Nieuws van VACpunt Wonen

Herziening WoonKwaliteitWijzer afgerond

 

Begin december rolt de tweede herziening van de WoonKwaliteitWijzer van de drukpers. Hiermee komt een einde aan een flinke klus, die VACpunt Wonen in twee delen heeft geklaard. Begin 2013 rondden we de herziening van de technische consequenties (de blauwe pagina’s) van de onderdelen woning en woongebouw al af. In het tweede deel, dat nu gereed is, heeft VACpunt Wonen alle andere pagina’s in de WoonKwaliteitWijzer geactualiseerd.

De aanleiding voor de actualisatie van de WoonKwaliteitWijzer was de herziening van het Bouwbesluit in 2012. In het tweede deel van de aangepaste WoonKwaliteitWijzer wordt ook onder meer aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid, renovatie en geluid. Daarnaast gaat het handboek dieper -dan de vorige versie- in op de bestaande bouw en wat het VAC-werk hierin kan bijdragen. De prijs van de tweede herziening van de WoonKwaliteitWijzer is:

  • voor Adviescommissies Wonen € 15,00 
  • voor externe partijen € 30,00

U kunt zowel de eerste als de tweede herziening van de WoonKwaliteitWijzer bestellen via het bestelformulier.Aangenaam…

 

Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, komt graag met u kennismaken! In zijn eerste kwartaal was hij al te gast bij diverse jubilea, regionale bijeenkomsten en VAC-vergaderingen. Zoals bijvoorbeeld op 27 november 2013, toen hij op uitnodiging van VAC Vianen kwam kennismaken met de voltallige commissie. (Zie foto: van links bovenlangs naar rechts en onderlangs terug: Truus Longhi (op scootmobiel), Diane Breedveld, Peter Heil, Jaap Overeem; Tonny Jansen, Charlotte Liesveld, Mieke van Dijen, Anneke Oechies, Rob Verhoeven, Henk Lammertink). Ook Jaap Overeem uitnodigen? Neem dan contact op met Doni Boelhouwer via info@vacpuntwonen.nl of tel: (030) 261 04 75.Toegankelijke handreiking Bouwbesluit

 

Het Bouwbesluit is een juridisch document dat lastig leesbaar is voor niet-professionals in de bouw. Particuliere bouwers en opdrachtgevers en kleine aannemers moeten hier echter toch mee aan de slag. Daarom heeft het ministerie van BZK een tender uitgeschreven met de opdracht een handreiking te maken waarin op leesbare en toegankelijke wijze de regels van het Bouwbesluit voor woningen wordt uitgelegd. Het ministerie heeft uiteindelijk het consortium van Arcadis, VACpunt Wonen en Pantheon-Seminars de opdracht toegekend. Het consortium heeft een klein jaar de tijd om tot een toegankelijke handreiking te komen. Voor de opdracht van BZK wordt een klankbordgroep van lokale VAC-leden ingesteld die de concepten van de handreiking zullen beoordelen.

Convenant GroenWest

 

De kwaliteit van woning en woonomgeving verbeteren vanuit de optiek van de klant. Dat is wat de lokale Adviescommissies Wonen en GroenWest willen. Om de samenwerking vorm te geven ondertekenden op 21 november jl. koepelorganisatie VACpunt Wonen, GroenWest en de lokale Adviescommissies Wonen uit Utrecht, Woerden, De Ronde Venen en Montfoort een convenant. Lees verder>E-zine Wonen

 

Vereniging Vastgoed Belang gaf dit jaar voor de derde keer het E-zine Wonen uit. ‘Samen energie besparen’ was dit keer het thema. Ook VACpunt Wonen leverde een bijdrage, gewijd aan het succesvolle project ‘Energie besparen met woonkwaliteit’ (vanaf pagina 33).

Week van de Energierekening 2013

 

De Week van de Energierekening 2013 was een succes! Van 14 tot en met 20 oktober organiseerde het Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen een week vol consumentenacties en tips over energiebesparing. Meer dan 55.000 mensen brachten een bezoek aan de campagnepagina op de website van Milieu Centraal. VACpunt Wonen, lid van het platform, greep de week aan om ervaringen van bewoners met (kleine) energiebesparende maatregelen te verzamelen.

Diverse gebruikers filmden of schreven over de energiebesparende maatregelen in hun eigen woning en vertelden in korte video-opnamen of blogs over hun ervaringen. De filmpjes over het plaatsen van een Solatube en warmtepomp bleken het meest bekeken in de Week van de Energierekening.Uiterste besteldatum

 

Het is al weer bijna 31 december, daarom maken we u graag attent op de uiterste besteldatum. Wilt u vóór de jaarwisseling nog een bestelling doen bij VACpunt Wonen? Zorg er dan voor dat uw bestelling uiterlijk dinsdag 17 december 2013 bij het secretariaat binnen is. Dan kan deze nog verwerkt worden. Bestellingen die later binnenkomen, worden in 2014 verwerkt en komen dan ook op de eerste kwartaalfactuur van 2014.

