Actuele ontwikkelingen

Top 5 knelpunten 2013

 

Jarenlang was het knelpunt ‘berging en bergruimte in de woning’ de onbetwiste koploper in de top 5. In de rangorde van 2012 zakte dit knelpunt echter naar de derde plek, en in de top 5 van 2013 vinden we ‘berging en bergruimte’ pas terug op de vierde plaats. Dat blijkt uit het Jaarbeeld, het jaarlijkse onderzoek dat VACpunt Wonen onder de Adviescommissies Wonen houdt.

Het feit dat berging en buitenruimte teruggekeerd zijn in het Bouwbesluit, begint dus zijn vruchten af te werpen. Op één staat, net als vorig jaar, afmetingen in het algemeen: niet alleen bergingen zijn te klein, maar veel ruimten in de woning bieden onvoldoende plaats voor de dagelijkse activiteiten. De knelpunten bij woongebouwen hebben hier en daar stuivertje gewisseld, maar verder zijn de punten gelijk aan die van vorig jaar. Ook bij de woonomgeving zijn de knelpunten, op een enkele plaatswisseling na, gelijk gebleven, en blijft het parkeerprobleem bovenaan de lijst staan. Klik hier voor de top 5 Knelpunten in de woning.Verbetering consumenteninvloed op bouwregelgeving

 

Willen bewoners invloed uitoefenen op bouwregelgeving? Zo ja, willen bewoners hun mening dan geven over lokale regelgeving of ook over landelijke wetgeving? En kan deze inspraak het beste via consumentenorganisaties als VACpunt Wonen en de Woonbond of op lokaal niveau geregeld worden? Allemaal vragen waar niet alleen VACpunt Wonen, maar ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties graag een antwoord op wil. Daarom voert VACpunt Wonen, samen met Ieder(in) (voorheen CG-raad) en de Woonbond, het onderzoek ‘Verbetering consumenteninvloed op bouwregelgeving’ uit in opdracht van het ministerie van BZK.

De leden van VACpunt Wonen, de Woonbond en Ieder(in) ontvangen in april een digitaal vragenformulier waarin zij zich kunnen uitspreken over de mate en wijze van invloed op de bouwregelgeving. Op deze manier proberen de drie consumentenorganisaties te achterhalen hoe bewoners beter betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van regelgeving, wat hun meerwaarde hierin kan zijn, welke invloed zij wensen en hoe de positie van consumenten versterkt en geborgd kan worden. Rond de zomer gaan de drie consumentenorganisaties de onderzoeksresultaten bundelen in een rapport, dat aan minister Blok overhandigd zal worden. In de komende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van het onderzoek.

Best gelezen blog van toolkit

 

Kent u de website www.toolkit.nl? Op deze site vindt u meer informatie over bestaande bouw en duurzaamheid. De website beschikt ook over een blogpanel waarin bekende en minder bekende namen schrijven over dit thema. Zo kunt u de weblog lezen van onder meer Janita van Riggelen (docent VACpunt Wonen), Robert Koolen (Heijmans/Raad van Toezicht van VACpunt Wonen), John Mak (W/E adviseurs) én Nelleke Nelis (adviseur gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen).

Toolkit houdt een top 3 van de meest gelezen blogs bij. In 2013 werd de blog ‘Bewoners echt energie laten besparen’ van Nelleke Nelis het meest gelezen: 444 keer!

Lees ook de nieuwste blog van Nelleke Nelis!VAC-advies bespaart… kosten, overlast en imagoschade

 

In 2011 bracht VACpunt Wonen de folder ‘VAC-advies bespaart… kosten, overlast en imagoschade’ uit. In de folder worden vier bouwfouten of onhandigheden die door een VAC-advies hadden kunnen worden voorkómen, beschreven en berekend. Vanwege het succes van de folder verzamelde VACpunt Wonen nog een aantal voorbeelden van missers in de bouw. De nieuwe bouwfouten kunt u vinden op de website van VACpunt Wonen.
Per voorbeeld krijgt u een overzicht van de bespaarde kosten, de kosten voor het aanpassen van het ontwerp en/of het bedrag dat extra is uitgegeven omdat het VAC-advies terzijde is geschoven. Ga naar de webpagina ‘VAC-advies bespaart…’Navulling WoonKwaliteitWijzer

 

De WoonKwaliteitWijzer, het handboek voor gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en woonomgeving, is vorig jaar herzien. Deze herziening hebben we in twee stappen gedaan. De eerste navulling omvat de herziening van de technische consequenties (de blauwe pagina’s) van de onderdelen woning en woongebouw. Voor de tweede navulling zijn de overige pagina’s geactualiseerd.

Bent u in het bezit van een WoonKwaliteitWijzer? Vergeet u dan niet beide updates te bestellen! Zowel de eerste als de tweede navulling kunt u voor € 30 per stuk bestellen via het bestelformulier op de website van VACpunt Wonen. Bij de bestelling ontvangt u een instructie hoe u de herziene pagina’s op de juiste manier in uw WoonKwaliteitWijzer kunt invoegen.Wonen en zorg en het VAC-werk

 

De tijd dat bejaarden op een bepaalde leeftijd vanzelfsprekend verhuisden naar een bejaardenhuis of verzorgingshuis ligt definitief achter ons. Sinds 2012 stuurt de landelijke overheid aan op een scheiding tussen wonen en zorg. Dit betekent dat mensen, ook als zij zorg nodig hebben, langer thuis blijven wonen. Of dat nu een positieve ontwikkeling is of niet, de nieuwe trend biedt wel veel kansen voor het VAC-werk. Als mensen langer in hun eigen huis moeten wonen, dan moeten hun woningen wel worden aangepast aan hun (zorg)behoeften. En daar kan het VAC-werk op inspelen!

Om de VAC-organisatie voor te bereiden op haar taak binnen het thema ‘Wonen en zorg’ verkent VACpunt Wonen de markt door middel van gesprekken, organiseert ze studiebijeenkomsten en gaat samenwerkingsverbanden aan. Zo hebben we de afgelopen tijd een presentatie gegeven op de Liever Thuis-beurs in Amsterdam (zie foto), hebben we een VAC-advies uitgebracht over de modelwoningen van Technologie Thuis Nu! (OTIB) en gaan we samenwerken in een train-de-trainerconcept van VBOB (Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant).