Nieuws van VACpunt Wonen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: kom nú in actie!

 

Op woensdag 19 maart 2014 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen leiden nogal eens tot verschuivingen in de lokale politiek. Zo volgt er een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en kan er een nieuwe wethouder voor Wonen aangesteld worden; beslist een kans voor de Adviescommissies Wonen. De politieke partijen bereiden dit najaar hun verkiezingscampagne al voor en schrijven hun verkiezingsprogramma. Als u aandacht wilt vragen voor de kwaliteit van het wonen in uw gemeente en als u zich sterk wilt maken voor de (voortzetting van de) gemeentelijke subsidie voor uw commissie, kom dan nú in actie!

Wat kunt u doen? Stuur alle fracties een brief waarin u het VAC-werk introduceert en het belang van de commissie onderstreept. Klik hier voor een voorbeeldbrief. Uiteraard kunt u de brief naar eigen inzicht aanpassen. Verstuur een dergelijke brief altijd op VAC-papier en richt deze aan een persoon (in dit geval de fractievoorzitters); dan heeft u de meeste kans dat de brief ook daadwerkelijk gelezen wordt. U kunt een verzonden brief ook nabellen, bijvoorbeeld om te informeren of de brief is ontvangen, om te vragen of de inhoud duidelijk was of wat het standpunt van de partij is over wonen en over subsidie aan de Adviescommissie Wonen. U kunt ook inspreken tijdens de raadsvergaderingen en/of vergaderingen van de raadscommissie voor wonen bijwonen.

Jaap Overeem in de media

 

Het nieuws dat VACpunt Wonen een nieuwe directeur-bestuurder heeft, was voor zowel dagblad Cobouw als KWH Magazine aanleiding om Jaap Overeem te strikken voor een interview. Extra naamsbekendheid dus voor VACpunt Wonen! Het artikel in de Cobouw kunt u hier lezen; het artikel in KWH Magazine verschijnt binnenkort.Subsites

 

Zo’n veertig Adviescommissies Wonen maken al gebruik van de subsite; een kleine website van zes pagina’s die onder de website van VACpunt Wonen valt. Voor commissies die overwegen om een website te maken, is de subsite een goede, betaalbare en eenvoudige optie. Tegelijk met de vernieuwing van de website van VACpunt Wonen hebben ook alle subsites een nieuwe opmaak gekregen. De nieuwe opmaak biedt de mogelijkheid om zelf een header (fotobalk bovenin) te maken die aansluit bij uw lokale situatie. Subsitehouders kunnen zelf een fotobalk maken; het vaste formaat voor de header is 954 x 254 pixels. Lever de header aan bij VACpunt Wonen, dan zorgen wij ervoor dat deze op de subsite terecht komt.

Kunt u onze nieuwsbrieven lezen?

 

Hoe ontvangt u de Koerier Online en de CursusKoerier? VACpunt Wonen wil graag weten of de VAC-leden de beide nieuwsbrieven in het juiste format en zonder ontbrekende letters, afbeeldingen of koppen in hun mail krijgen? Door verkeerde instellingen op uw computer kan het bijvoorbeeld zijn dat u letters met een leesteken niet ontvangt. Met andere woorden: ontdekt u veel woorden waarin een letter ontbreekt of ziet de opmaak van de nieuwsbrief er ‘raar’ uit? Laat het ons weten via info@vacpuntwonen.nl.

Deelname aan normcommissies NEN

 

In de vorige editie van de Koerier Online berichtten we u al dat VACpunt Wonen door het ministerie van BZK gevraagd is om een projectvoorstel in te dienen voor continuering van onze NEN-deelname. Inmiddels kunnen we u meedelen dat het voorstel gehonoreerd is! Hiermee blijft de consumenteninbreng bij drie NEN-commissies gegarandeerd.Lokaal aan de slag

 

In elke Koerier Online geven we u een impressie van de activiteiten rondom het vierjarige project Lokaal aan de slag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Mulder en Nelleke Nelis, adviseurs gebruikskwaliteit, (030) 2610475 of info@vacpuntwonen.nl.

Voor u beschikbaar: presentatie ´Energie besparen met woonkwaliteit´
Wellicht is uw corporatie geïnteresseerd in een presentatie over het onderzoek ‘Energie besparen met woonkwaliteit’. Uiteraard stelt VACpunt Wonen graag haar PowerPoint-presentatie ter beschikking, zodat u zelf een presentatie kunt verzorgen. Zeker voor de commissies die aan het onderzoek meegewerkt hebben, is dit een interessante mogelijkheid. Ook de commissies die bij de blok voor blok-aanpak betrokken zijn, kunnen hiermee aan de weg timmeren. Mocht u hierbij ondersteuning nodig hebben, dan kan VACpunt Wonen u helpen bij de voorbereiding van de presentatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Mulder.

Pr-materiaal over het VAC-werk en energiebesparing
Wilt u, of bent u misschien al, betrokken bij lokale energiebesparingsprojecten en wilt u daar meer bekendheid aan geven? Laat het ons weten! VACpunt Wonen heeft veel pr-materiaal over het VAC-werk in het algemeen en over deelname aan energiebesparingsprojecten in het bijzonder. Samen kunnen we bekijken welke uitgaven het beste bij uw situatie en rol passen en waarmee u opdrachtgevers en/of de media succesvol kunt benaderen. Mail naar info@vacpuntwonen.nl of bel (030) 261 04 75.


