Nieuws van VACpunt Wonen

Niet alleen sociale woningbouw!

 

Dat er tegenwoordig veel minder nieuwe woningen worden gebouwd dan een aantal jaren geleden, hoeven we u niet te vertellen. Dat betekent echter niet dat er geen (VAC-)werk meer is voor u! Actuele onderwerpen in de woningbouw zoals energiebesparing, bestaande bouw en transformatie, vragen om VAC-inbreng. Beperk uzelf daarom niet, maar breidt uw werkgebied juist uit! Dus niet alleen nieuwbouw, maar ook bestaande bouw. En niet alleen sociale woningbouw, maar ook commerciële woningbouw en particulier opdrachtgeverschap. Of utiliteitsbouw als een uitvaartcentrum, een ziekenhuis of een dokterspost! En niet alleen adviseren, maar ook onderzoeken. Lees verder in het redactioneel>Presentatie ‘Energie besparen met woonkwaliteit’

 

VACpunt Wonen wordt geregeld gevraagd om een presentatie te geven over de uitkomsten van het project ‘Energie besparen met Woonkwaliteit’. Onlangs is er een presentatie gegeven bij corporatie WoonKracht10 in Zwijndrecht en ook vanuit de Rotterdamse corporaties is er interesse. Uiteraard betrekken we hierbij de Adviescommissies Wonen ter plaatse. Misschien is uw corporatie ook geïnteresseerd in een presentatie over het onderzoek. Uiteraard stellen wij onze PowerPoint-presentatie graag ter beschikking zodat u zelf een presentatie kunt verzorgen. Zeker voor de commissies die aan het onderzoek meegewerkt hebben, is dit een interessante mogelijkheid. Ook de commissies die bij de blok voor blok aanpak betrokken zijn, kunnen hiermee aan de weg timmeren. Mocht u hierbij ondersteuning nodig hebben, dan kan VACpunt Wonen u helpen bij de voorbereiding van de presentatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Mulder.

GEZONDRONDOM

 

De afgelopen jaren hebben ministeries, provincies, gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven – in het kader van het programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (NAMG) - hard gewerkt aan verbetering van de leefomgeving. Op woensdag 15 mei jl. werd het programma afgerond met een werkconferentie, waarbij de deelnemende partijen van elkaar konden horen wat al dat werk heeft opgeleverd en waarbij ze inspiratie konden op doen voor de toekomst.

VACpunt Wonen leverde een actieve bijdrage aan de conferentie. Samen met de gemeente Almere en de VLA verzorgden Bart Mulder en Nelleke Nelis de workshop ‘vraag en aanbod voor een duurzaam en gezond binnenmilieu’. De presentatie van VACpunt Wonen ging over de resultaten van het onderzoek ‘Energie besparen met woonkwaliteit’. Want  energiebesparende maatregelen zijn goed, maar bewoners vinden er ook wat van! Bij de workshop waren ca. dertig mensen bij de presentatie aanwezig, werkzaam bij GGD’s, het ministerie van VWS, de NEPROM, Woonbond, de VLA en gemeenten.Nieuwe inloggegevens besloten gedeelte

 

Onlangs hebben alle secretariaten een brief ontvangen met daarin de nieuwe inloggegevens voor het besloten gedeelte van de website van VACpunt Wonen. De nieuwe inloggegevens zijn ingegaan per 1 juni 2013.

De inloggegevens zijn alleen per brief aan alle VAC-secretariaten verstrekt, dus niet aan alle VAC-leden persoonlijk. Hebt u de inloggegevens nodig, dan kunt u deze bij uw eigen secretariaat opvragen. Let op: de inloggegevens worden niet per telefoon en ook niet per mail verstrekt! Dit om te voorkómen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het besloten gedeelte van de website. Mocht de secretaris de gegevens onverhoopt kwijtraken, dan kan zij/hij deze per brief opvragen bij VACpunt Wonen.

Cursusflyer najaar 2013

 

In de eerste helft van juni ontvangen alle secretariaten een mailing met een aantal exemplaren van de cursusflyer najaar 2013. Deze flyers kunnen de secretariaten verdelen onder de VAC-leden. Alle actuele cursusinformatie kunt u ook terugvinden op het besloten deel van de website.

Bestellen via de website

 

Wilt u iets bestellen bij VACpunt Wonen, dan kan dat heel eenvoudig via het bestelformulier op de website. Voor Adviescommissies Wonen hanteren we goedkopere tarieven dan voor externen; daarom zijn er ook twee verschillende bestelformulieren op de website te vinden. Het VAC-bestelformulier staat op het besloten deel van de website.

