Nieuws van VACpunt Wonen

VACpunt Wonen overhandigt aanbevelingen aan minister Blok

 

Op zaterdag 11 oktober jl. overhandigde VACpunt Wonen, samen met Ieder(in) en de Nederlandse Woonbond, het onderzoeksrapport ‘De gebruiker aan het stuur’ aan minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de handreiking presenteren de drie organisaties acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving.

Hoe kan de invloed van consumenten op de bouwregelgeving verbeterd worden? Vorig jaar november gaf het ministerie van BZK de drie consumentenorganisaties de opdracht om deze vraag te onderzoeken. Naar aanleiding van het onderzoek is de handreiking ‘De gebruiker aan het stuur’ geschreven.

Ieder(in), VACpunt Wonen en de Woonbond dringen in hun uitgave aan op een sturende rol voor consumenten op het gebied van bouwregelgeving: bij zowel het vooraf bepalen als de invulling van deze wetten en regels. Daarnaast pleiten de drie partijen voor een formele positie voor gebruikers in het monitoren van (plannen voor) de nieuwe en bestaande fysieke woonomgeving. De drie consumentenpartijen hopen dat de bouwende partijen, de overheid én consumenten op basis van deze aanbevelingen samen toewerken naar een situatie waarin de consument werkelijk centraal staat en waarin de gebruiker aan het stuur zit.

Alle VAC-secretariaten hebben de papieren versie van de handreiking ontvangen. Wilt u de digitale versie bekijken? U kunt deze downloaden onderaan het nieuwsbericht op de website van VACpunt Wonen.Voor u bezocht: Congres ‘Het nieuwe wonen’

 

Op 13 oktober jl. vond het congres ‘Het nieuwe wonen’ plaats. Jaap Overeem van VACpunt Wonen was erbij. Aan hem stelde ik de vraag wat dat nieuwe wonen precies inhoudt.
Lees verder>Reactie VAC-organisatie op wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

 

VACpunt Wonen en de Adviescommissies Wonen hebben kritisch gereageerd op het ontwerp wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. De VAC-organisatie plaatst met name grote kanttekeningen bij het voorgenomen stelsel van kwaliteitsborging. Positiever staat de organisatie tegenover de voorgenomen aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek. De VAC-organisatie heeft haar standpunt gevormd op basis van de resultaten van een internetconsultatie onder de Adviescommissies Wonen en een discussiebijeenkomst met een aantal VAC-leden.

Zowel het oude als het nieuwe stelsel borgt, volgens de VAC-organisatie, slechts de bouwtechnische kwaliteit van het wonen. Bouwregelgeving is echter slechts een basis en leidt niet per definitie tot gebruikersvriendelijke woningen, gebouwen en leefomgevingen. In beide stelsels mist de relatie tussen de bouwtechnische kwaliteit en het gebruik door consumenten. Gebruikskwaliteit zou centraal moeten staan in de wetswijziging. De VAC-organisatie pleit daarom voor een sturende rol voor (eind)gebruikers bij de ontwikkeling van bouwregelgeving en een formele positie in het monitoren van de bestaande fysieke woon- en leefomgeving.

U kunt de volledige reactie van de VAC-organisatie op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen nalezen op onze website.

Week van de Energierekening 2014

 

VACpunt Wonen heeft weer deelgenomen aan de Week van de Energierekening, die dit jaar van 13 tot en met 19 oktober plaatsvond. De Week van de Energierekening is bedoeld om consumenten te motiveren energie te besparen en zo energiebesparing een extra impuls te geven. De actieweek wordt georganiseerd door het Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen, waar VACpunt Wonen deel van uitmaakt.

Help mij omlaag
Met de kreet ‘Help mij omlaag’ kregen consumenten dit jaar tips om die energierekening omlaag te krijgen. Bij alle onderdelen van het energieverbruik werd stilgestaan. Want hoe kun je nu besparen op je verwarmingskosten, het verbruik van warm water, de kosten voor elektriciteit en hoe krijg je uiteindelijk meer grip op het verbruik en de rekening?

