Nieuws van VACpunt Wonen

Nieuwsbrieven 2015

 

U heeft afgelopen jaar drie verschillende nieuwsbrieven van VACpunt Wonen ontvangen: om de maand de Koerier Online, drie keer de Woonkwaliteit Online en dan nog onregelmatig de CursusKoerier. Naar aanleiding van signalen uit de VAC-organisatie dat het aantal nieuwsbrieven en de frequentie ervan te hoog was, heeft VACpunt Wonen besloten om het in 2015 anders aan te pakken. Dit jaar ontvangt u de Koerier Online in principe elke maand en de Cursus Koerier onregelmatig. Woonkwaliteit Online zal komen te vervallen. 

In de rubriek ‘Nieuws van de Adviescommissies Wonen’ van de Koerier Online plaatsen we graag uw nieuws! Denk aan: een jubileum gevierd, symposium georganiseerd, nieuwe folder, goede tip, vermelding in de media, etc. Wilt u iets delen met de andere commissies? Mail uw nieuws dan naar info@vacpuntwonen.nl.Extra Woonkwaliteit! bestellen

 

December jl. is het tweede nummer van Woonkwaliteit! verschenen. Sommige Adviescommissies Wonen hebben al een aantal extra exemplaren besteld om uit te delen in hun lokale netwerk. Wilt u het relatiemagazine ook verspreiden onder uw relaties? Stuur een mail naar info@vacpuntwonen.nl en geef aan hoeveel exemplaren u wilt ontvangen (zolang de voorraad strekt).Dossier inspiratiesessies

 

Bent u niet in de gelegenheid geweest om afgelopen najaar één van de inspiratiesessies van VACpunt Wonen te bezoeken? Of was u wel aanwezig en wilt u de tips en ideeën nog eens doorlezen? Kijk dan in het Dossier Inspiratie! op het besloten gedeelte van de website. U vindt hier tips voor ledenwerving en voor het genereren van werk en financiën, inspiratiefilmpjes en de presentatieteksten van Jaap Overeem en Wilmi Bot (lid van Raad van Toezicht).Aan de slag met het Praatpapier

 

De VAC-opleiding gaat flink op de schop! In december jl. hebben alle Adviescommissies Wonen een praatpakket ontvangen, waarmee zij op lokaal niveau kunnen praten over hun ideeën en wensen op het gebied van vernieuwing van het cursusaanbod. In de CursusKoerier van 11 december jl. leest en hoort u hier meer over. Hoe meer commissies mee praten, hoe beter we kunnen aansluiten bij uw wensen. Laat uw mening horen! U heeft nog tot 27 februari aanstaande om een lokale brainstorm te organiseren en uw resultaten in te sturen. 

Vragen? Neem contact op met Leontine Broer, (030) 261 04 75.Jaarbeeld

 

2014 was een roerig en uitdagend jaar voor de VAC-organisatie. Hoe verging het u als Adviescommissie Wonen? Om hier inzicht in te krijgen hebben we u onlangs de jaarlijkse Jaarbeeld- enquête toegestuurd. VACpunt Wonen stelt het op prijs wanneer u de tijd en moeite neemt om de vragenlijst zorgvuldig in te vullen. Het Jaarbeeld levert veel informatie op die we inzetten om de kracht en toegevoegde waarde van de VAC-organisatie te benadrukken. Alleen als iederéén de lijst invult, krijgen we een betrouwbaar beeld. Graag ontvangen de ingevulde enquête en een actuele ledenlijst vóór vrijdag 13 februari 2015. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit, (030) 261 04 75.Aan de bel trekken

 

VACpunt Wonen krijgt helaas regelmatig berichten van Adviescommissies Wonen die zichzelf opheffen. Daaruit blijkt maar weer eens dat de crisis flinke sporen heeft achtergelaten in de VAC-organisatie. Uiteraard begrijpt VACpunt Wonen dat sommige commissies een opheffing overwegen. Toch zouden we het op prijs stellen als commissies tijdig aan de bel trekken bij problemen. Wellicht kunnen we er samen voor zorgen dat het VAC-werk in uw gemeente toch doorgaat, óók als de zittende leden ermee willen ophouden. 

Momenteel werkt VACpunt Wonen aan een doorstart van het VAC-werk in Zutphen-Warnsveld, Assen-Meppel en Groot Rotterdam. Daarnaast zijn we bezig met het oprichten van nieuwe commissies in Nijmegen, Eindhoven en Groningen. Vorig jaar heeft ook VAC Zwolle een doorstart gemaakt. Kennismakingsbijeenkomst SIR-55 en VACpunt Wonen

 

Wat kunnen SIR-55 en VACpunt Wonen in de toekomst voor elkaar betekenen? Kunnen beide partijen hun krachten bundelen ten gunste van de woonkwaliteit? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 22 januari 2015. Maar liefst 150 mensen (waaronder 130 VAC-leden) hadden zich aangemeld voor deze bijeenkomst in Utrecht. Na een presentatie van SIR-55 en VACpunt Wonen werd er ingegaan op mogelijke samenwerkingsprojecten. We houden u op de hoogte van de resultaten van deze bijeenkomst. 

