Nieuws van VACpunt Wonen

Highlights 2014

 

Het einde van het jaar is al weer in zicht. Wat gaat de tijd snel en wat is er veel gebeurd! Lees hier de eindejaarscolumn van Jaap Overeem. !nspiratie dossier

 

Op 27 oktober en 3 november 2014 organiseerde VACpunt Wonen twee inspiratiesessies. Maar liefst 68 VAC-leden woonden één van de sessies bij! Een prachtige opkomst met veel constructieve discussies en bruikbare tips. Naar aanleiding van de inspiratiesessies is er een !nspiratiedossier op het besloten deel van de website gepubliceerd; hier kunt u alle informatie en filmpjes terugvinden, zoals tips voor ledenwerving, netwerken, het verwerven van financiën of het uitbreiden van uw activiteiten. Ga naar www.vacpuntwonen.nl en log in via de rode knop rechtsboven. Ga vervolgens in het rechter groene menu naar Dossiers en dan naar !nspiratie Dossier. Heeft u vragen over het dossier of zou u het willen aanvullen met tips en succesverhalen? Stuur dan een mailtje naar info@vacpuntwonen.nlJaap Overeem spreker op congres Kwaliteitsborging in de bouw

 

Op woensdag 10 december organiseert Cobouw i.s.m. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het congres ‘Kwaliteitsborging in de bouw’. Het thema van de dag is ‘Wordt de bouw klantgericht?’ Het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw zegt: de bouw wordt zelf verantwoordelijk voor haar kwaliteit en de consument krijgt meer rechten. Daar wordt niet alleen de consument beter van, maar ook de bouwsector. Dat kan nooit, dat staat haaks op elkaar... of toch? Wordt de bouw klantgericht?

Minister voor Wonen en Rijksdienst opent het congres. Direct aansluitend zal Jaap Overeem namens de VAC-organisatie zijn visie op de invloed van consumenten op het bouwen en de borging van de kwaliteit ervan geven. In het middagprogramma zal Nelleke Nelis als spreker betrokken zijn bij een infosessie over benchmarksystemen. Bart Mulder staat namens VACpunt Wonen met een stand op de informatiemarkt.

VACpunt Wonen in de Cobouw

 

In de afgelopen periode zijn er enkele artikelen in de Cobouw verschenen over de VAC-organisatie en de positie van eindgebruikers. Normaal gesproken zijn deze artikelen alleen te lezen voor abonnees van de Cobouw, maar voor u maakt het dagblad voor de bouw graag een uitzondering. Klik op de onderstaande titels om de artikelen te lezen. Let op: de links werken tijdelijk; lees ze dus nu!

• ‘Eindgebruikers moeten meer zeggenschap krijgen’ (23/10/14)
• 'Meer invloed voor de gebruiker' (22/10/14) 
• ‘Consument adviseert Blok over bouw’, (14/10/2014) Afstudeeronderzoek bij VACpunt Wonen

 

Sadjad Qoutb studeert bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht en is bezig met zijn laatste jaar. De komende zes maanden doet hij voor VACpunt Wonen een onderzoek naar het voorkómen van zogenoemde woonteleurstellingen. Deze woonteleurstellingen vormen een belangrijk onderdeel van de websites www.woningchecklist.nl en www.verbouwervaringen.nl (nog niet actief) die VACpunt Wonen (mede) ontwikkelt en beheert. De volgende woonteleurstellingen maken deel uit van het afstudeeronderzoek van Sadjad:

  1. Geluidsoverlast
  2. Tocht en kou
  3. Energiekosten
  4. Vocht en schimmel
  5. Gebrekkige ventilatie
  6. Onderhoudsgevoelig 

VAC-werk levert wat op!