Als u inlogt (rechtsboven), dan verschijnt er een lichtgroen verticaal menu rechts in beeld. Dit menu is alleen voor commissies toegankelijk. Om naar het VAC-bestelformulier te gaan, klikt u op het groene item ‘bestellen’ in het rechter menu.

Let op: als u ingelogd bent, blijft het openbare deel van de website ook toegankelijk! Dit vindt u in de horizontale menubalk onder de fotocarrousel. Het algemene bestelformulier vindt u onder het menu ‘Publicaties’.Kwartaalfacturen

 

Plaatst u een bestelling bij VACpunt Wonen? Dan doen wij ons best om de artikelen binnen een week naar u op te sturen. De bestellingen worden op donderdag verwerkt en aangeleverd bij postNL. Bestellingen worden eens per kwartaal gefactureerd. Bij uw bestelling ontvangt u dus niet direct een factuur. Het voordeel van factureren per kwartaal is dat u maar één keer in de drie maanden administratiekosten betaalt, ook als u in die periode meerdere bestellingen heeft geplaatst.

Stuur uw jaarverslag digitaal toe!

 

VACpunt Wonen ontvangt heel graag het jaarverslag van álle Adviescommissies Wonen! Zelfs als u bij uw Provinciaal Bestuur al een beknopt verslag hebt aangeleverd. De Jaarbeeld-vragenlijst die u aan het begin van elk kalenderjaar ontvangt, is geen vervanger voor het jaarverslag. Het helpt u wel om alvast een aantal zaken op een rijtje te zetten, zodat u al wat voorwerk hebt gedaan voor het schrijven van het jaarverslag.

Steeds meer organisaties versturen hun jaarverslag digitaal. Kies voor een PDF bestand, dan voorkomt u dat afbeeldingen verspringen. VACpunt Wonen scant alle jaarverslagen in en ontvangt uw jaarverslagen daarom ook graag digitaal.Tips voor uw jaarverslag en website

 

Met grote interesse lezen we uw jaarverslagen en bekijken we uw websites. Zo weten we beter wat er bij de commissies in het land speelt en waar ze behoefte aan hebben. Bij het bekijken van uw jaarverslag en website komen we soms verouderde informatie tegen. Hieronder een selectie, met de tip om dit gauw aan te passen.

  • Het ministerie van VROM bestaat niet meer; de VAC-organisatie valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).
  • Sommige commissies spreken over ‘de landelijke VAC’ of ‘het landelijk VAC’. De juiste benaming is VACpunt Wonen (let op de hoofdletters).
  • Er zijn commissies die zich ook VACpunt Wonen noemen; dat werkt verwarrend. Er is een verschil tussen VACpunt Wonen, dat landelijk opereert, en de Adviescommissies Wonen ofwel VAC’s of WAC’s die lokaal opereren.
  • De grootte van het netwerk van Adviescommissies Wonen varieert enorm, als we de verschillende jaarverslagen en websites naast elkaar leggen. Elk jaar publiceert VACpunt Wonen de actuele aantallen in haar jaarverslag; van belang is vooral het aantal gemeenten waar Adviescommissies Wonen actief zijn. Op dit moment zijn er Adviescommissies Wonen actief in 228 gemeenten. 
  • Een aantal commissies noemt zich nog vrouwenadviescommissie. Daar is op zich niets tegen, mits er geen mannen in uw commissie zitten (die daartegen protesteren). VACpunt Wonen hanteert de afkorting VAC nog wel in haar naam, maar het wordt gebruikt als versteende uitdrukking vergelijkbaar met HEMA en DAF.
  • Een aantal commissies schrijft dat ze ‘gevraagd en ongevraagd’ adviseren. De term ‘ongevraagd’ suggereert een afhankelijkheidsrelatie en het lijkt alsof je iets doet wat niet mag. Terwijl dat geen recht doet aan de werkelijkheid. De uitdrukking ‘op eigen initiatief’ geeft een reëler beeld.

Verder is het in een jaarverslag altijd leuk om foto’s op te nemen, onder andere van de leden. Wat ook goed werkt is iemand van de gemeente, corporatie of een bewoner een ‘aanbeveling’ van de commissie laten schrijven. En last but not least, kijk eens op de site van een andere commissie of vraag eens of u het jaarverslag van een andere commissie mag inkijken. Wellicht brengt u dat weer op frisse ideeën.