VAC in beeld

 

Gaat u tussen nu en eind maart als Adviescommissie Wonen iets leuks of bijzonders ondernemen dat ook nog fotogeniek is? En wilt u daarmee in de publiciteit treden? Meld uw commissie dan aan voor de fotoreportage ‘VAC in beeld’ van het relatiemagazine Woonkwaliteit!. Denk aan een oplevering waarover uw commissie heeft geadviseerd, een architectuurwandeling die u heeft georganiseerd, uw jubileumfeestje, enzovoorts. Geef uw activiteit aan ons door en wie weet sturen wij een fotograaf om uw activiteit vast te leggen! Congres over verbetering consumenteninvloed op bouwregelgeving

 

Na het publiceren van de handreiking ‘De gebruiker aan het stuur’ gaan Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond ook samen een congres organiseren ter afsluiting van het gezamenlijke project ‘Verbetering Consumenteninvloed op Bouwregelgeving’. Het congres vindt eind maart plaats. Doel: de markt en de consument zetten samen de aanbevelingen uit de handreiking om tot concrete acties. Het congres moet een eerste aanzet zijn om als consumenten- en marktpartijen gezamenlijk aan de slag te gaan. Binnenkort ontvangt u meer informatie over dit congres.Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Mutaties

 

• VAC Uithoorn, secretariaatswisseling, vac.uithoorn@gmail.com

• VAC Schagen, adreswisseling secretariaat, vac.schagen@gmail.com. 

VAC Maassluis ontvangt VAC Heemskerk

 

VAC Heemskerk was benieuwd naar de manier waarop VAC Maassluis een WKO heeft uitgevoerd naar De Drie Componisten. Dit project omvat de renovatie van een seniorencomplex en de bouw van een Woonservicezone. Daarom besloot VAC Heemskerk op bezoek te gaan bij haar collega-commissie. Nadat de gasten waren ontvangen op het stadhuis, werden zij ingelicht over de procedure van de WKO. Daarna vertrokken beide commissies naar De Drie Componisten voor een rondleiding. In een leegstaand appartement heeft VAC Maassluis uitgelegd waarover zij heeft geadviseerd en wat er met het advies is gedaan. Vervolgens werd de rondleiding voortgezet in de Woonservicezone en spraken de commissies met een vertegenwoordiging van de bewonerscommissie. Uit het nieuws

Energielabel

 

Sinds 1 januari jl. is het verplicht om bij de verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel te kunnen laten zien. Vanaf begin dit jaar maken we onderscheid tussen een definitief energielabel en een voorlopig energielabel. In januari en februari 2015 krijgen alle huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Dit is gebaseerd op het bouwjaar van de woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet het voorlopig label omgezet worden in een definitief energielabel op straffe van een boete van maximaal 405 euro. Kijk voor meer informatie op: www.energielabel.nl/woningen.  muZIEum in Nijmegen

 

Adviescommissies Wonen brengen niet alleen advies uit ten behoeve van valide mensen, maar ook van mensen met een beperking. Mensen met een beperking hebben echter vaak andere wensen en behoeften als het om hun woning en woonomgeving gaat. Om als VAC-lid te begrijpen waar bijvoorbeeld blinde mensen tegen aan lopen in het dagelijkse leven, is een bezoekje aan muZIEum in Nijmegen een echte aanrader. In het muZIEum proef, ruik, voel en beluister je het dagelijks leven, maar je ziet niets. In één van de donkerbelevingen ga je met een blinde gids op pad. Stel je eens voor... je loopt door een drukke winkelstraat, maar je ziet niets. Je ruikt de patatzaak waar je langs loopt. Je doet je boodschappen bij de lokale supermarkt. En op het terras proef je verse kopje koffie…

Al je zintuigen worden op de proef gesteld in deze onvergetelijke en unieke ervaring in het donker. Het muZIEum is verrassend, spannend en prikkelend en hét ervaringsmuseum over zien en niet zien. Laat je inspireren door het donker! www.muzieum.nl.Onveilig gevoel in aandachtswijken

 

Ruim 38 procent van de inwoners van aandachtswijken voelden zich in 2013 wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit percentage is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, maar ligt wel twee keer zo hoog als het gemiddelde voor alle inwoners van Nederland. Iets meer dan 6 procent van de inwoners in de veertig aandachtswijken voelt zich vaak onveilig, drie keer zo vaak als gemiddeld in Nederland. Inwoners van de aandachtwijken geven de veiligheid in hun de buurt het rapportcijfer 6,0 terwijl gemiddeld in Nederland hier een 7,1 voor wordt gegeven. Het is dan ook geen overbodige luxe om als Adviescommissie Wonen een veiligheidsscan of –onderzoek uit te voeren.
Doorstromen naar seniorenwoning

 

Corporaties hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het passend maken van seniorenwoningen. Het gaat dan onder meer om valpreventie, nul treden, rolstoelvriendelijk. Maar de doelgroep is honkvast, slechts 6% verhuist, ook die met een zorgvraag. Senioren blijven bij voorkeur in de eigen buurt wonen met het eigen sociale netwerk.

Waarom gaan ouderen met een zorgbehoefte toch niet verhuizen naar een passende woning? In opdracht van Platform31 verzamelde RIGO lessen over het doorstromen van ouderen naar aangepaste seniorenwoningen en ervaringen met de ouderenmakelaar. Dit heeft geresulteerd in een praktijkhandleiding. Deze handreiking brengt de verschillende doelen van het doorstromen in beeld en bekijkt deze met wisselend perspectief; die van de corporatie en die van de oudere huurder. Maximumsnelheid op het fietspad

 

Zowel de VNG als CROW (Kenniscentrum voor fietsbeleid) zijn voorstander van een maximumsnelheid van 25 km per uur op het fietspad. Aanleiding voor deze stelling is de opkomst van de speed pedelec; een elektrische fiets waarmee makkelijk hogere snelheden mee bereikt kunnen worden. Daarnaast stelt de VNG ook een aanscherping voor van de richtlijnen voor een maximum breedte van voertuigen op het fietspad. Om de veiligheid op het fietspad te garanderen, is volgens de VNG wellicht ook een andere inrichting van toekomstige fietspaden wenselijk.

Hoe denkt u hierover als Adviescommissie Wonen? Wellicht is dit een interessant onderwerp om op te pakken en hierover een advies uit te brengen aan uw gemeente.