VACpunt Wonen in gesprek met minister Blok
VACpunt Wonen was op 24 juni jl. aanwezig bij het bezoek van minister Stef Blok (BZK) aan Tilburg. Blok bezocht het dorp Berkel-Enschot (dat bij de gemeente Tilburg hoort) om zich te laten informeren over de stand van zaken rond de blok voor blok-aanpak. VACpunt Wonen heeft Blok kunnen vertellen wat de rol van het VAC-werk zou kunnen zijn bij de Tilburgse blok voor blok-aanpak.


Samenwerking
Zoals u in de laatste editie van de CursusKoerier hebt kunnen lezen, werkt VACpunt Wonen samen met stichting PassiefBouwen.nl. Stichting Passiefbouwen.nl deelt graag haar kennis met de VAC-organisatie. Daarom organiseren we gezamenlijk twee studiebijeenkomsten over passief bouwen (zie CursusKoerier 7-2014 voor meer informatie). Ook verscheen er onlangs een artikel over onze samenwerking in het blad ‘Passief Bouwen Magazine’.

Daarnaast wordt VACpunt Wonen intensief betrokken bij het opstellen van een ‘Gebruikershandleiding Passiefhuis’. Wonen in een Passiefhuis is net even anders dan wonen in een ‘normale’ woning. Een eenvoudig te begrijpen en overzichtelijke handleiding voor de bewoner is dan essentieel. VACpunt Wonen heeft de eerste versie van de handleiding beoordeeld en blijft betrokken tot het eindproduct gereed is.

De Associatie van Energie Prestatie Adviseurs (AvEPA) heeft VACpunt Wonen gevraagd om kritisch mee te lezen bij het herzien van hun ‘Stappenplan Energiebesparing’. Doel van het stappenplan is bewoners te informeren over de mogelijkheden voor energie besparen met behoud van comfort.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Duurzame huizenroute

 

Baukje Hoekstra van Adviescommissie Wonen Leeuwarden wijst u op een speciale dag rond duurzame huizen. Mensen kunnen op 26 oktober door heel Nederland huizen bezoeken die verduurzaamd zijn. Het gaat om zeer uiteenlopende maatregelen en aanpassingen die getroffen zijn: van bewoners die zonnepanelen hebben geplaatst tot bewoners die hun huis compleet geïsoleerd hebben. Meer informatie: www.duurzamehuizenroute.nl.Bijeenkomsten over demografische krimp

 

Een tweede tip van Baukje Hoekstra uit Leeuwarden: er is een Kennisnetwerk rond het thema krimp opgezet. Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats; deze worden vooral in het noorden van het land georganiseerd, maar soms ook wat centraler in het land. Op 21 november a.s. staat er een Kenniscafé in Delfzijl op het programma. Meer informatie: kknn.vanmeernaarbeter.nl/agenda.

Jubileum VAC Almelo

 

Op 24 september heeft VAC Almelo haar 50-jarig jubileum gevierd. In de week daarvoor is de commissie geïnterviewd voor de regionale krant. Het artikel kon helaas niet in één document geplaatst worden. Lees hier het artikel.

Casestudy WAC Renkum

 

WAC Renkum maakte een bijzondere brochure! Uitgangspunt was een adviestraject waarbij WAC Renkum alle te nemen stappen volgens het boekje heeft doorlopen. WAC Renkum gebruikt deze brochure bij haar poging om in Arnhem een nieuwe Adviescommissie Wonen van de grond te krijgen. De commissie heeft van de woningcorporatie die het genoemde project realiseerde, toestemming voor publicatie gekregen. Wellicht hebben andere commissies iets aan dit voorbeeld, daarom wil WAC Renkum het graag met alle andere commissies delen.Nieuwe voorzitter VAC Waddinxveen

 

Onlangs droeg Bep Vermeij de voorzittershamer van VAC Waddinxveen over aan Henk de Goeij. Ruim tien jaar geleden stond ze aan de wieg van de Waddinxveense commissie en sindsdien is ze voorzitter geweest. Onder haar leiding zijn diverse samenwerkingsverbanden opgestart, is over tal projecten geadviseerd en is er een WKO uitgevoerd. De nieuwe voorzitter bedankte Bep Vermeij namens de gehele commissie met een cadeaubon en een bos bloemen. De wisseling van de wacht was aanleiding voor een artikel in de lokale krant.

 

Uit het nieuws

Effecten van wonen langs het spoor

 

Het RIVM start deze maand een onderzoek naar ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Hiervoor worden vijftienduizend mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen schriftelijk uitgenodigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd, als voorbereiding op de eventuele uitbreiding van de bestaande regelgeving voor geluid en trillingen langs het spoor. Lees verder>

Uit Je Eigen Stad

 

Na bijna een jaar in bedrijf lijkt het stadslandbouwbedrijf Uit Je Eigen Stad, ofwel de Rotterdamse stadsboerderij, zich te ontwikkelen tot een magneet voor stadsontwikkeling. Een toenemend aantal gemeenten en bedrijven toont interesse in het concept om zo braakliggende terreinen aantrekkelijker te maken voor andere huurders en kopers.

Onder andere Utrecht, Amsterdam, Almere en Amersfoort hebben interesse, net als een projectontwikkelaar en de Nederlandse Spoorwegen. Lees verder> of kijk op www.uitjeeigenstad.nl.

Mismatch vraag en aanbod huurwoningen voor senioren

 

Nederland wordt langzaam maar zeker overspoeld door een grijze golf. Hierdoor neemt de vraag naar seniorenwoningen toe. Tegelijkertijd zijn seniorenwoningen echter moeilijk verhuurbaar. Uit onderzoek van woningbemiddelaar WoningNet blijkt dat het aanbod van huurwoningen voor senioren niet overeenkomt met hun woonwensen. Lees verder>