Thema duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

 

Duurzaamheid. Vroeger had niemand van het woord gehoord, nu is zo’n beetje alles duurzaam. Kleding, meubels, auto’s, voedsel, … de hele maatschappij is duurzaam, of liever gezegd: zou het moeten zijn. Wat wordt er eigenlijk precies met duurzaamheid bedoeld? En wat kun je er als Adviescommissie Wonen mee?

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van de drie P’s:

  • People (mensen)
  • Planet (aarde)
  • Profit (winst)

Lees verder>VAC-advies bij energiezuinig renoveren

 

Overal in Nederland worden woningen energiezuinig gemaakt. Er worden HR++ ramen geplaatst, zonnepanelen op daken gelegd en ventilatie-installaties vervangen. Kan de VAC-organisatie hier over adviseren? En zo ja, waar kunnen de leden van de Adviescommissies Wonen dan op letten? In deze editie starten we met de vierdelige serie ‘VAC-advies bij energiezuinig renoveren’. In deel één kijken we naar de maatregelen aan de schil van de woning.

“Mijn huis wordt geďsoleerd, maar de dakgoot sluit niet meer aan op het afwateringssysteem.” “Nu mijn dak geďsoleerd is, kan ik op zolder niet meer rechtop staan” “Sinds onze woning energiezuinig gemaakt is, heb ik veel meer last van hoofdpijn.” Zomaar een paar problemen waar bewoners tegenaan kunnen lopen als hun woning energiezuinig gemaakt wordt. Met onderstaande tips kunt u een VAC-advies opstellen waarmee dit soort zaken voorkómen kan worden.

Lees verder>C2C Expolab

 

Op het terrein van de Floriade 2012 in Venlo is het C2C Expolab gevestigd: een adviesbureau op het gebied van Cradle to Cradle (C2C). Geďnteresseerden kunnen in het Expolab niet alleen voor advies terecht, maar ook een bezoek brengen aan de inspirerende showroom. Hier zijn de allernieuwste C2C-snufjes voor op kantoor te zien. Nelleke Nelis en Leontine de Groot van VACpunt Wonen namen voor u een kijkje.

Lees verder>Zeven tips voor oplaadpunten elektrisch rijden

 

Enige tijd geleden had één van onze collega’s een familiefeest in Zeeland. Iedereen zou komen, ook neef Hans uit Hengelo, de trotse bezitter van een elektrische auto. Langzamerhand druppelden de familieleden binnen, maar nog geen spoor van neef Hans… Pas tegen tien uur ’s avonds draaide hij met zijn volautomatische wagen het terrein op. Wat bleek: tegen de tijd dat hij bij Rotterdam in de buurt kwam, raakte zijn accu leeg en moest hij op zoek naar een e-laadpaal. Na een lange zoektocht vond hij een laadstation, waarvoor hij in de rij moest gaan staan. Het laden duurde vervolgens nog ruim een uur… Vandaar zijn late aankomst!

Elektrisch rijden heeft de toekomst. Althans, daar lijkt het op. En ja, er zitten een aantal voordelen aan elektrisch rijden, maar ook nadelen. 

Lees verder>Gebruiker centraal op de Renovatiebeurs

 

Begin april 2014 vond in Den Bosch de Renovatiebeurs 2014 plaats: de vakbeurs voor alle professionals die zich bezighouden met renovatie. Dit jaar was er, dankzij De Woonbond, meer aandacht voor de bewoner in renovatietrajecten.

Ook VACpunt Wonen was vertegenwoordigd tijdens de Renovatiebeurs: Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, had zitting in het zogenaamde Orakel van Delphi, dat als thema had 'bewoners aan de knoppen'.

Lees verder>VAC-advies over transformatie

 

Herbestemmen is een duurzame oplossing om sloop te voorkómen. VAC Vianen bracht een advies uit over een transformatie van kantoorpand naar starterswoningen in Nieuwegein. VAC-lid Diane Breedveld: “Het was een bijzonder leuk project, waar we het nog steeds over hebben!”

Lees verder>Uit het nieuws

Corporatievoorraad gestaag energiezuiniger

 

Het aandeel corporatiewoningen met een relatief gunstige energieprestatie neemt toe. Ruim de helft zit inmiddels minimaal op het niveau van energielabel C. Dat blijkt uit de periodieke energiebesparingsmonitor van Aedes. De gemiddelde energieprestatie van de sociale huurwoningen stijgt al jaren gestaag. Deels door de vernieuwing van de voorraad en deels door verbetering van bestaande woningen. Het totale niveau wordt uitgedrukt in een zogeheten energie-index. In 2010 was die 1,82, in 2011 1,78, in 2012 1,73 en in 2013 1,69. Hier geldt: hoe lager hoe beter.

Bron: Aedes

Demontabel bouwen antwoord op krimp

 

Wat doe je als woningcorporatie met een gebied waar nu nog veel vraag is naar woningen, maar waar je over tien jaar krimp verwacht? Gewoon bouwen. Maar dan wel woningen die je zo weer afbreekt. Woningcorporatie Wonen Limburg experimenteert met een demontabel appartementencomplex.

Bron: BNR