Bijeenkomst 'Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen.'

Uitnodiging

 

VACpunt Wonen en SIR-55 nodigen u uit voor een bijeenkomst op donderdag 22 januari 2015 in cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel. Waarom deze uitnodiging?

 

Hoe verbeteren we de kwaliteit en effectiviteit van de wijze waarop het consumentenbelang wordt geborgd? VACpunt Wonen en SIR-55 houden zich al een enige tijd bezig met deze vraag. Samenwerking tussen SIR-55 en VACpunt Wonen zou mogelijk kunnen bijdragen aan dit vraagstuk.

Beide partijen spreken al enkele maanden over de toegevoegde waarde van een eventuele samenwerking in het belang van de woonconsument. Centrale vragen in deze gesprekken: Kunnen de kernkwaliteiten -consumentgestuurd ontwikkelen (SIR-55) en deskundigheid in gebruikerskwaliteit en belangenbehartiging (VACpunt Wonen)- elkaar versterken? Wat kunnen vrijwilligers van elkaar leren? Kunnen we onze krachten op lokaal niveau bundelen om zo de woonwensen van bewoners te realiseren? Is het mogelijk om op lokaal niveau n aanspreekpunt creren voor de woonconsument, bestuurders, marktpartijen en corporaties?

Over deze vragen gaan VACpunt Wonen en SIR-55 graag met u in gesprek!

Programma

 
  • 12.00 - 13.00 uur: Inloop/ontvangst
  • 13.00 - 13.15 uur: Welkom en toelichting op het programma
  • 13.15 - 14.00 uur: Presentatie SIR-55 over doelstelling, stand van zaken 2014, visie, ambitie, toekomst en CPO
  • 14.00 - 14.45 uur: Presentatie VACpunt Wonen over doelstelling, stand van zaken 2014, visie, ambitie, toekomst en het advies- en onderzoekstraject
  • 14.45 - 15.00 uur: Pauze
  • 15.00 - 15.25 uur: Toelichting projecten VACpunt Wonen
  • 15.25 - 15.50 uur: Toelichting projecten SIR-55
  • 15.50 - 16.00 uur: Conclusies, afspraken en afsluiting
  • 16.00 uur: borrel


Aanmelden en meer informatie

 

Meld u zich vr dinsdag 16 december aan (in verband met reservering van de locatie) bij Leontine Broer, (030) 261 04 75.

Neem voor meer informatie contact op met Bart Mulder, (030) 261 04 75.

Reiskosten
Reiskosten worden vergoed: openbaar vervoer 2e klas of 0,24 p/km.