Nieuws van VACpunt Wonen

Navulling II WoonKwaliteitWijzer

 

Het is u vast niet ontgaan dat onlangs de tweede navulling van de WoonKwaliteitWijzer is verschenen. Wilt u de navulling bestellen? Ga dan naar het bestelformulier op het besloten deel van de website.

Om deze navulling op de juiste manier in de WKW in te voegen, hebben wij een invoeginstructie gemaakt. Wellicht heeft u deze bij uw bestelling ontvangen, maar ook dan is het altijd handig om dit document digitaal ter beschikking te hebben. Heeft u nog vragen over het invoegen van de nieuwe bladen? Neem dan contact op met Doni Boelhouwer via tel. (030) 261 04 75.Reminder Jaarbeeld-vragenlijst

 

Elk jaar is het weer spannend welke commissie het eerst de Jaarbeeld-vragenlijst ingevuld terugstuurt. De winnaar is dit keer … VAC Emmen! Ook uw secretariaat heeft de Jaarbeeld-vragenlijst ontvangen. Graag vragen wij opnieuw uw aandacht voor de vragenlijst: om op tijd met de verwerking te kunnen beginnen, verzoeken wij u dringend de ingevulde lijst uiterlijk 7 februari 2014 te retourneren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

VAC-advies over modelwoningen van Technologie Thuis Nu!

 

In 2013 organiseerden we samen met OTIB een aantal studiebijeenkomsten bij de modelwoningen van Technologie Thuis Nu! in Woerden. OTIB heeft de VAC-organisatie gevraagd een advies uit te brengen over twee van de modelwoningen, namelijk de 55-plus woning en de renovatiewoning. Het advies zal worden verzorgd door een VAC-lid, een docent en een medewerker van VACpunt Wonen.Stuur uw ledenlijst toe!

 

Heeft u de Jaarbeeld-vragenlijst ingevuld en wilt u deze retour sturen? Stuur dan meteen een actuele ledenlijst mee! Wij verwerken de gegevens in onze database. Zo voorkómen we dat we leden die niet meer actief zijn toch nog benaderen of dat post op het verkeerde adres terecht komt. U kunt de lijst mailen of per post toesturen.

Stuur uw jaarverslag toe!

 

We zijn niet alleen geïnteresseerd in uw ingevulde Jaarbeeld-vragenlijst en uw ledenlijst; ook uw jaarverslag willen we heel graag ontvangen! Alle jaarverslagen worden met interesse gelezen en als we er vragen of tips uithalen, nemen we contact met u op. Toesturen kan per post, maar natuurlijk ook digitaal. Alvast hartelijk dank!

Gezocht: voorbeelden VAC-advies bespaart

 

Door het voorkómen van bouwfouten en/of onhandigheden bespaart het VAC-advies kosten, overlast en imagoschade. Voor een (digitale) uitbreiding van de folder ‘VAC-advies bespaart… kosten, overlast en imagoschade’ is VACpunt Wonen op zoek naar lokale voorbeelden. U kent ongetwijfeld lokale voorbeelden waarin het VAC-advies een kostenbesparing opleverde. Of waarbij door het ontbreken of niet opvolgen van een VAC-advies veel extra kosten zijn gemaakt en/of imagoschade is geleden. We hebben al enkele voorbeelden ontvangen over ramen en wat daarmee mis kan gaan. Wie heeft er voorbeelden van andere aspecten? Uiteraard worden alle voorbeelden geanonimiseerd. Voorbeelden kunt u mailen naar info@vacpuntwonen.nl.  Index WoonKwaliteit jaargang 2013

 

In het najaar van 2013 berichtten wij u dat het tijdschrift WoonKwaliteit wordt stopgezet. Er is nog wel een index beschikbaar voor alle nummers van 2013; hierin kunt u terugvinden in welk nummer over welke onderwerpen is geschreven. Download hier de index.

WoonKwaliteit in Vogelvlucht 2013

 

Onder de titel WoonKwaliteit in Vogelvlucht bundelt VACpunt Wonen een aantal artikelen uit het tijdschrift WoonKwaliteit van de afgelopen jaargang. De geselecteerde artikelen zijn interessant voor Adviescommissies Wonen, maar ook voor professionals op het gebied van bouwen en wonen. Stuur deze digitale uitgave dan ook gerust door naar uw contacten!

