Nieuws van VACpunt Wonen

Bijeenkomst klankbordgroep Bestaande bouw

 

Het werkterrein van Adviescommissies Wonen verschuift langzaam van nieuwbouw naar bestaande bouw. Dat betekent dat de taken en de rol van de commissie ook aan het veranderen zijn. Wat is de meerwaarde van het VAC-advies in de bestaande bouw, hoe kunnen we inspelen op deze verschuiving en wat hebben Adviescommissies Wonen nodig om hiermee aan de slag te gaan? Deze én nog meer vragen kwamen aan bod tijdens de klankbordbijeenkomst over bestaande bouw die dinsdag 25 juni jl. op het kantoor van VACpunt Wonen plaatsvond. Twaalf VAC-leden van negen verschillende commissies deelden hun ervaringen, ideeën, zorgen en tips met elkaar en gaven VACpunt Wonen veel input voor het verbeteren van de ondersteuning aan VAC’s en het bepalen van speerpunten voor de toekomst. Download hier het uitgebreide verslag van de klankbordbijeenkomst.Wisseling van de wacht

 

Per 1 september 2013 zal Ineke Werner haar functie als directeur van VACpunt Wonen neerleggen en het stokje overgeven aan haar opvolger Jaap Overeem. Jaap Overeem is officieel op 1 augustus begonnen als nieuwe directeur, zodat hij in de overlappende maand kan worden bijgepraat en ingewerkt op het terrein van het VAC-werk en de VAC-organisatie. In het juli/augustusnummer van WoonKwaliteit verscheen een afscheidstekst van Ineke Werner. In de volgende editie van WoonKwaliteit (september/oktober) kunt u een interview lezen met de nieuwe directeur van VACpunt Wonen. Maar hieronder alvast een korte, informele kennismaking met Jaap Overeem.Jaap Overeem: een informele kennismaking

 

"Als ik dit schrijf, ben ik net terug van twee heerlijke vakantieweken. In het gebied rond de Bodensee en de bergen van Zell am See en Kaprun heb ik met mijn vrouw Marieke genoten van een zonnige, sportieve en ontspannen vakantie. Zonder de gebruikelijke kampeeruitrusting, maar met de fietsen achter op de auto en de wandelschoenen in de bagage. We hadden niets besproken en hebben verrassende onderkomens gehad, boeiende mensen ontmoet en prachtige plekken ontdekt. En vooral veel inspiratie en energie opgedaan, ook voor de start in mijn nieuwe functie. In een andere omgeving, zeker in het buitenland, ervaar je hoeveel invloed cultuur, natuur en structuur hebben op de manier waarop de mensen wonen, werken, leven en recreëren.

Zelf wonen wij al ruim dertig jaar met veel plezier in Houten. Dit fietsvriendelijke en dynamische dorp heeft veel voorzieningen en activiteiten. Ook zijn we in deze gemeente op diverse manieren sociaal-maatschappelijk actief.

Om los te komen van de hectiek van alledag en te werken aan mijn conditie, loop ik graag hard in het mooie buitengebied. Andere bezigheden zijn koken, lezen en tuinieren. Onze kinderen wonen niet meer thuis. Sinds haar studie woont en werkt dochter Renske (27 jaar) in Utrecht. Zoon Koen (23 jaar) woont in Nijmegen. Hij is deze zomer afgestudeerd en oriënteert zich op woonruimte in de omgeving van Utrecht, omdat hij daar een baan gevonden heeft.

In WoonKwaliteit 5-2013 zal ik mijzelf nader aan u voorstellen en uitvoeriger ingaan op de inhoud en het beleid rond het VAC-werk."Advies in PvE-fase

 

Voor sommige instrumenten van VACpunt Wonen geldt: wat in het vat zit, verzuurt niet. Al in 2010 ontstonden de eerste ideeën om een instrument te ontwikkelen waarbij we in het Programma van Eisen (PvE) al kunnen inspelen op de wensen van bewoners. VACpunt Wonen ontwierp een prototype. Destijds was de werknaam voor het instrument nog PvE-matrix, dat bestond uit zeven mapjes met daarin  de plus- en minniveau’s. Eind 2011 en begin 2012 werd de matrix getest en besproken tijdens twee klankbordbijeenkomsten. Conclusie: het idee was goed, maar het prototype moest wel gedigitaliseerd worden om het gebruiksvriendelijker te maken.

Het afgelopen jaar heeft VACpunt Wonen hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe instrument. Op basis van het commentaar uit de klankbordgroep is de opzet bijgesteld en is de programmeur aan de slag gegaan. In het najaar zal Bart Mulder de eerste testadviezen gaan invoeren en voorleggen aan de klankbordgroep. Het instrument is straks te bereiken via de ToetsWijzer en krijgt dezelfde opmaak als de nieuwe website. De adviezen die straks uit het instrument rollen zullen eenvoudig aan te passen zijn door de Adviescommissies Wonen. 