Acties
Daarnaast biedt de Week van de Energierekening ook acties om energie besparen makkelijker te maken. VACpunt Wonen heeft deze Week van de Energierekening 2014 iedereen geadviseerd een bezoekje te brengen aan de Woningchecklist. Op deze site kunnen mensen die een huis willen kopen, huren of verbouwen een eigen checklist aanmaken. Aan de hand van deze lijst met aandachtspunten kunnen zij hun potentiële koop- of huurwoning beter beoordelen.Nieuwe website 1: Woningchecklist

 

Hoe kunnen kopers op de woningmarkt en bewoners die gaan verbouwen woonteleurstellingen voorkómen? Door te leren van de grootste woonteleurstellingen van anderen! Kort door de bocht is dat de essentie van de website www.woningchecklist.nl. Initiatiefnemers zijn De Haas & Partners, W/E adviseurs, RVO en VACpunt Wonen.

Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen: “Het doel van de website is de individuele bewoner op deze manier bewust te maken en kennis te laten maken met het belang van verschillende woonkwaliteiten.”

De website is ingericht op basis van woonteleurstellingen als geluidsoverlast, tocht en kou, energiekosten en vocht. Naast veel informatie over hoe deze zaken zijn te voorkómen, beschikt de website ook over de mogelijkheid om zelf een woningchecklist aan te maken. Door aan te klikken welke woonteleurstellingen u in ieder geval wilt vermijden, creëert u een lijst met punten waarop u tijdens een woningbezichtiging kunt letten of die u, in het geval van een verbouwing, met een aannemer kunt bespreken. Neem een kijkje op www.woningchecklist.nl.Nieuwe website 2: Verbouwervaringen

 

Net als de woningchecklist is ook de website www.verbouwervaringen.nl  gestoeld op het leren van en delen met anderen. De site verzamelt ervaringen én oplossingen op het gebied van verbouwingen. Bewoners die hun woning hebben verbouwd kunnen hun verbouwervaringen delen met mensen die nog aan een dergelijke klus moeten beginnen. Hoe heeft een verbouwer de geluidsoverlast aangepakt? En zijn de getroffen maatregelen ook succesvol gebleken? Waar moet je op letten bij het isoleren van een huis? En wat moet je vooral niet doen?

Beide websites zijn voor de Adviescommissies Wonen een mooie gelegenheid om weer eens de boer op te gaan in de eigen gemeente. De sites kunnen lokaal gepromoot worden, maar het is ook een idee om op basis van de resultaten van een WoonKwaliteitOnderzoek een verbouwervaring in te voeren op de website. Uiteraard kunt u ook WKO-respondenten stimuleren om hun eigen ervaringen te delen via verbouwervaringen.nl! Hoe meer bewoners hun bevindingen delen, hoe meer bewoners hun voordeel kunnen doen met de informatie.

Verbouwervaringen.nl is nog niet gereed voor externe bezoekers, maar als lid van een Adviescommissie Wonen kunt u alvast een kijkje nemen. Wilt u een ervaring invoeren voordat de site officieel is gelanceerd, neem dan contact op met Olga Ekelenkamp, (030) 261 04 75.

Lokaal aan de slag

 

Blok voor blok
Het project Blok voor blok loopt inmiddels ten einde. Terugkijkend op het project blijkt dat veel activiteiten succesvol zijn geweest, maar ook een aanzienlijk aantal projectonderdelen minder gunstig is verlopen. Eén van de belangrijkste lessen uit het project is dat het bijna onhaalbaar is om heel veel woningen tegelijk aan te pakken. Energie besparen in de bestaande bouw blijkt toch vooral maatwerk. De nalatenschap van Blok voor blok is een website met good & bad practices. Daarnaast is het stokje doorgegeven aan de VNG: zij gaan met gemeenten aan de slag om energieloketten in te richten. Tip aan de Adviescommissies Wonen: kijk of het mogelijk is om een rol te spelen in dit gemeentelijke energieloket.

