij de Handreiking Bouwbesluit & woning. Ook een aantal VAC-leden heeft meegelezen en –gedacht. De handreiking heeft betrekking op de bouwregels van bestaande, te verbouwen en nieuw te bouwen grondgebonden woningen. Dat wil zeggen eengezinswoningen en bijbehorende bouwwerken zoals een schuur, garage of carport. Appartementen, woon-zorgfuncties, kamergewijze verhuur of woonwagens vallen er niet onder.

Zomernummer 2015 Woonkwaliteit!

 

De nieuwe editie van Woonkwaliteit! is uit! Het zomernummer van dit relatiemagazine van VACpunt Wonen viel op 19 mei jl. bij een paar duizend professionals uit de bouwsector én bij alle VAC-secretariaten op de deurmat.

In dit nummer onder andere:

  • een gesprek met Meindert Smallenbroek, vertrekkend directeur Bouwen bij het ministerie van BZK, 
  • een interview met Paulus Jansen, wethouder in Utrecht, 
  • een artikel over gebruikskwaliteit van nul-op-de-meter-woningen in de Stroomversnelling,
  • fotoreportage over het opleverbezoek van Adviescommissie Heiloo aan zorgcomplex De Loet,
  • Gastcolumn van Harm Valk, senior adviseur bij Nieman Raadgevende ingenieurs. 
Gratis abonnement
Ontvangt u nog niet automatisch het halfjaarlijkse magazine Woonkwaliteit!? Geef dan uw naam en adres door, per e-mail onder vermelding abonnement, en wij zorgen voor uw gratis abonnement. Of lees de digitale versie van het magazine!