Aanpassing ToetsWijzer 2.0

 

Ook de ToetsWijzer 2.0 krijgt een onderhoudsbeurt. Ten eerste wordt de ToetsWijzer 2.0, net als de WoonKwaliteitWijzer, aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het instrument aangevuld met toetslijsten voor energie in de bestaande bouw. Deze lijsten worden al ingezet voor de cursus Energie in de bestaande bouw. Ook aan de gebruiksvriendelijkheid van de ToetsWijzer wordt gewerkt. Er komen uitklapmenu’s, vragen die in bepaalde fasen en bij bepaalde woningtypen overbodig zijn worden automatisch overgeslagen én het is de bedoeling dat het makkelijker wordt om de ToetsWijzer per woningtype te gebruiken. Volgens de planning moeten VAC-leden vanaf januari 2014 met de aangepaste ToetsWijzer kunnen werken.Gezocht: deelnemers voor Gebruikersteam Energie

 

Energie speelt een steeds grotere rol in het VAC-werk. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen. Toch hebben sommige Adviescommissies Wonen koudwatervrees als het gaat om het doen van een WKO Energie. Om deze Adviescommissies Wonen te ondersteunen en het thema energie binnen het VAC-werk op een hoger niveau te tillen, wil VACpunt Wonen een Gebruikersteam Energie samenstellen. De leden van dit team worden uitgenodigd om een paar keer per jaar bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen of een (studie)bijeenkomst bij te wonen. Het is de bedoeling dat commissies uit dezelfde regio een beroep kunnen doen op een lid van het Gebruikersteam Energie als zij een WKO Energie willen uitvoeren of betrokken willen worden bij een energieproject à la blok voor blok. Een andere mogelijkheid is dat het Gebruikersteam Energie participeert in een energieproject in een gemeente waar geen Adviescommissie Wonen actief is. Ziet u het zitten om lid van dit team te worden? Neem dan contact op met Bart Mulder of Nelleke Nelis, info@vacpuntwonen.nl of (030) 261 04 75.Deelname aan normcommissies NEN

 

Vanwege de korting op subsidiegelden die het ministerie van BZK vorig jaar heeft doorgevoerd, zag VACpunt Wonen zich genoodzaakt om haar activiteiten in twee NEN-normcommissies te staken. Jammer, vonden de deelnemende partijen uit de beleidscommissies Klimaatbeheersing in gebouwen en Brandveiligheid van bouwwerken. Ook het ministerie van BZK vond dat VACpunt Wonen als consumentenpartij niet mocht ontbreken in beide commissies. BZK miste de consumentenblik ook in de beleidscommissie Methoden en Technieken en heeft aangegeven dat zij bereid is VACpunt Wonen extra financiën te geven voor deelname.

Week van de Energierekening

 

Dit najaar, van 14 tot en met 20 oktober 2013, organiseert Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen voor de tweede keer de Week van de Energierekening. Dit jaar staan de ‘makkelijke’ energiebesparende maatregelen centraal. Denk aan het aanbrengen van tochtstrips, radiatorkranen, een brievenbusborstel, zuinige lampen en een douchespaarknop. VACpunt Wonen draagt, als deelnemer van het platform, ook bij aan de Week van de Energierekening en wil dat op een manier doen die goed past bij haar doelstelling. We willen bewoners aan het woord laten over hun ervaringen met kleine aanpassingen op het gebied van energiebesparing.

We zijn hiervoor op zoek naar mensen die een videoblog of een weblog willen maken voor de campagnewebsite. Het is de bedoeling dat deelnemers ongeveer drie filmpjes (van maximaal één minuut) of drie weblogs (van ongeveer 350 woorden) maken over hun ervaringen met makkelijke energiebesparende maatregelen. Meer informatie leest u in de oproep of krijgt u via Nelleke Nelis, (030) 2610475 of info@vacpuntwonen.nl.Klachtenprocedure

 

VACpunt Wonen probeert in haar dienstverlening aan Adviescommissies Wonen  goede kwaliteit te bieden. Het kan dan zo zijn, dat er een klacht ontstaat. Bij veel mensen heeft klagen een negatieve klank. Dat is jammer. Want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van de dienstverlening. Wij willen graag dat u tevreden bent. Daarom hebben we een klachtenprocedure opgesteld, die u de mogelijkheid biedt eventuele onvrede te uiten. U vindt de klachtenprocedure binnenkort op de website. 

Lokaal aan de slag: een update

 

In elke Koerier Online geven we u een impressie van de activiteiten rondom het vierjarige project Lokaal aan de slag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Mulder en Nelleke Nelis, adviseurs gebruikskwaliteit, (030) 2610475 of info@vacpuntwonen.nl.

