Nieuws van VACpunt Wonen

Meest gelezen blog

 

Kent u de website www.toolkit.nl? Op deze site vindt u meer informatie over bestaande bouw en duurzaamheid. De website beschikt ook over een blogpanel waarin bekende en minder bekende namen schrijven over dit thema. Zo kunt u de weblog lezen van onder meer Janita van Riggelen (docent VACpunt Wonen), Robert Koolen (Heijmans/Raad van Toezicht van VACpunt Wonen), John Mak (W/E adviseurs) én Nelleke Nelis (adviseur gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen). Toolkit houdt ook een top 3 van de meest gelezen blogs bij. In 2013 werd de blog ‘Bewoners echt energie laten besparen’ van Nelleke Nelis het meest gelezen: 444 keer!

Lees ook de nieuwste blog van Nelleke Nelis!Gebruikersteam Energie

 

Het Gebruikersteam Energie is een feit. Tijdens een bijeenkomst op 30 januari jl. heeft een groot aantal potentiële leden toegezegd om mee te werken in dit gebruikersteam. De officiële oprichting van het Gebruikersteam Energie vond plaats tijdens een bezoek aan het passiefhuis van Gerben Bos van Bergenbos Passiefhuis Advies in Utrecht. Naast een rondleiding door dit passiefhuis wisselden de kersverse teamleden ideeën uit over de wensen, rollen en mogelijkheden van het Gebruikersteam Energie. Afgelopen november hebben de leden ook al een cursus van Stichting Passief Bouwen gevolgd over de ins en outs van deze manier van bouwen.

Wilt u het Gebruikersteam inschakelen of heeft u meer vragen over het team? Neem dan contact op met Bart Mulder of Nelleke Nelis, adviseurs gebruikskwaliteit, (030) 261 04 75 of info@vacpuntwonen.nl.Panelbijeenkomst handreiking Bouwbesluit voor leken

 

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers en opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee aan de slag. Daarom gaat VACpunt Wonen samen met Arcadis en Pantheon-Seminars, in opdracht van BZK, een handreiking schrijven waarin op leesbare en toegankelijke wijze de regels van het Bouwbesluit voor woningen wordt uitgelegd.

Een handreiking is pas echt leesbaar als consumenten dat óók vinden. Dat is de reden waarom VACpunt Wonen een panel heeft samengesteld van VAC-leden zonder bouwkundige achtergrond. Deze panelleden komen drie keer bij elkaar om te praten over de leesbaarheid en bruikbaarheid van de teksten. Op donderdag 20 februari jl. is het panel voor het eerst bijeengekomen om mee te denken over hoe de handreiking er uiteindelijk uit moet komen te zien: op papier of digitaal, wat is een goede structuur en ‘tone of voice’?Ons huis verdient het

 

Beter wonen zonder energiekosten. Dat kan! Het geld dat huiseigenaren nu aan de energierekening uitgeven, kan omgezet worden in een lening om een slimme verbouwing te betalen. Zo slim dat het huis even veel energie opwekt als dat het verbruikt. Zo zijn de woningen in één klap comfortabeler, mooier en dus waardevoller. Terwijl de woonlasten gelijk blijven. Dat is het idee achter de campagne ‘Ons huis verdient het’: een initiatief van de Energiesprong, het innovatieprogramma van Platform 31.

Steunbetuigingen
Via ‘Ons huis verdient het’ geeft Energiesprong huiseigenaren massaal de kans om te laten weten dat zij beter willen wonen, zonder energiekosten. Hoe meer steunbetuigingen, des te beter. Want dan zien de betrokken partijen de vraag naar en de noodzaak voor verandering. En zullen minister, banken en bouwers samen obstakels in wet- en regelgeving weghalen, financieringsconstructies mogelijk maken en met een goed en betaalbaar aanbod komen. De campagne ‘Ons huis verdient het’ geeft huiseigenaren een stem om te laten horen dat zij dit willen. Het uiteindelijke doel is 100.000 energieneutrale huizen in Nederland.

Actie
De campagne ‘Ons huis verdient het’ nodigt alle huiseigenaren en huurders uit om de actie te ondersteunen en dit te delen via sociale media. De bedoeling is dat het virus zich verspreidt en de juiste partijen de uitdaging voelen om zelf in actie te komen.