Energiewerkplaats
Het is alweer een jaar geleden dat VACpunt Wonen werd betrokken bij de Energiewerkplaats: een initiatief dat uitvoerende MKB-bedrijven ondersteunt bij het verduurzamen van de bestaande bouw. Na een lange radiostilte is er nieuws! De Energiewerkplaats gaat een pilot uitvoeren in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom. Een gevarieerd gezelschap van lokale welzijnsorganisaties en bouwbedrijven gaat een energieloket opzetten dat zich richt op de individuele bewoner. VACpunt Wonen gaat in deze pilot onderzoeken wat de rol van een Adviescommissie Wonen zou kunnen zijn.Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Mini-symposium ‘Wonen met Kwaliteit’

 

WAC Breda heeft op 1 oktober jl. het mini-symposium ‘Wonen met Kwaliteit’ georganiseerd. In het stadskantoor van de gemeente Breda kwamen zo’n zestig genodigden bij elkaar om te discussiëren over dit thema. Het publiek was zeer gemêleerd: VAC-leden van West-Brabantse commissies, mensen van ANBO en Wonen met gemak, gemeenteraadsleden, consultants, architecten, bouwers en ontwikkelaars. Drie inleidingen (waaronder die van Jaap Overeem van VACpunt Wonen) en een discussie vormden de belangrijkste onderdelen van de bijeenkomst.Jubileum WAC Weesp-Muiden

 

WAC Weesp-Muiden bestaat vijf jaar! De leden van deze Woonadviescommissie vierden dit heugelijke feit op 25 september jl. met een wandeling door het historische centrum van Weesp en een feestelijke bijeenkomst in een theetuin. Diverse sprekers gaven op deze middag acte de présence: de voorzitter van WAC Weesp-Muiden, de oorspronkelijke initiatiefneemster van de commissie, de verantwoordelijke wethouder, een projectleider van Ymere en een advocaat, gespecialiseerd in huurrecht.

Uw nieuws in de Koerier Online?

 

Overal in het land zijn Adviescommissies Wonen druk bezig met allerlei activiteiten! Ze doen WKO's, vieren jubilea, worden uitgenodigd voor allerlei overlegorganen, komen met een artikel in de krant, etc... er gebeurt van alles. Helaas is VACpunt Wonen lang niet altijd op de hoogte van deze activiteiten en kan daarom niet over deze gebeurtenissen berichten in de Koerier Online. Wilt u met uw nieuws in deze rubriek? Stuur dan even een mail met uw nieuws naar Ruth Bakker of Olga Ekelenkamp, info@vacpuntwonen.nl.Nieuws

Gratis webinar ‘Hoe betrek ik bewoners?’

 

Hoe zorg ik voor een zo optimaal mogelijke medewerking van bewoners tijdens een renovatie, en krijg ik ze bijvoorbeeld zover dat ze zelf enthousiast meedenken over energiebesparende maatregelen? SBRCURnet organiseert op donderdag 27 november van 12.30 tot 13.30 uur het gratis webinar ‘Hoe betrek ik bewoners’?

Het webinar duurt 60 minuten en is eigenlijk bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties. Toch kunnen ook leden van Adviescommissies Wonen veel opsteken van het digitale seminar. Meer informatie én de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op de website van SBRCURnet.

Landelijke Bewonersdag: De regie terug!

 

Op 15 november organiseert LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) in Enschede de Landelijke Bewonersdag: de grootste bewonersbijeenkomst van het jaar.

Het thema is ‘De regie terug!. LSA wil samen met bewoners een stap verder gaan om de regie terug te krijgen, over de zorg, over de buurt, over het welzijn van bewoners. Hoe zorgen bewoners ervoor dat zaken kleinschaliger en minder onpersoonlijk worden geregeld? Deelnemers kunnen op de Landelijke Bewonersdag hun eigen programma samenstellen door een keuze te maken uit workshops, masterclasses, een collegetour, cabaret of muziek. Kijk voor meer informatie op www.landelijkebewonersdag.nl!Geen vergunning meer nodig voor mantelzorgwoningen

 

De Rijksoverheid versoepelt per 1 november 2014 de regels rond bijgebouwen in de achtertuin. Dit betekent dat het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunningsvrij wordt.

De nieuwe regels gaan boven bestemmingsplannen van gemeenten, waardoor voor heel Nederland dezelfde regels gelden. De versoepeling van de regels is een initiatief van minister Blok van Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Met de versoepeling ‘wordt weer wat weggehakt in het ingewikkelde woud van regels, procedures en verschillende loketten’, aldus minister Schultz van Haegen. Bron: Aedes.nl