VACpunt Wonen beoordeelt inzendingen prijsvraag in Goor
Nelleke Nelis heeft als jurylid deelgenomen aan een jury van woningcorporatie Viverion en Klimaatneutraal Renoveren. De prijsvraag betrof woningbouwproject De Whee, waarin innovatie en energetische duurzaamheid centraal stonden. Aan de prijsvraag namen in totaal elf combinaties deel: combinatie De Innovatieve Vogels kwam 19 juni jl. als winnaar uit de bus.
 
De jury deelde punten uit op basis van 'berekenbare aspecten' zoals energiebesparing, investerings- en exploitatiekosten en het verdienmodel voor bewoners. Daarnaast werden ook punten gegeven voor bewonersaspecten die niet te berekenen zijn, zoals comfort en binnenklimaat, gebruiksgemak, beperken van overlast en aantoonbare ervaring in het werken in bewoonde woningen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Pioneering.

GezondRondom
Half mei werd het programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (NAMG) afgesloten met de werkconferentie ‘GezondRondom’. Ministeries, provincies, gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven hoorden tijdens deze conferentie van elkaar wat hun werk in het kader van het programma heeft opgeleverd. Samen met de gemeente Almere en de VLA verzorgden Bart Mulder en Nelleke Nelis op ‘GezondRondom’ de workshop Vraag en aanbod voor een duurzaam en gezond binnenmilieu. Onderdeel van deze workshop was een presentatie van VACpunt Wonen over het onderzoek Energie besparen met woonkwaliteit.

COHORENO
Bij een renovatie moeten heel veel partijen samenwerken. Om die samenwerking te versterken is het project COHERENO (Collaboration for housing nearly zero-energy renovation) gestart. COHORENO moet leiden tot een grote toename van het aantal woningrenovaties naar een bijna nul-energie-niveau. In juni woonde VACpunt Wonen een bijeenkomst bij van de Nationale Adviesraad van het project. VACpunt Wonen leverde input over de resultaten van het project 'Energie besparen met woonkwaliteit' en kennis over methoden om te zorgen dat renovaties daadwerkelijk woonkwaliteit opleveren.

Nieuws van Adviescommissies Wonen

Onderzoek naar levensloopgeschikte woningen

 

VAC Ooststellingwerf heeft een onderzoek afgerond naar de ervaringen van bewoners in levensloopgeschikte woningen. De opdrachtgever, woningcorporatie Actium, wilde graag weten hoe de bewoners van zeven levensloopgeschikte woningen aan de Vicariestraat in Donkerbroek hun wooncomfort tot nu toe hebben ervaren. Op basis van een uitgebreide vragenlijst heeft VAC Ooststellingwerf gesprekken met de bewoners gevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de bewoners over het algemeen tevreden zijn en de woningen aangenaam vinden. Eind mei heeft de Adviescommissie Wonen haar rapport aan Actium overhandigd.VAC Rotterdam tekent convenant

 

Op 15 juli 2013 was het dan zover! VAC Rotterdam tekende een convenant met woningcorporatie Rijswijk Wonen. Dit betekent dat VAC Rotterdam ook over haar gemeentegrenzen heen VAC-advies gaat uitbrengen. Bij de ondertekening vertegenwoordigden Carlo Wanna en Elske Schreuder VAC Rotterdam en was Arend Heidenrijk namens Rijswijk Wonen aanwezig.Mutaties

 

Uit het nieuws

Gratis naar de Ecobouwbeurs

 

Wilt u gratis een kijkje nemen op de Ecobouwbeurs in de Jaarsbeurs in Utrecht? Vraag dan nu alvast gratis kaarten aan voor de beurs die van 17 tot en met 19 september 2013 wordt georganiseerd door Cobouw, de Architect en Vastgoedmarkt. Ecobouw biedt een uitgebreid programma voor de kennisoverdracht over duurzaam bouwen. Er is, ook voor VAC-leden, van alles te beleven: presentaties, seminars, debatten, demonstraties en een informatiebeurs. Ga naar de site en reserveer gratis kaarten.100% Goed binnenleven

 

Op 4, 11 en 18 september 2013 organiseert J.E. StorkAir de zogenaamde Zehnder Themadagen met als titel ‘100% Goed binnenleven in de bestaande woningvoorraad’. Tijdens deze gratis bijeenkomsten zal een aantal gastsprekers ingaan op het belang van een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat voor de bestaande bouw. Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen is een van de sprekers en zal een presentatie geven over de gebruikskwaliteit van sociale huurwoningen. De themadagen zijn interessant voor professionals in de bouwwereld, maar ook voor leden van Adviescommissies Wonen. Geïnteresseerd? Geef u op via de website van J.E.StorkAir