Nieuws van VACpunt Wonen

Jaarbericht VACpunt Wonen

 

Wellicht heeft u het al ontvangen: het Jaarbericht van VACpunt Wonen. Deze beknopte en kleurige versie van het jaarverslag biedt een kijkje in de keuken van VACpunt Wonen in het afgelopen jaar.

Het jaarbericht wordt breed verspreid onder alle Adviescommissies Wonen, samenwerkingspartners, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. De digitale versie kunt u vinden op de website.Handreiking Bouwbesluit beschikbaar

 

Per 1 april 2015 is de tekst van de Handreiking Bouwbesluit woning voor niet-professionals digitaal beschikbaar via de website van de Rijksoverheid. Het Bouwbesluit is een juridisch document dat voor consumenten lastig leesbaar is. Daarom schreef het ministerie van BZK een tender uit voor een Handreiking Bouwbesluit voor niet-professionals, dat wil zeggen woningeigenaren, particuliere bouwers, particuliere opdrachtgevers en kleine aannemers. Samen met ARCADIS en Pantheon Seminars won VACpunt Wonen de tender en in 2014 ontwikkelden zij de Handreiking Bouwbesluit Woning. Ook een aantal VAC-leden heeft meegelezen en –gedacht. De handreiking heeft betrekking op de bouwregels van bestaande, te verbouwen en nieuw te bouwen grondgebonden woningen. Dat wil zeggen eengezinswoningen en bijbehorende bouwwerken zoals een schuur, garage of carport. Appartementen, woon-zorgfuncties, kamergewijze verhuur of woonwagens vallen er niet onder.

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2015

 

Per 1 juli gaat er het één en ander veranderen in het Bouwbesluit. Een aantal eisen is geschrapt in het kader van de deregulering, maar er zijn ook nieuwe eisen bijgekomen. De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • Als het gaat om particulier opdrachtgeverschap vallen een groot aantal nieuwbouwvoorschriften weg. 
  • Ook aan studentenwoningen worden minder eisen gesteld.
  • Vanaf 1 juli moet de hoofdingang van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie toegankelijk zijn. 
  • Klaslokalen in nieuw te bouwen basisscholen moeten worden uitgerust met een CO2-meter.

Lees ook het artikel van Ton Ton, Pantheon Seminars over de wijzigingen in het Bouwbesluit. Of kijk op de website van de Rijksoverheid.Uitkomsten Jaarbeeld – deel 2

 

In de Koerier Online doen we regelmatig verslag van de uitkomsten van het Jaarbeeld over 2014 en richten we de spotlight op een opvallend resultaat. Deze maand aandacht voor de flyers bestaande bouw.

Bestaande bouw is een onderwerp is dat steeds meer in de belangstelling staat. Renovaties worden uitgevoerd om verschillende redenen, zoals verduurzaming, geschikt maken voor wonen en zorg en het transformeren van (kantoor)panden naar woningen. Alledrie terreinen die volop kansen bieden voor het VAC-werk, zo bleek ook uit de klankbordgroep ‘bestaande bouw’ die VACpunt Wonen enige tijd geleden organiseerde. Daarom stelde VACpunt Wonen in 2014 de flyers ‘VAC-inbreng van waarde bij bestaande bouw’ op. 72% van u kent de flyers over bestaande bouw, maar lang niet iedereen gebruikt ze ook. Graag attenderen we u daarom nogmaals op de kansen die verduurzaming, langer thuis wonen en transformatie bieden. De flyers vindt u hier. Heeft u op- of aanmerkingen op de flyers? Laat het dan weten.De CO2-meter

 

In veel Nederlandse huizen is de lucht ongezond, zo blijkt uit onderzoek. Het onderzoeksprogramma MONICAIR heeft een jaar lang de ventilatie in een aantal Nederlandse woningen gemonitord. In 62 huizen is met behulp van CO2-meters een jaar lang elke vijf minuten de binnenluchtkwaliteit van woonkamer, slaapkamers, badkamer en keuken gemeten. Ook Ruth Bakker van VACpunt Wonen, testte de binnenlucht in haar eigen huis. Lees verder>Nodig Jaap Overeem uit voor het regio-overleg!