Partner
VACpunt Wonen gaat als partner van ‘Ons huis verdient het’ samenwerken in deze campagne. Concreet houdt dit in dat we onze achterban informeren over de actie en stimuleren om mee te doen. VACpunt Wonen juicht het toe dat in ‘Ons huis verdient het’ de consument aan zet is!

Kijk voor meer informatie op: www.onshuisverdienthet.nl.

Promotie VAC-werk ná verkiezingen

 

De gemeenteraadsverkiezingen komen er bijna aan! Een mooie gelegenheid om eens na te denken hoe u de nieuwe raadsleden wilt informeren over het werk van uw Adviescommissie Wonen. Eén van de manieren is om de gemeenteraad een brief te sturen. VACpunt Wonen heeft ter inspiratie al een voorbeeldbrief gemaakt.Inschrijven voor digitale nieuwsbrieven

 

VACpunt Wonen krijgt regelmatig mailtjes en telefoontjes van Adviescommissies Wonen die zich afvragen waarom hun nieuwe leden nog geen digitale nieuwsbrieven ontvangen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zorgt VACpunt Wonen niet voor de abonnementen op de nieuwsbrieven. Dit is in strijd met de privacywetgeving. Leden kunnen zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief.

Hoe doet u dat?
Op www.vacpuntwonen.nl klikt u in het horizontale menu op Publicaties en vervolgens op Nieuwsbrief. U vindt hier het registratieformulier waarin u uw gegevens kunt invullen en kunt aankruizen welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. Kies hier voor de Koerier Online; dit is de nieuwsbrief voor VAC-leden. Met een abonnement op de Koerier Online ontvangt u automatisch ook de CursusKoerier en de WoonKwaliteit Online. In het registratieformulier staat ook de mogelijkheid om voor de Nieuwsbrief VACpunt Wonen te kiezen. Aangezien deze nieuwsbrief is bestemd voor externen hoeft u zich hierop niet te abonneren.

Handleiding voor wonen in een passiefhuis

 

VACpunt Wonen is een groot voorstander van het betrekken van consumentenpartijen bij het beoordelen van documenten voor bewoners.
Al een jaar geleden kreeg VACpunt Wonen het verzoek om kritisch te kijken naar een handleiding voor wonen in een passiefhuis. De handleiding is opgesteld door stichting Passief Bouwen en is bestemd voor bewoners van passiefhuizen. Naar aanleiding van de op- en aanmerkingen van onder meer VACpunt Wonen is de handleiding aangepast. Deze maand neemt VACpunt Wonen de tweede versie van de handleiding onder de loep.Workshop COHERENO

 

Wat gaat er allemaal fout in het bouwproces van energieneutraal renoveren? Op 4 februari bogen de deelnemers van de workshop van COHERENO zich over deze vraag. COHERENO (collaboration for housing nearly zero-energy renovation) is een Europees onderzoeksprogramma met als doel om samenwerking te stimuleren tussen marktpartijen, die zich bezighouden met bijna-energieneutrale renovatie.

De aanwezige architecten, aannemers en adviseurs droegen zelf knelpunten in dat bouwproces aan: bijvoorbeeld kennisgebrek, slechte uitvoering en een gebruikershandleiding die te wensen overlaat. Vervolgens werd uitgebreid gesproken over de mogelijke oplossingen. VACpunt Wonen kreeg, als lid van de nationale adviesraad van COHERENO, de kans om op de workshop terug te blikken door middel van een slotbeschouwing. Adviseur gebruikskwaliteit Nelleke Nelis verkondigde in haar betoog verrast te zijn dat de workshop alleen maar over de eerste fase van het bouwproces ging. Niemand leek aandacht te hebben voor de belangrijkste fase: de gebruiksfase. Bovendien werd er vooral gesproken óver de consument, maar niet mét de consument. De boodschap van VACpunt Wonen: als je écht een goed aanbod wilt hebben, dan moet de consument bovenaan staan.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

VAC Pijnacker-Nootdorp onderzoekt ‘Young & Living’

 