De bundeling van artikelen, in de lay-out van de WoonKwaliteit, kunt u hier downloaden.Lokaal aan de slag

 

Met de toegenomen aandacht voor energiebesparende maatregelen is er ook een belangrijke kans voor het VAC-werk bij gekomen: adviseren over de gebruikskwaliteit van die energiebesparende maatregelen. Om dit nog verder handen en voeten te geven, is eind 2013 het Gebruikersteam Energie opgezet: een groep VAC-leden die warm lopen voor het thema en die bereid zijn hun kennis en enthousiasme te delen met andere commissies en organisaties. Inmiddels is er een LinkedIn groep voor het Gebruikersteam Energie opgezet, zodat we ook via social media met elkaar in gesprek kunnen.

Op 30 januari a.s. is er weer een bijeenkomst voor de leden van het Gebruikersteam Energie: met elkaar gaan we brainstormen over kansen en rollen voor het team. Dit doen we in een inspirerende omgeving, namelijk thuis bij Gerben Bos, bewoner van een passief huis en eigenaar van adviesbureau Bergenbos.Nieuws van de Adviescommissies Wonen

VAC Asten-Someren op facebook

 

VAC Asten-Someren is de allereerste Adviescommissie Wonen die actief is op facebook! Ongetwijfeld hebben velen van u een facebook account – om contact te onderhouden met (klein)kinderen, broers of zussen die naar het buitenland verhuisd zijn of vanwege een hobby. Maar ook het VAC-werk kan een goede aanleiding zijn om een account aan te maken. Ga naar www.facebook.com/vacastensomeren en like de pagina.VAC Maassluis in het nieuws

 

De Adviescommissie Wonen in Maassluis heeft tot twee keer toe de krant gehaald: een artikel ging over gevolgde cursussen en een WKO, het andere artikel betrof de verlenging van het convenant met de gemeente.

25 jaar VAC Wijdemeren

 

In november 2013 vierde VAC Wijdemeren haar 25-jarig bestaan. De behoefte aan de commissie ontstond naar aanleiding van een bouwkundige misser bij de bouw van aanleunwoningen in Nieuw Loosdrecht. De vensterbanken bleken dermate hoog te zijn, dat voor het raam zittende bewoners niet de straat op konden kijken! Lees verder in dit artikel, dat verscheen in het Weekblad Wijdemeren van 20 november 2013.

Mutaties

 

Uit het nieuws

Gratis naar de VSK-beurs

 

Welke technieken, producten en systemen op het gebied van verwarming, sanitair, domotica, solartoepassingen en klimaatbeheersing gaan het verschil maken de komende jaren? U krijgt er alles over te horen op de VSK-beurs: de belangrijkste vakbeurs voor de gehele installatiebranche.

De beurs vindt plaats van maandag 3 t/m vrijdag 7 februari 2014 in de Jaarbeurs te Utrecht. Toegang voor VSK is gratis! Meld u hier aan.Gratis naar beurs Liever thuis

 

Liever thuis is een initiatief dat bestaat uit een beurs, festivals en een portal met uitgebreide informatie voor ouderen. Er worden producten en diensten gepresenteerd die uitsluitend te maken hebben met woningaanpassingen, hulpmiddelen, ondersteuning en vitaliteit. Kortom, oplossingen waarmee de oudere bewoner de kwaliteit van leven tot op zeer gevorderde leeftijd aanzienlijk kan vergroten. Van 13 tot en met 15 maart 2013 vindt een Liever thuis-beurs plaats in Amsterdam. Gratis kaarten bestellen? Klik dan hier.Bouwprestaties.nl

 

De website www.bouwprestaties.nl is bedoeld voor mensen die een nieuwbouwhuis hebben gekocht of gaan kopen en die willen weten hoe de betrokken bouwonderneming de afgelopen tijd heeft gepresteerd. De site is een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen (SKB), een organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft de prestaties van bouwondernemingen transparant te maken en daarmee de kwaliteit van dienstverlening richting kopers/consumenten in de bouw te verbeteren. Consumenten (kopers) worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de bouwonderneming die betrokken is geweest bij de bouw van hun woning. Op basis van de uitkomst van de enquêtes worden beoordelingen (uitgedrukt in cijfers) uitgerekend en gepubliceerd. Daarnaast kunnen consumenten in de enquête een tekstuele review geven over hun bouwonderneming.

Huistest.nl

 

De website www.huistest.nl is een website waarmee (oudere) bewoners zelf de veiligheid van hun huis kunnen testen en verbeterpunten aangereikt krijgen. De aanleiding voor deze site is dat er in en rond het huis veel (val)ongelukken gebeuren: maar liefst 230.000 65-plussers vallen ten minste één keer per jaar. Het is dan ook geen overbodige luxe om de woning (op tijd) aan te passen, zodat ongelukken zoveel mogelijk voorkomen worden.