Verslag studiebijeenkomst Nathan, Lowergy Concepts

 

Op 10 april jl. vond de studiebijeenkomst naar Nathan Lowergy Concepts plaats. Zeventien VAC-leden waren aanwezig om zich bij te laten scholen over duurzaam bouwen met warmtekoude-opslag in combinatie met een warmtepomp. Een ontwikkeling waar de VAC-organisatie steeds vaker mee te maken krijgt. VACpunt Wonen heeft een verslag van deze bijeenkomst gemaakt. Als u erbij was, dan is het leuk om terug te lezen. Maar juist ook als u er niet bij was biedt het verslag interessante informatie.Verslag studiebijeenkomst ClimaRad

 

Op dinsdag 14 mei 2013 zijn dertien VAC-leden naar Oldenzaal afgereisd om meer te weten te komen over het bedrijf en het product ClimaRad. ClimaRad en VACpunt Wonen zijn elkaar voor het eerst tegengekomen toen VAC Deventer twee jaar geleden een onderzoek uitvoerde bij een renovatieproject waar ClimaRad werd toegepast. De bewoners waardeerden de ClimaRad matig. De vraag is dan natuurlijk: ligt het aan het product, het proces, de opdrachtgever, de installateur of aan de bewoner? Tijdens deze tweede bijeenkomst bij ClimaRad is de problematiek waar VAC Deventer tegen aanliep nogmaals besproken. Weten wat het probleem was? Lees dan verder en bekijk de presentatie.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Oud-voorzitter VAC-werk gedecoreerd

 

WAC Ede meldt dat oud-voorzitter van VACpunt Wonen (toen nog Landelijk Contact geheten), mevrouw L.P. (Lucie) Van Nuffelen-Brouwer onlangs tot  Ridder van Oranje Nassau is geslagen. In de jaren zeventig was zij lid van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) te Lunteren. Daarna werd zij voorzitter van de Vrouwen Advies Commissie (VAC) Ede. Ook was zij een periode voorzitter van de provinciale en landelijke Vrouwen Advies Commissie (VAC). Mevrouw Van Nuffelen was tevens negentien jaar secretaris van de Edese Vrouwenraad. Ook was ze acht jaar lid van de Commissie wonen bij het COSBO, Coördinerend Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen. Tot 1993 was zij lid van de Raad van Commissarissen van de Algemene Nederlandse Woningstichting.
 
VACpunt Wonen feliciteert mevrouw van Nuffelen van harte met haar onderscheiding.Lintje voor VAC-lid uit Weert

 

VAC Weert stuurde het volgende bericht in naar aanleiding van de Koninklijke onderscheiding voor Nelleke Verschoor.

“Iedere organisatie heeft iemand nodig zoals Nelleke Verschoor. Nelleke is al 33 jaar lid van de VAC en weet echt alles van het VAC-werk. Het kan zo gek niet zijn of ze heeft het al eens gezien of meegemaakt en haar parate kennis geeft meestal wel het jaar aan waarin iets gebeurde en hoe het toen werd opgelost.

Op haar kennis van computers mag menig, zich ICT-er noemend persoon, jaloers zijn. Vele digitale problemen heeft zij, soms samen met haar echtgenoot, opgelost. Zij zorgt ervoor dat wij altijd over door haar gefabriceerde VAC-stickers beschikken, ze plaatst alle documenten op google.docs, ze ondersteunt de minder bedreven collegae met hun computervaardigheid, zorgt voor de voortgangslijsten en heeft ALTIJD de relevante papieren bij zich op de vergadering.

Ook al sinds jaar en dag gaat zij, als één van de contactpersonen, naar de gemeente en de woningbouwvereniging. Bezoekt ze regelmatig voorlichtingsavonden over de meest uitlopende onderwerpen gelieerd aan het VAC-werk. Genoeg redenen om haar voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding, niet alleen voor haar werk voor de VAC maar er zijn nogal wat organisaties die een gemotiveerde vrijwilliger aan haar hebben.

Wij zijn blij en trots dat de koningin ons verzoek heeft gehonoreerd. En dan weet de koningin nog niet eens dat Nelleke al sinds jaar en dag het tekeningensecretariaat beheert en bewaakt . Zij slaapt er zelfs 's nachts op. Ze heeft de vele tekeningen namelijk opgeborgen onder haar bed…”

VACpunt Wonen feliciteert mevrouw Verschoor van harte met haar onderscheiding!Uitreiking Zeeuwse Bouwhelm 2013

 

In april van dit jaar vierden de Zeeuwse commissies ‘veertig jaar VAC-werk in Zeeland’. Ter ere van deze gelegenheid organiseerden ze een symposium voor beleidsambtenaren, architecten, woningcorporaties en burgers met als thema ‘Wonen in een veranderende samenleving’. Er was aandacht voor nieuwe woonvormen, dorpskernen,  klimaatverandering, ontgroening en langer zelfstandig wonen. Ook VACpunt Wonen-directeur Ineke Werner leverde een bijdrage aan deze inspirerende middag.

