Actuele ontwikkelingen

Oproep VACpunt Wonen: 'Stel de bewoner centraal!'

 

Tijdens het congres 'Kwaliteitsborging in de bouw', dat 10 december jl. in Bussum plaatsvond, heeft Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, de markt en politiek opgeroepen om de bewoner centraal te stellen. Als keynote speaker plaatste hij kanttekeningen bij het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging.

Zo is VACpunt Wonen van mening dat de overheid de invulling en naleving van de wet niet mag overlaten aan marktpartijen. Daarnaast zou een stelsel van kwaliteitsborging niet alleen de bouwtechnische kwaliteit, maar ook de gebruikskwaliteit van wonen moeten borgen. Ook zouden de kosten voor het nieuwe stelsel niet afgewenteld mogen worden op de bewoner. En moet er rekening gehouden worden met de kennisasymmetrie tussen bouwconsument en bouwer.VACpunt Wonen overhandigt aanbevelingen aan minister Blok

 

Op zaterdag 11 oktober jl. overhandigde VACpunt Wonen, samen met Ieder(in) en de Nederlandse Woonbond, het onderzoeksrapport ‘De gebruiker aan het stuur’ aan minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de handreiking presenteren de drie organisaties acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving.

Hoe kan de invloed van consumenten op de bouwregelgeving verbeterd worden? Vorig jaar november gaf het ministerie van BZK de drie consumentenorganisaties de opdracht om deze vraag te onderzoeken. Naar aanleiding van het onderzoek is de handreiking ‘De gebruiker aan het stuur’ geschreven.

Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond dringen in hun uitgave aan op een sturende rol voor consumenten op het gebied van bouwregelgeving: bij zowel het vooraf bepalen als de invulling van deze wetten en regels. Daarnaast pleiten de drie partijen voor een formele positie voor gebruikers in het monitoren van (plannen voor) de nieuwe en bestaande fysieke woonomgeving. De drie consumentenpartijen hopen dat de bouwende partijen, de overheid én consumenten op basis van deze aanbevelingen samen toewerken naar een situatie waarin de consument werkelijk centraal staat en waarin de gebruiker aan het stuur zit.

U kunt de handreiking 'De gebruiker aan het stuur' gratis bestellen via info@vacpuntwonen.nl of downloaden  op de website van VACpunt Wonen.Reactie VAC-organisatie op wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

 

VACpunt Wonen en de Adviescommissies Wonen hebben kritisch gereageerd op het ontwerp wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. De VAC-organisatie plaatst met name grote kanttekeningen bij het voorgenomen stelsel van kwaliteitsborging. Positiever staat de organisatie tegenover de voorgenomen aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek. De VAC-organisatie heeft haar standpunt gevormd op basis van de resultaten van een internetconsultatie onder de Adviescommissies Wonen en een discussiebijeenkomst met een aantal VAC-leden.

Zowel het oude als het nieuwe stelsel borgt, volgens de VAC-organisatie, slechts de bouwtechnische kwaliteit van het wonen. Bouwregelgeving is echter slechts een basis en leidt niet per definitie tot gebruikersvriendelijke woningen, gebouwen en leefomgevingen. In beide stelsels mist de relatie tussen de bouwtechnische kwaliteit en het gebruik door consumenten. Gebruikskwaliteit zou centraal moeten staan in de wetswijziging. De VAC-organisatie pleit daarom voor een sturende rol voor (eind)gebruikers bij de ontwikkeling van bouwregelgeving en een formele positie in het monitoren van de bestaande fysieke woon- en leefomgeving.

U kunt de volledige reactie van de VAC-organisatie op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen nalezen op onze website.

Woningchecklist

 

Hoe kunnen kopers op de woningmarkt en bewoners die gaan verbouwen woonteleurstellingen voorkómen? Door te leren van de grootste woonteleurstellingen van anderen! Kort door de bocht is dat de essentie van de website www.woningchecklist.nl. Initiatiefnemers zijn De Haas & Partners, W/E adviseurs, RVO en VACpunt Wonen.

Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen: “Het doel van de website is de individuele bewoner op deze manier bewust te maken en kennis te laten maken met het belang van verschillende woonkwaliteiten.”

De website is ingericht op basis van woonteleurstellingen als geluidsoverlast, tocht en kou, energiekosten en vocht. Naast veel informatie over hoe deze zaken zijn te voorkómen, beschikt de website ook over de applicatie waarmee bewoners zelf een woningchecklist kunnen aanmaken. Door aan te klikken welke woonteleurstellingen zij in ieder geval willen vermijden, creëren bewoners een lijst met punten waarop zij tijdens een woningbezichtiging kunnen letten of die zij, in het geval van een verbouwing, met een aannemer kunnen bespreken. Neem een kijkje op www.woningchecklist.nl.Adviseren in de bestaande bouw

 

Net zoals in de rest van de bouwsector, verschuift het VAC-werk van nieuwbouw naar bestaande bouw en naar thema's als langer thuis wonen. Om VAC-leden klaar te stomen voor hun nieuwe taak heeft VACpunt Wonen, samen met SKW en KBO, dit najaar de pilotcursus Woon(keur)adviseur georganiseerd. In deze cursus van drie dagdelen worden niet alleen VAC-leden, maar ook andere vrijwilligers, opgeleid om bewoners en andere partijen te adviseren over het levensloopgeschikt maken van woningen. Aan de basis van de opleiding staat het handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw'. Dit handboek is door consumentenorganisaties, waaronder VACpunt Wonen, samengesteld.

Leidraad voor de pilotcursus is het Woon(keur)adviseurconcept van SKW en VACpunt Wonen. Doordat beide partijen hun krachten bundelen willen beide partijen een landelijk dekkend adviseursnetwerk opzetten dat aan de hand van uniforme eisen (Woonkeur Certificaat Bestaande Woning) kan adviseren. Door middel van het uitgeven van dit certificaat willen SKW en VACpunt Wonen er daadwerkelijk voor zorgen dat mensen prettig en veilig langer thuis kunnen blijven wonen.

Neem voor meer informatie contact op met Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit, (030) 261 04 75.

Nieuwe Woonkwaliteit! op de mat

 

Deze week valt bij veel professionals in de bouwwereld het winternummer van Woonkwaliteit! op de mat. Dit magazine over woonkwaliteit wordt twee maal per jaar uitgegeven door VACpunt Wonen.

In het winternummer onder meer:

  • interview met minister Stef Blok,
  • artikel over veilig en zuinig stoken,
  • reportage over symposium van WAC Breda
  • interview met Onno Dwars, manager duurzaamheid bij VolkerWessels Vastgoed en
  • column van Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft.

Ook op de verzendlijst?
Wilt u ook een gratis abonnement op Woonkwaliteit!? Mail  uw NAW-gegevens naar info@vacpuntwonen.nl. Wij zorgen er voor dat u op de verzendlijst komt te staan.
Of lees de digitale versie van Woonkwaliteit!