Gezocht: voorbeelden VAC-advies bespaart

 

Door het voorkómen van bouwfouten en/of onhandigheden bespaart het VAC-advies kosten, overlast en imagoschade. Voor een (digitale) uitbreiding van de folder ‘VAC-advies bespaart… kosten, overlast en imagoschade’ is VACpunt Wonen op zoek naar lokale voorbeelden. U kent ongetwijfeld lokale voorbeelden waarin het VAC-advies een kostenbesparing opleverde. Of waarbij door het ontbreken of niet opvolgen van een VAC-advies veel extra kosten zijn gemaakt en/of imagoschade is geleden. Uiteraard worden alle voorbeelden geanonimiseerd. Voorbeelden kunt u mailen naar info@vacpuntwonen.nl.  Toekomst van de bestaande woningvoorraad

 

Het adagium van het wooncongres, dat jaarlijks wordt georganiseerd door OTB Delft en Platform31, was ‘De toekomst van de bestaande woningvoorraad’. Er zijn veel onderwerpen die hieronder geschaard kunnen worden, zoals transformatie van kantoren en verduurzaming, maar een van de belangrijkste thema’s van de dag was wel de scheiding van wonen en zorg. Jaap Overeem, directeur-bestuurder bij VACpunt Wonen, doet in dit artikel verslag van de belangrijkste ontwikkelingen.

Kerstsluiting

 

Het kantoor van VACpunt Wonen is tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten. Vanaf 2 januari 2014 zijn wij weer bereikbaar.

Gebruikersteam Energie

 

Uit onderzoek blijkt dat de kritische blik van de VAC-organisatie op het energiebesparingsaanbod van diverse marktpartijen wenselijk en noodzakelijk is. Energiebesparende maatregelen werken immers pas optimaal als deze aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Om de VAC-inbreng te garanderen heeft VACpunt Wonen daarom een Gebruikersteam Energie opgezet. Dit landelijke team bestaat uit een aantal enthousiaste VAC-leden met interesse voor energiebesparing.

Wat doet het Gebruikersteam Energie?
Het Gebruikersteam Energie gaat adviseren over de gebruikskwaliteit van energiebesparende maatregelen in gemeenten waar geen Adviescommissie Wonen is. In gemeenten waar wél een lokale adviescommissie actief is, kan het team op verzoek de plaatselijke commissie ondersteunen en begeleiden bij het uitvoeren van een WoonKwaliteitOnderzoek over energiebesparing. Daarnaast is het de bedoeling dat het Gebruikersteam Energie ingeschakeld kan worden voor regionale of landelijke energiebesparingsprojecten.

Wilt u het Gebruikersteam Energie inschakelen of heeft u meer vragen over het team? Neem dan contact op met Nelleke Nelis, adviseur gebruikskwaliteit, info@vacpuntwonen.nl of (030) 261 04 75.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

VAC-lid over zonnepanelen

 

In het onderzoek ‘Energie besparen met woonkwaliteit’ is een heel aantal bewoners gevraagd naar hun ervaringen met zonnepanelen. De algemene tendens is dat bewoners erg blij zijn met deze energieopwekker op hun dak. De heer Kamp van VAC Zoetermeer heeft zelf elektrische zonnepanelen geďnstalleerd en bevestigt dit beeld. “De panelen bevallen in elk opzicht heel goed.” De panelen zijn op een schuin dak geplaatst met een oriëntatie op oost/zuidoost. De omvormer wil nog wel eens voor geluidsoverlast zorgen, maar daar merkt de heer Kamp helemaal niets van. “De omvormer hangt in de berging, dus als hij al geluid zou maken hebben wij er geen last van. Maar ook als ik in de berging kom, hoor ik ‘m niet.” Ook over de verrekening met de energiemaatschappij is Kamp tevreden: “De meter draait achteruit, dus je kunt zien dat het werkt. Mijn vrouw gaat regelmatig even naar de meter kijken, omdat het natuurlijk een heerlijk gevoel is dat hij achteruit draait!” Al met al zeker een aanrader, concludeert de heer Kamp.


Mutaties

 

Uit het nieuws

Ouderwetse gordijnkoof bespaart energie

 

Een gordijnkoof? Ja, dat is zo’n rand om de gordijnrails heen – ooit waren ze heel gewoon. Men vond ze niet alleen maar mooi, ze zorgden ook voor minder tocht in huis. Het resultaat: een lagere energierekening. Lees verder>

Transitie in de zorg en de gevolgen voor de leefomgeving

 

De kosten in de zorg blijven maar stijgen. In 2012 bedroegen deze in totaal 33 miljard euro, 3 miljard meer dan in 2011. Om hier een rem op te zetten bezuinigt het Rijk en wordt de zorg anders ingericht. De lokale overheid wordt hierbij de belangrijkste regisseur. Wat zijn de belangrijkste opdrachten die de nieuwe colleges direct moeten oppakken na de gemeenteraadverkiezingen als het gaat over de transitie in de zorg? Met deze vraag gingen ruim 40 bestuurders en andere partners van Platform31 aan de slag. Lees hier het verslag.

Nieuwe kansen voor de galerijflat

 

Onlangs verscheen het boek 'Nieuwe kansen voor de galerijflat'. Het boek snijdt een actueel en maatschappelijk relevant thema aan: hoe kunnen flatgebouwen uit de jaren '60 en '70 verbeterd worden, zodat ze weer dertig jaar mee kunnen in plaats van ze te slopen? Auteur Ruud Brouwers plaatst in het boek de ontwikkeling van dit omstreden bouwtype in een aantal essays in historische context. Co-auteurs, architecten Dick de Gunst en Hans van Heeswijk tonen vervolgens in het grootste deel van het boek aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden aan met welke ingrepen je het verschil kunt maken en de neerwaartse spiraal kunt keren. Het boek telt 216 pagina’s en 200 illustraties, is uitgegeven door NDCC Publishers en is verkrijgbaar bij iedere boekhandel. Prijs EUR 48,00.