Tijdens het symposium werd de Zeeuwse Bouwhelm 2013 uitgereikt. Dit jaar was coördinerend beleidsambtenaar Bert Hector van het departement voor Wonen en Rijksdienst de gelukkige. Lees het artikel dat verscheen in de Provinciale Zeeuwse Courant. 


 Lang zult u wonen

 

Sandra Reuvers van VAC Wonen Gennep attendeerde ons op de Overijsselse campagne Lang zult u wonen. Vrijwel alle Overijsselse gemeenten doen mee met de campagne die van 2013 tot 2015 loopt. Ook de Overijsselaars worden steeds ouder, velen hebben een eigen huis en willen daarin graag nog heel lang blijven wonen. Provincie en gemeenten willen mensen helpen dit mogelijk te maken door hen te wijzen op de mogelijkheid om het huis zo aan te passen dat je er ook later kunt blijven wonen. Lang zult u wonen informeert hen hierover gedurende twee jaar. Met veel praktijkvoorbeelden op de website, met een TV-programma op RTV-Oost, bijeenkomsten in de gemeenten, foldermateriaal enzovoort. Wat vooral belangrijk is: begin er vroeg mee. Bekijk hier het filmpje.VAC Ooststellingwerf presenteert WKO-rapport

 

In opdracht van woningcorporatie Actium heeft VAC Ooststellingwerf een WKO uitgevoerd. Actium verzocht de commissie te onderzoeken hoe de bewoners van zeven levensloopgeschikte woningen hun wooncomfort tot nu toe hebben ervaren en wat hun op- en aanmerkingen zijn. De commissie concludeert dat, ondanks de aan- en opmerkingen van de bewoners, de meerderheid spreekt van aangename woningen, voorzien van een ruime leefruimte waarin het goed vertoeven is.

VAC Ooststellingwerf voerde dit WKO met veel plezier uit. Op 22 mei jl. werd het uitgewerkte rapport in het kantoor van Actium in Oosterwolde aan de corporatie aangeboden. Op de foto: v.l.n.r. mw. A. Verspeek (Actium), dhr. G. Habes (VAC), dhr. J. de Jong (Actium).

Ook wist de commissie een persbericht over ventilatie geplaatst te krijgen in de Nieuwe Ooststellingwerver van 15 mei 2013 en in de Grijpvogel van 2 april 2013.Mutaties

 

Uit het nieuws

De dorpenmonitor

 

In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale en leefbare dorpen. Het vernieuwde platteland heeft echter verschillende gezichten. Terwijl een deel van de dorpen zich met succes ontwikkelt tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid, hebben andere dorpen te maken met bevolkingsafname en achteruitgang. De dorpenmonitor van het SCP biedt inzicht in recente veranderingen in de leefsituatie van de 5,3 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland. Het rapport is gratis te downloaden (zie rechtsboven).

Filmpjes over toegankelijkheid

 

De afgelopen jaren heeft Bouw Advies Toegankelijkheid heel veel korte instructiefilms laten maken over toegankelijkheid. De films gaan bijvoorbeeld over openbaar vervoer, parkeren, wonen, uitgaan, voorzieningen voor slechthorenden enz. In elke film wordt aan de hand van praktijksituaties uitgelegd hoe toegankelijkheid is gerealiseerd of welke knelpunten er zijn. Alle films zijn gratis te bekijken op www.batutrecht.nl > films.Herziening 'Voetpaden voor iedereen'

 

De richtlijn 'Voetpaden voor iedereen' is geactualiseerd. De procedure voor het realiseren van toegankelijke voetpaden is beter omschreven zodat deze in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte van iedere gemeente kan worden opgenomen. Nieuwe inzichten over de vormgeving van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden en wensen van doven en slechthorenden die betrekking hebben op oriëntatie en veiligheid zijn verwerkt. Tekeningen en foto's zijn verbeterd. Tot 30 juli 2013 kunnen geïnteresseerden het concept van de herziene richtlijn inzien. Iedereen kan reageren en aanvullingen of verbeteringen doorgeven. Na de zomer komt de definitieve versie op www.batutrecht.nl.