 

Dat een VAC-advies geld kan besparen, weet u als geen ander. In de folder ‘VAC-advies bespaart… kosten, overlast en imagoschade’ zijn vier voorbeelden van zo’n kostenbesparing opgenomen. In de afgelopen tijd hebben we van een aantal commissies nieuwe voorbeelden ontvangen. Deze hebben we laten doorrekenen om het rendement van het VAC-advies concreet te maken. Nieuwsgierig? De nieuwe voorbeelden vindt u hier. De voorbeelden zullen we in de komende tijd gebruiken in publicaties voor externen, dus u zult ze ongetwijfeld nog tegenkomen. Overigens zijn we nog steeds op zoek naar extra voorbeelden. Bent u geďnspireerd geraakt? Mail naar info@vacpuntwonen.nl  uw voorbeeld, zodat we de pagina kunnen aanvullen.Uiterste besteldatum

 

Daarom maken we u graag attent op de uiterste besteldatum. Wilt u vóór de jaarwisseling nog een bestelling doen bij VACpunt Wonen? Zorg er dan voor dat uw bestelling uiterlijk 15 december 2014 bij het secretariaat binnen is. Dan kan deze nog verwerkt worden. Bestellingen die later binnenkomen, worden in 2015 verwerkt en komen dan ook op de eerste kwartaalfactuur van 2015. 

Kerstsluiting

 

Het kantoor van VACpunt Wonen is van donderdag 25 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015 gesloten. Vanaf maandag 5 januari 2014 zijn wij weer bereikbaar.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Financiering WKO

 

VAC Goes wil graag een WoonKwaliteitOnderzoek (WKO) uitvoeren en vraagt zich af welke financiële bronnen zij daarvoor kunnen aanboren.Heeft u tips voor VAC Goes? Mail dan naar vac-goes@zeelandnet.nl. Als u een cc stuurt naar info@vacpuntwonen.nl, dan nemen wij uw reactie in de volgende nieuwsbrief mee.

VACpunt Wonen stelt voor het uitvoeren van een WKO een onderzoekspakket ter beschikking. Dit pakket kan gratis door de Adviescommissies Wonen gebruikt worden. In principe zou dit pakket moeten volstaan om zelfstandig een onderzoek uit te voeren. Mocht u – om uiteenlopende redenen - behoefte hebben aan ondersteuning, dan kan VACpunt Wonen enkele onderdelen voor haar rekening nemen. Denk aan de verwerking van de resultaten of het schrijven van het rapport e.d. Daarvoor worden wel kosten in rekening gebracht (op basis van een offerte op maat). Meestal worden deze kosten gedekt middels een bijdrage van de opdrachtgever. 

Digitaal tekening lezen

 

Van meerdere kanten krijgen we het signaal dat gemeenten tekeningen (in de toekomst) alleen nog digitaal willen gaan aanleveren. Dat bemoeilijkt voor veel commissies het advieswerk, zeker voor de commissies die voor hun tekeningen van de gemeente afhankelijk zijn. Loopt uw commissie hier ook tegenaan? Laat het ons weten! Er zijn al commissies die hier een oplossing voor gevonden hebben, zoals VAC Ermelo. Binnenkort hopen we u hierover nader te berichten.Uit het nieuws

Win een CO2-meter!

 

In steeds meer huizen wordt balansventilatie toegepast. Een goede ontwikkeling, want balansventilatie geeft comfort, is gezond en energiezuinig – als het systeem goed is aangelegd. Het systeem vergt namelijk wel onderhoud! Daarom zijn de partners van het Lente-akkoord, UNETO-VNI, VLA, VACpunt Wonen, Vereniging Eigen Huis en Milieu Centraal op zoek naar goede ideeën om bewoners te stimuleren onderhoud te (laten) plegen aan hun balansventilatie systeem. Lees verder>Het Hoppertje

 

Het Hoppertje is een uitklapbare drempelhulp die hoogteverschillen tot 15 centimeter kan overbruggen en geschikt is voor binnen- en buitengebruik. Woningcorporatie Zeeuwland probeerde het prototype uit en werd daar zo enthousiast van dat ze het graag wilde delen. De corporatie gaat het Hoppertje gebruiken in appartementencomplexen en woningen voor senioren. Het Hoppertje vraagt geen bouwkundige aanpassingen aan de woning en is daarom erg geschikt voor oudere woningen waar drempels een probleem voor bewoners vormen. Surf naar www.hethoppertje.nl