 

Organiseert uw regio dit jaar een regionale bijeenkomst? Nodig dan ook Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, uit! Jaap Overeem: “Zo’n regionale bijeenkomst is voor mij altijd weer een kans om met veel VAC-leden tegelijk in contact te komen - om te horen wat er leeft en om in te gaan op vragen en de Adviescommissies Wonen daarmee te faciliteren. De informatie en geluiden vormen voor mij en het team van VACpunt Wonen waardevolle input. Het helpt ons de ondersteuning optimaal op uw behoeften af te stemmen en de juiste koers voor de toekomst te bepalen.”

Graag gaat Jaap Overeem in gesprek over het thema ‘De VAC van vandaag is niet van gisteren’. “We merken allemaal dat de wereld om ons heen in snel tempo verandert,” aldus Jaap Overeem. “Dat vraagt ook om een verandering bij de commissies. Hoe moet die verandering eruit zien? Wat betekent dat voor onze deskundigheid en voor het profiel van een VAC, of meer specifiek, van een VAC-lid? Vragen die niet alleen bij ons, maar ook bij VAC-leden leven. Ik ben erg benieuwd wat de visie daarop is!"

Jaap Overeem uitnodigen voor een regiobijeenkomst? Neem dan contact op met Doni Boelhouwer of Ruth Bakker, via tel: (030) 261 04 75, of info@vacpuntwonen.nl.


Slotconferentie Verbeteren Consumenteninvloed op Bouwregelgeving

 

In Fort aan de Klop (Utrecht) is donderdag 16 april de slotconferentie van het project Verbeteren Consumenteninvloed op Bouwregelgeving gehouden. Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond sloten hiermee een traject van een kleine anderhalf jaar af.
De conferentie markeerde ook de start van iets moois: de ondertekening van de intentieverklaring Woonalliantie voor samenwerking tussen de drie consumentenorganisaties. Met als doel om de woon- en bouwconsument een sterke positie te geven in bouwregelgeving, bouwprojecten, inrichting van de openbare ruimte en milieu. En er was meer moois op die zonnige 16 april: ook de ‘bouw’ kwam met uitgestoken hand en gaf aan om de tafel te willen met de consument. Lees hier het verslag.Declareer uw reiskosten

 

Heeft u op 22 januari jl. deelgenomen aan de kennismakingsbijeenkomst van VACpunt Wonen en SIR-55? Dan kunt u uw reiskosten declareren. Heeft u deze kosten nog niet gedeclareerd, dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen. U kunt uw declaratie sturen naar info@vacpuntwonen.nl. U kunt hiervoor gebruik maken van het declaratieformulier. Voor gereden autokilometers is (in afwijking van het normale tarief van € 0,19 per kilometer) een vergoeding van € 0,24 per kilometer beschikbaar. Voor openbaar vervoer worden de kosten voor reizen tweede klas vergoed.

Klankbord wonen en zorg / Woonkeuradviseur

 

VACpunt Wonen is samen met SKW Certificatie (de uitgever van WoonKeur) en Makelservice bezig met het ontwikkelen van een aanpak getiteld de WoonKeuradviseur. Input van de Adviescommissies Wonen hierbij is onmisbaar. Is er voldoende animo onder VAC-leden om door te gaan met de activiteiten behorende bij de Woon(keur)adviseur? Zien VAC-leden het werk zitten dat van een Woon(keur)adviseur wordt verwacht? Met andere woorden: is er draagvlak onder de deelnemers om de aanpak zoals die nu is, te steunen? De meningen waren niet onverdeeld positief, zoals u kunt lezen in het verslag . Dat geeft te denken. VACpunt Wonen neemt de mening van de VAC-leden serieus en weegt die mee in de besluitvorming.

Klankbordgroep Toekomst van de VAC-organisatie

 

Al enige tijd is VACpunt Wonen bezig zich te beraden op de toekomst van de VAC- organisatie (NB: de VAC-organisatie betreft zowel de Adviescommissies Wonen als VACpunt Wonen). Wat wordt de richting, de koers en wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren om bestaansrecht te hebben en te houden, zowel inhoudelijk als financieel? Bij deze gedachtevorming worden ook de Adviescommissies Wonen betrokken middels klankbordbijeenkomsten. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Naar de notaris bij een bestuurswisseling?

 

VAC Vianen legde VACpunt Wonen de volgende vraag voor: “Onze voorzitter heeft te kennen gegeven haar taak neer te willen leggen. Moet er dan iets geregeld worden bij de notaris? Of kunnen we gewoon een nieuwe voorzitter kiezen? Die kan immers alleen maar officieel handelen met toestemming van de andere stichtingsbestuursleden?”

Bij een bestuurswisseling hoeft u niet naar de notaris. In de statuten van een stichting staat de bestuurssamenstelling omschreven (bijvoorbeeld het minimaal aantal personen en de functieomschrijving). In het openbare handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staan wel de namen van de huidige bestuursleden vermeld. U bent wel verplicht om een bestuurswisseling door te geven aan het handelsregister (KvK). Wil u een wijziging aanbrengen in de voorwaarden voor een bestuur (aantal personen of soort functie of wijze van besluitvorming), dan moet dit wel middels een statutenwijziging bij de notaris vastgelegd worden.

Bij een bestuurswisseling hoeft u dus alleen bij de Kamer van Koophandel te melden dat u de relatie met de vertrekkende bestuurder gaat beëindigen (formulier 16); tevens moet de nieuwe bestuurder ingeschreven worden (formulier 22). Beide formulieren zijn eenvoudig te vinden via www.kvk.nl. Hierbij zijn wel kopieën van legitimatiebewijzen verplicht, zowel van de aangever (een van de bestuursleden die de nieuwe bestuurder aanmeldt) als van de nieuwe bestuurder.

Introductiebijeenkomst nieuwe commissie Nijmegen

 

VACpunt Wonen is druk bezig met de oprichting van een nieuwe Adviescommissie Wonen in Nijmegen. Begin deze maand vond de eerste introductiebijeenkomst plaats met een aantal enthousiaste kandidaat-leden. Nijmegen is een groeigemeente die ook nog eens meedingt naar de titel van meest duurzame stad (Green Capital) van Europa. Reden genoeg dus om hier (opnieuw) een Adviescommissie Wonen in het leven te roepen! We houden u op de hoogte.VAC Raalte bestaat 25 jaar

 

VAC Raalte, adviescommissie voor de woningbouw, vertegenwoordigt al 25 jaar de belangen van de woonconsument wat betreft de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving in de gemeente Raalte. Om dit te vieren werd op 15 april in het Gemeentehuis van Raalte een feestelijke studiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van Raalte. Tijdens de jubileumbijeenkomst gaf Cindy Hobert, zorgmanager OZOverbindzorg, in de ochtend een presentatie over OZOverbindzorg: een web-based communicatie- en coördinatieplatform die het sociaal medisch netwerk rond thuiswonende kwetsbare mensen ondersteunt bij de organisatie van zorg en ondersteuning. In de middag werd een informatieve wandeling door de gerenoveerde Blekkerhoek gemaakt. Namens VACpunt Wonen was Jaap Overeem aanwezig en sprak hij over de toekomst van de commissie: van VAC naar ACW.Interview voor VAC Maassluis

 

Het huis-aan-huisblad De Schakel verschijnt wekelijks in Maassluis en omstreken. Elke week wordt aan een vrijwilligersorganisatie medewerking gevraagd. Onlangs stond er een interview met VAC Maassluis in De Schakel . Daarmee is De Maassluisse commissie weer goed op de kaart gezet, aldus Hanneke Volker van VAC Maassluis.

Uit het nieuws

Rotterdamse dakendagen

 

Van 11 t/m 14 juni 2015 kunt u tijdens de allereerste editie van de Rotterdamse Dakendagen het dak op. Van relaxed dakloungen tot een interactief kinderplatform en van pop-up dakconcerten tot een uitgebreid sportprogramma op hoogte. Kloppend festivalhart is de speciaal voor het festival ontwikkelde rooftopbar bovenop Parking Westblaak aan de Hartmanstraat. Hier, op een steenworp afstand van de roemruchte Witte de Withstraat, beginnen ook (begeleide) routes naar de andere daken. Waar? Tientallen daken, hoofdlocatie: Parking Westblaak, Hartmanstraat Toegang? Grotendeels gratis, sommige onderdelen (bijv. tours, concerten) betaald. Kijk op http://rotterdamsedakendagen.nl.Wedstrijdje energie besparen

 

Hoe krijg je als Adviescommissie Wonen energiebesparing op de agenda? Neem een voorbeeld aan de gemeente Alkmaar en organiseer een wedstrijdje energie besparen! In het kader van het energieprogramma van de gemeente Alkmaar streden de afgelopen 5 maanden 28 ambtenaren van Alkmaar om de hoogste energiebesparing. Ze waren verdeeld over zes teams. Ieder team werd begeleid door een teamcaptain van het duurzaamheidsteam van de gemeente. De captain zelf deed natuurlijk ook mee. Lees verder>