Nieuws van VACpunt Wonen

Dossier Transformatie

 

Ongeveer 15% van de kantoren in Nederland staat leeg. Hoe komt dit en hoe kan deze situatie verbeterd worden? In het nieuwe dossier Transformatie vindt u veel informatie over de leegstandproblematiek en de transformatie van leegstaande kantoren of andere gebouwen naar woningen. Naast het actuele nieuws over dit onderwerp, de wet- en regelgeving en nuttige links en artikelen, leest u hier ook meer over de VAC-visie op transformatie. U vindt het nieuwe dossier op het besloten gedeelte van de website.Deel uw verbouwervaringen

 

Een verbouwing begint met het leren van de verbouwfouten en –successen van andere bewoners. Dit is het motto van de nieuwe website www.verbouwervaringen.nl van VACpunt Wonen, W/E adviseurs en De Haas en partners. 

Bewoners die hun huis hebben verbouwd, kunnen hun eigen ervaringen delen met andere bewoners die nog voor een soortgelijke verbouwing staan. Door verbouwervaringen te delen, dragen zij bij aan de succesvolle verbouwing van de woning van anderen. Door gebruik te maken van elkaars tips en adviezen werken we samen aan de gebruikskwaliteit van woningen in Nederland. Alle verbouwervaringen die op de site worden geplaatst worden teruggekoppeld naar de bouwsector. Zo kan de sector haar producten en/of proces in de toekomst verbeteren.VAC-advies op de site

 

De website www.verbouwervaringen.nl is niet alleen een mooie kans voor bewoners om hun verbouwfouten en –successen met anderen te delen, ook Adviescommissies Wonen kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Heeft u een VAC-advies uitgebracht over een bepaald project? Dan kunt u de adviezen, die voor bewoners nuttig kunnen zijn, invoeren op de website. Zo helpt u andere mensen met verbouwplannen én werkt u tegelijkertijd aan de naamsbekendheid van uw commissie. Tweede stap in kennismaking tussen VAC-organisatie en SIR-55

 

Op 22 januari jl. vond een kennismakingsbijeenkomst tussen de VAC-organisatie en SIR-55 plaats. Ruim honderd aanwezigen hebben op deze middag samen gekeken of beide organisaties in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen. Wilt u meer weten over wat er in de bijeenkomst is besproken? Lees dan het verslag.

De tweede stap in de kennismaking tussen beide partijen is het deelnemen aan elkaars projecten. VACpunt Wonen en SIR-55 inventariseren momenteel welke VAC-leden willen deelnemen aan projecten van SIR-55 en andersom. Ook deze stap in de kennismaking is erop gericht om te onderzoeken of samenwerking een meerwaarde heeft voor beide partijen. In juni 2015 zullen VACpunt Wonen en SIR-55 beslissen of die toekomstige samenwerking inderdaad zal gaan plaatsvinden.Nieuwe inloggegevens besloten gedeelte

 

Per 1 maart aanstaande heeft u nieuwe inloggegevens nodig als u naar het besloten gedeelte van www.vacpuntwonen.nl wilt gaan. 

De website van VACpunt Wonen bestaat uit een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten deel is exclusief bedoeld als service voor de Adviescommissies Wonen en bevat dan ook informatie die alleen voor de commissies bedoeld is. Om toegang tot dit gedeelte te krijgen heeft u inloggegevens nodig. Om te zorgen dat het besloten gedeelte ook echt besloten blijft, worden de inloggegevens van tijd tot tijd aangepast.
Uw secretariaat heeft een brief ontvangen waarin de nieuwe inloggegevens staan met het verzoek om alle leden te voorzien van de nieuwe inlogcodes. Heeft de codes nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw secretariaat. Uit veiligheidsredenen zal VACpunt Wonen de inloggegevens niet telefonisch verstrekken.Brochure ‘Balansventilatie met wtw in de woningbouw’

 

‘Balansventilatie met wtw in de woningbouw’ is een nieuwe brochure die in het kader van het LenteAkkoord is geschreven. In energiezuinige woningbouw is balansventilatie met warmteterugwinning (wtw) bijna een must. Maar wordt hiermee de bewoners een goede dienst bewezen? Balansventilatie is immers een bron van misverstanden en klachten. Reden genoeg voor de initiatiefnemers van het LenteAkkoord om juist de sleutels tot succes bij de installatie van balansventilatie te beschrijven. Ook VACpunt Wonen heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze publicatie.

De brochure is ook voor VAC-leden erg interessant om te lezen, maar wellicht nóg interessanter om als bijlage toe te voegen bij adviezen over projecten waarbij balansventilatie met wtw wordt geïnstalleerd. Alle VAC-secretariaten ontvangen één papieren exemplaar van de brochure per post en kunnen altijd meer exemplaren bij VACpunt Wonen opvragen. De digitale versie van de brochure vindt u hier.
Het LenteAkkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het ministerie van BZK.

