Verbetering consumenteninvloed op bouwregelgeving

Doe mee en geef uw mening!

 

Hoe kunnen bewoners meer bij de bouwregelgeving betrokken worden? Dát en nog meer wil het ministerie van BZK weten van alle VAC-leden in Nederland. Daarom heeft VACpunt Wonen, samen met Ieder(in) en de Woonbond, subsidie gekregen om de mening van haar leden te peilen. In deze extra Koerier Online leest u meer over dit onderzoek!Invloed uitoefenen op de bouwregelgeving?

 

Vindt u als bewoner, en als deskundige op het gebied van gebruikskwaliteit van wonen, dat u meer invloed zou moeten hebben op bouwregelgeving? Wij wel! De vraag is natuurlijk hoe we dat voor elkaar krijgen. Moet dat via landelijke organisaties, zoals de Woonbond, Ieder(In) of VACpunt Wonen, of moet dat op lokaal niveau geregeld worden? En op welke regelgeving zou u, als deskundige woonconsument, dan invloed moeten hebben? Alleen op lokale regelingen, of ook op landelijke wetgeving zoals het Bouwbesluit? Allemaal vragen waar VACpunt Wonen graag met u over in gesprek gaat. Daarom voert VACpunt Wonen, samen met Ieder(in) (voorheen CG-raad) en de Woonbond, een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van BZK. Dit onderzoeksproject heet 'Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving'.  

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het VAC-werk dat de landelijke overheid op deze manier de mening van de VAC-organisatie vraagt. Voor zowel VACpunt Wonen als voor u, als VAC-lid en bewoner, een mooie gelegenheid om invloed uit te oefenen en de positie van de woonconsument meer voor het voetlicht te brengen!

Wat onderzoeken we?
VACpunt Wonen, Ieder(in) en de Woonbond gaan ieder hun eigen leden raadplegen over de invloed van bewoners en deskundige woonconsumenten op de bouwregelgeving.

Wat willen we weten?
Minister Blok (ministerie van BZK) schrijft in het kamerstuk van 27 november 2013 (Verbetering kwaliteitsborging in de bouw) dat de woonconsument een zwakke positie heeft doordat zij:

  • weinig kennis heeft van bouwregelgeving,
  • de bouwkwaliteit moeilijk kan beoordelen en
  • geen prikkel geeft aan bouwpartijen om het beter te doen.

VACpunt Wonen, Ieder(in) en de Woonbond willen dit veranderen en graag antwoorden krijgen op een aantal vragen:

  1. Hoe kunnen bewoners en consumentenpartijen zoals de VAC-organisatie beter betrokken worden bij het tot stand komen van regelgeving?
  2. Hoe kunnen bewoners en consumentenpartijen hun rol en hun meerwaarde hierin duidelijk maken?
  3. Hoe kunnen bewoners en consumentenpartijen hun positie versterken en borgen?
  4. Hoe krijgen bewoners en consumentenpartijen helderheid in aansprakelijkheid en besluitvorming?

Hoe pakken we het aan?
Begin april ontvangen alle VAC-secretariaten én alle leden van de Adviescommissies Wonen met een Koerier Online-abonnement een digitaal (via internet) enquêteformulier. U hebt tot vrijdag 2 mei de tijd om de vragen te beantwoorden.

Alleen met uw inbreng kan VACpunt Wonen namens de gehele organisatie een gedegen rapport opstellen dat kan leiden tot meer invloed van bewoners en consumentenpartijen op de bouwregelgeving. Laat deze kans dus niet liggen en doe mee!

Resultaat
Het eindresultaat van het onderzoek is een onderzoeksrapport en een manifest, dat we gaan overhandigen aan minister Blok. Uiteraard ontvangen ook alle Adviescommissies Wonen dit rapport en manifest, zodat u de resultaten kunt gebruiken op lokaal niveau. VACpunt Wonen is van plan om de onderzoeksresultaten te presenteren in één of meerdere bijeenkomsten.

Vragen of meer informatie?

 

 Wilt u meer weten over het project 'Verbetering consumenteninvloed in de bouwregelgeving? Of heeft u nog vragen hierover? Neem contact op met Bart Mulder, (030) 261 04 75.