VAC Pijnacker-Nootdorp heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners van een woongebouw voor jongeren. In opdracht van woningbouwvereniging Rondom Wonen adviseerde de commissie al in 2005 over de plannen voor het gebouw. Vijf jaar na de oplevering nam de commissie het initiatief voor een WKO. Maar liefst 60 % van de bewoners vulde de enquête in. De reacties van de jongeren op het woongebouw waren overwegend positief. Toch zijn er altijd punten voor verbetering: de respondenten waren minder tevreden met de te kleine fietsenberging, het groenonderhoud, de gladde galerijen en het zwerfvuil in de binnentuin. Heeft u vragen over dit interessante onderzoek? Neem dan contact op met VAC Pijnacker-Nootdorp.Seniorenwooncomplex onder de loep

 

VAC Maassluis onderzocht een wooncomplex gebouwd voor een hele andere doelgroep. Begin januari 2014 verscheen het onderzoek naar het seniorenwooncomplex De Drie Componisten, bestaande uit drie hoogbouwflats en een laagbouwflat. Ook VAC Maassluis had een hele hoge respons: 66% van de hoogbouwbewoners en 88% van de laagbouwbewoners leverden hun vragenformulier in. Belangrijkste conclusies: de bewoners zijn over het algemeen zeer tevreden over hun woning en de woonomgeving. Over hun loggia waren veel bewoners minder enthousiast. Bij zonnig weer wordt de loggia al gauw te warm en in de winter is het er te koud. Andere minpunten waren het ontbreken van een wasmachine-aansluiting in de badkamer, een te kleine douche en toilet voor mensen in een rolstoel en de bediening van een aantal draairamen. Meer weten? Neem contact op met VAC Maassluis.

VAC Goes op Facebook

 

Nog niet zo lang geleden schreven wij in de Koerier Online dat VAC Asten-Someren de eerste Adviescommissie Wonen met een Facebook-pagina was. Dat bleek niet te kloppen! VAC Goes beschikt al langer over een dergelijke pagina. Desondanks zijn goede tips om meer vrienden, ‘likes’ en aandacht te krijgen altijd welkom bij VAC Goes! Stuur uw tips naar VACpunt Wonen en dan delen wij de tips met alle Adviescommissies Wonen.Publiciteit

 

VAC Zuidhorn heeft een goede pr-tip die wellicht wat meer publiciteit en naamsbekendheid kan opleveren voor Adviescommissies Wonen. VAC Zuidhorn heeft een wervende tekst opgesteld en heeft met de gemeente kunnen regelen dat deze tekst af en toe op de gemeentepagina in de lokale krant wordt gepubliceerd. Maar misschien is het ook wel mogelijk om te regelen dat de tekst op de website staat of op monitors of lichtkrant in het gemeentehuis te lezen is. Om het andere commissies wat makkelijker te maken, stelt VAC Zuidhorn haar tekst ter beschikking als voorbeeld.

Uit het nieuws

Drempelloze woning

 

Hoewel de toegankelijkheid van woningen steeds meer aandacht krijgt, geldt dat niet voor de drempels in huis. Drempelloze woningen zijn helaas nog geen gemeengoed. Gonny Clement van VAC Weert wees ons echter op een bedrijf dat een volledig vlakke systeemdorpel levert, de zogenaamde CuLeDo (Cuypers Levensloop Bestendige Dorpel). Deze dorpel is voorzien van een dubbele magneetdichting en geschikt voor kunststof deuren die naar binnen- en buiten draaien. Nieuwbouwdagen in 2014

 

Wegens het grote succes worden er in 2014 in plaats van twee maar liefst vier nieuwbouwdagen georganiseerd. Geïnteresseerden zijn welkom om op zaterdag 12 april, 24 mei, 27 september en 22 november naar nieuwbouwprojecten te komen kijken. Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouwdag.nl.Mensen tevreden met woning

 

Het overgrote deel van de volwassenen (85%) in ons land is tevreden met het leven in het algemeen. Ze zijn het meest positief over hun woning, het minst over de financiële situatie. Vooral 65-plussers zijn vaak tevreden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral over hun woning zijn mensen positief: ruim de helft is hier tevreden mee, en meer dan een derde zelfs zeer tevreden. Ook de woonomgeving wordt vaak positief gewaardeerd. Over hun financiële situatie zijn mensen het minst positief: bijna 7 procent is hier ontevreden over en 20 procent is hier tevreden noch ontevreden mee.