Actuele ontwikkelingen

Handreiking Bouwbesluit voor consumenten

 

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers, opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee aan de slag. Daarom heeft het ministerie van BZK eind 2013 Arcadis, VACpunt Wonen en Pantheon-Seminars opdracht gegeven om een handreiking te maken waarin op toegankelijke wijze de regels van het Bouwbesluit voor woningen worden uitgelegd.

Inmiddels zijn de teksten grotendeels geschreven én beoordeeld door een panel van VAC-leden. Het panel is nu twee keer bij elkaar gekomen. De eerste keer hebben de leden kritisch gekeken naar de structuur van de handreiking. Centrale vragen: hoe kan het document het beste ingedeeld worden én welke (vak)termen zijn duidelijk en welke kunnen we scharen onder vakjargon? De tweede bijeenkomst was gewijd aan het becommentariëren van de teksten. Hierbij ging het met name om de leesbaarheid en duidelijkheid van het document. Na de zomer volgt nog een laatste commentaarronde voor de panelleden. In oktober 2014 wordt de handreiking Bouwbesluit voor consumenten overgedragen aan het ministerie van BZK.



Woningchecklist

 

Als bewoner kom je pas in een kwalitatief goede woning terecht, als je weet waar je op moet letten bij de aankoop van een nieuw huis of bij een verbouwing. Ben je minder alert, dan wordt je vaak geconfronteerd met woonteleurstellingen als geluidsoverlast, vocht of een slechte toegankelijkheid. ‘Dat kan beter’, dachten W/E adviseurs, De Haas & partners en VACpunt Wonen al jaren geleden. Als aanvulling op Funda ontwikkelden de samenwerkende partijen de website www.woningchecklist.nl. Door de checklist op deze site te doorlopen kunnen bewoners toekomstige woonteleurstellingen voorkómen. De uitkomst van de checklist is een soort Programma van Eisen op het gebied van woonkwaliteit waarmee bewoners naar een aannemer of makelaar kunnen stappen.

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk baat hebben bij deze checklist zijn W/E adviseurs, De Haas & partners en VACpunt Wonen bezig met een plan voor het uitrollen van de Woningchecklist. Neem alvast een kijkje op www.woningchecklist.nl.

Meer weten?
Neem contact op met Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit, (030) 261 04 75.



Verbetering consumenteninvloed bouwregelgeving

 

Hoe kan de invloed van consumenten op de bouwregelgeving verbeterd worden? VACpunt Wonen, De Woonbond en Ieder(in) onderzoeken deze vraag in opdracht van het ministerie van BZK. Dit voorjaar hebben de drie consumentenorganisaties in het kader van het project een enquête uitgezet onder de eigen achterban. De belangrijkste conclusie uit deze enquête: nagenoeg alle respondenten zijn van mening dat zowel de consument als de consumentenorganisaties meer moeten worden betrokken bij bouwregelgeving.

De consument wil meer invloed en betrokkenheid, maar hoe kan dat worden gerealiseerd? Om over deze vraag te discussiëren organiseerden VACpunt Wonen en De Woonbond twee intervisiemiddagen met VAC-leden en huurders. Uit beide bijeenkomsten is een groot aantal aanbevelingen gekomen, waaronder:

  • Leesbaarheid en beschikbaarheid: het is belangrijk dat documenten over bouwregelgeving, bestemmingsplannen en dergelijke leesbaar en begrijpelijk zijn voor consumenten én makkelijk bij de betrokken instantie zijn op te vragen.
  • Imago van consumenteninvloed: kritiek op (bestemmings)plannen wordt al snel afgedaan als NIMBY-gedrag (Not In My Back Yard). Bewoners worden weggezet als ‘zeurpieten’. Dit bevordert de bereidheid van professionals om consumenten meer invloed te geven niet.
  • Ruimte voor de deskundige: in de huidige praktijk wordt een specialist niet beoordeeld op de mate waarin hij/zij kwaliteit aflevert, maar op de kosten. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van deskundigen in de bouw.
  • Verantwoordelijkheid en vrijblijvendheid: de vraag wie er verantwoordelijk is tijdens en na een verbouwing of oplevering blijft vaak onbeantwoord. Door het introduceren van een garantie-methodiek zou dit probleem tot de verleden tijd kunnen gaan behoren.

Toetsen aan de praktijk
De aanbevelingen worden binnenkort voorgelegd aan een groep externe professionals in de wereld van bouwen en wonen. VACpunt Wonen, De Woonbond en Ieder(in) gaan met deze deskundigen de aanbevelingen uit de intervisiemiddagen toetsen aan de praktijk. Eind augustus zullen de drie consumentenpartijen een document voorleggen aan minister Blok met definitieve aanbevelingen over hoe de consumenteninvloed op de bouwregelgeving verbeterd kan worden.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit, (030) 261 04 75.

Woonkwaliteit!

 

Onder de titel Woonkwaliteit! gaat VACpunt Wonen twee maal per jaar een magazine uitbrengen over het thema woonkwaliteit. Woonkwaliteit! wordt gratis verspreid onder de externe relaties van VACpunt Wonen en de Adviescommissies Wonen. Vrijdag 4 juli zal het eerste nummer van Woonkwaliteit! op de mat vallen.

Eerste editie
In de allereerste editie van Woonkwaliteit! onder meer:

  • een interview met oud-minister Sybilla Dekker,
  • reportage van een studiebijeenkomst bij Technologie Thuis Nu! van OTIB,
  • een interview met Ed de Groot, directeur van LEKSTEDEwonen,
  • een artikel over thuis blijven wonen en brandveiligheid en
  • een column van André Thomsen.

Ook op de verzendlijst?
Wilt u ook een gratis abonnement op Woonkwaliteit!? Als u het magazine aanstaande vrijdag nog niet hebt ontvangen, mail dan uw NAW-gegevens naar info@vacpuntwonen.nl. Wij zorgen er voor dat u op de verzendlijst komt te staan.