Nieuws van Adviescommissies Wonen

Doorstart voor WAC Zutphen-Warnsveld

 

Toen in maart 2014 de Adviescommissie Wonen in Zutphen-Warnsveld zichzelf ophief, besloot VACpunt Wonen om zich sterk te maken voor een doorstart van de commissie. Ondersteund door WAC-lid Anita Maas sprak VACpunt Wonen met betrokken partijen, zoals de gemeente, en organiseerde een aantal introductiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst van 3 februari jl. was ook Wil Bernards als lid van VAC Deventer aanwezig om uitleg te geven over het VAC-werk en de taken van een Adviescommissie Wonen. VACpunt Wonen beraadt zich momenteel op de ideale constructie waarin de regio Zutphen-Warnsveld van VAC-advies kan worden voorzien.WAC Zwolle brengt eerste advies uit

 

Via het netwerk van een WAC-lid kon WAC Zwolle een kennismakingsbezoek met BPD (voorheen Bouwfonds) regelen. In dat gesprek heeft de commissie aangegeven dat zij graag een advies zou willen uitbrengen over een project. Omdat BPD nog geen geschikte projecten had, is afgesproken dat de commissie zou adviseren over een project dat al in de verkoop was. Een pilot-project of stageopdracht dus! In twee groepjes zijn leden aan de slag gegaan met de verkoopbrochure van 11 kadewoningen in de wijk Stadshagen. Vervolgens hebben twee leden rapport geschreven. Belangrijkste punt van kritiek: door het bordes bij de voordeur zijn de woningen niet makkelijk toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met kinderwagens. WAC Zwolle schat in dat daarom juist de achterzijde vaker als entree gebruikt gaat worden. Vanwege de grote loopafstand tussen achteringang en woning én het gebrek aan plek voor natte jassen en vuile schoenen is deze oplossing niet ideaal! Na het uitbrengen van het advies hoorde WAC Zwolle dat BPD zich aan bepaalde richtlijnen van gemeente en waterschap moest houden wat betreft het overbruggen van het hoogteverschil. Het weglaten van het bordes was helaas geen optie.

Ook de overige adviezen konden niet meer meegenomen worden bij de bouw van de kadewoningen, maar WAC Zwolle hoopt dat BPD bij soortgelijke projecten wel rekening houdt met de aangegeven verbeterpunten. WAC Zwolle zal de komende tijd alles op alles zetten om adviesopdrachten binnen te halen én om in een vroeg stadium over deze projecten te adviseren.Uit het nieuws

Autismevriendelijk wonen

 

De woonsituatie van autisten heeft vaak een negatief effect op hun gezondheid en kwaliteit van leven. Mensen met een autistische stoornis hebben baat bij een prikkelvrije woonomgeving, maar zijn in de praktijk vaak aangewezen op een sociale huurwoning. Om aandacht te vragen voor deze woonproblematiek schreef de werkgroep Autisme en Wonen van belangenvereniging PAS de brochure ‘Autismevriendelijk wonen’. De brochure is onder meer gericht op corporatiemedewerkers die met de geboden informatie de autistische huurder gericht aan een geschikte woning kunnen helpen. Maar ook VAC-leden kunnen hun voordeel doen met de nuttige informatie en praktische tips uit de brochure.Bewonerscommunicatie

 

Hoe ervaren bewoners de renovatie van hun woning en/of woongebouw? Welke aspecten van het renovatietraject vielen mee en over welke aspecten zijn ze minder te spreken? Op de website www.bewonerscommunicatie.com vertellen bewoners in verhalen en filmpjes over hun ervaringen met renovatie. Niet alleen leerzaam voor corporatiemedewerkers, maar zeker ook voor leden van Adviescommissies Wonen.Licht op Jong!

 

Heb je moeite met het vinden van een leuk huis in je dorp? Of wil je ’t liefst zo snel mogelijk weg? Deze en andere vragen stelde het PON, samen met de vereniging kleine kernen noord-brabant en de provincie Noord-Brabant, aan Brabantse jongeren. Belangrijke vragen, want het platteland vergrijst en ontgroent. Relatief veel jongeren trekken weg uit kleine kernen en vestigen zich in de stad of in de grotere dorpen. Het wegtrekken van jongeren uit kleine kernen heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid daar, maar tot op heden is er weinig bekend over de motieven van jongeren om in een kleine kern te (blijven) wonen of waarom ze weggaan.

De onderzoekers hadden contact met de jongeren door middel van een research community: een afgesloten online platform waar ze gedurende een korte periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gingen. De resultaten kunt u teruglezen in de publicatie ‘Licht op Jong!’