Nieuws van VACpunt Wonen

Populair jaarverslag in nieuw jasje

 

Al een aantal jaren maakt VACpunt Wonen een populaire versie van haar jaarverslag. U bent gewend in mei een boekje in A5-formaat te ontvangen met daarin alle hoogtepunten, feiten en cijfers uit het afgelopen jaar. In 2013 doen we het echter net even anders; u ontvangt nog steeds een populair jaarverslag maar niet in de vertrouwde vorm. Dit jaar hebben we gekozen voor een krant. Met een dergelijk format hebben we meer ruimte om interviews en achtergrondinformatie te plaatsen. U ontvangt het populair jaarverslag eind mei.

Nieuwe inloggegevens op besloten gedeelte

 

VACpunt Wonen heeft al een paar maanden een nieuwe website. Dat een website werk in uitvoering is, zult u misschien begrijpen. We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het verbeteren van het besloten gedeelte van de website. Niet alleen is de informatie logischer geordend, maar we gaan ook aan de slag met de veiligheid van de site. Het besloten gedeelte is lang niet zo besloten als wij zouden willen. Zo kunnen veel oud-leden nog steeds inloggen. Daarom hebben we besloten per 1 juni een nieuwe inlognaam en wachtwoord te introduceren. We gaan de nieuwe inloggegevens niet communiceren via de Koerier Online, maar via de secretariaten. Zij krijgen eind april een brief met de inlognaam en wachtwoord en het verzoek om de gegevens door te sturen naar alle leden.Informatiepunt Ventilatie

 

Sinds 13 maart jl. kunnen mensen met vragen over ventilatie terecht bij het Informatiepunt Ventilatie. Het informatiepunt is een initiatief van VACpunt Wonen, de Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Vereniging Leveranciers Luchttechnische apparaten (VLA) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Milieu Centraal ondersteunt het initiatief. Op een speciale website kunnen bewoners informatie opvragen en online advies krijgen waarmee zij kunnen bepalen wat voor ventilatievoorzieningen zij in huis hebben en hoe zij die het beste kunnen gebruiken. Bewoners met specifieke vragen kunnen telefonisch advies krijgen. Huurders kunnen hiervoor terecht bij de Woonbond en woningeigenaren bij Vereniging Eigen Huis. Kijk voor meer informatie op www.informatiepuntventilatie.nl.Informatiebladen

 

In het verleden ontvingen Adviescommissies Wonen bij oprichting de VAC-map; een map met handige documenten voor startende commissies. In de map zaten onder meer pr-handleidingen, documenten over het inwerken van vrijwilligers, over het maken van een jaarverslag, de functie van secretaris en infobladen over verzekeringen en GPR. Regelmatig controleert VACpunt Wonen of deze documenten nog actueel zijn. Dat is ook de reden waarom wij Adviescommissies Wonen niet meer standaard voorzien van de VAC-map. We hebben ervoor gekozen om te communiceren welke infobladen er beschikbaar zijn en sturen de bladen op uw verzoek digitaal naar het secretariaat. Zo weten we zeker dat de commissie aan de slag gaat met de meest recente versie van het informatieblad.

VACpunt Wonen heeft een lijst gemaakt van alle beschikbare infobladen. Is er een onderwerp waarvan u graag een infoblad wilt hebben? Geef het ons door en dan kunnen wij ons aanbod in informatiebladen uitbreiden.

Lokaal aan de slag

 

VACpunt Wonen focust zich voor het project Lokaal aan de slag momenteel op het leggen van contacten in de wereld van energiebesparing. We willen zoveel mogelijk professionals laten weten wat VACpunt Wonen en Adviescommissies Wonen kunnen betekenen in energiebesparingstrajecten. Tegelijkertijd werken we ook verder aan het concretiseren van ons aanbod. Een paar (netwerk)activiteiten van de laatste tijd op een rijtje:

Energiewerkplaats
In Amsterdam is er een nieuw initiatief: de Energiewerkplaats. Deze werkplaats richt zich op kennisuitwisseling en praktische opleidingen op het gebied van energie(besparing). Daarnaast biedt de Energiewerkplaats nuttige ondersteuning om professionals in de bouwwereld verder te helpen in het bereiken en bedienen van hun klanten. Op 28 maart jl. organiseerde de Energiewerkplaats de bijeenkomst Succesvol zijn door in te spelen op de behoefte van uw klant. Bart Mulder van VACpunt Wonen mocht meedenken over deze middag en hield een presentatie en workshop naar aanleiding van ons onderzoek Energie besparen met woonkwaliteit. Een verslag van de werkplaats leest u in de WoonKwaliteit van mei/juni.

Presentatie voor energieconsulenten van Aedes
Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties, heeft tien energieconsulenten in dienst. Deze consulenten adviseren medewerkers en bestuurders van corporaties over energiebesparing. Corporaties schakelen de energieconsulenten in als zij willen werken aan de verduurzaming van hun woningvoorraad. De consulenten richten zich in hun advieswerk voornamelijk op technische oplossingen en wet- en regelgeving. Op het gebied van energiebesparing en woonkwaliteit kunnen ze nog wel wat opsteken, dacht VACpunt Wonen. Daarom nodigde Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit van VACpunt Wonen, zichzelf op 28 februari jl. uit op een overleg van de energieconsulenten. In zijn presentatie heeft hij duidelijk gemaakt hoe belangrijk woonkwaliteit is en wat de VAC-organisatie kan doen op dit vlak. Wellicht een mooie start voor een toekomstige samenwerking!

Doe-het-zelfpakket Energie
VACpunt Wonen heeft haar onderzoekspakket Energie gestandaardiseerd naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen vier jaar. Het project Energie besparen met woonkwaliteit heeft veel kennis en inzichten opgeleverd. Al deze kennis hebben we verwerkt in het nieuwe Doe-het-zelfpakket Energie. Adviescommissies Wonen die met een WKO Energie aan de slag willen, kunnen dit pakket aanvragen bij VACpunt Wonen en krijgen vervolgens het pakket digitaal toegestuurd.

Belronde
Om een beeld te krijgen van wat deelnemers aan de themabijeenkomst Energiebesparing in de bestaande bouw met de opgedane kennis doen, heeft VACpunt Wonen een belronde gehouden onder de cursisten. Uit de belronde is gebleken dat commissieleden die de bijeenkomst hebben gevolgd het moeilijk vinden om zich aan te sluiten bij lokale energiebesparingsprojecten. Heeft uw commissie ook problemen bij het aansluiten bij een lokaal energiebesparingsproject (bijvoorbeeld in het kader van Blok voor Blok)? Neem dan contact op met VACpunt Wonen. Wij hebben steeds meer en betere contacten met professionals en kunnen misschien iets voor uw commissie betekenen. Sparren over hoe uw commissie haar bijdrage aan een dergelijk project kan leveren, is natuurlijk ook altijd mogelijk.

Onderzoeksrapportage populair
De populaire rapportage Energie besparen met woonkwaliteit is zeer gewild. Van de 2.000 gedrukte exemplaren zijn er maar weinig meer over. Er staat een herdruk in de planning. De digitale versies van de populaire Ún de uitgebreide rapportage vallen ook in de smaak. Sinds begin maart is de populaire rapportage 292 keer gedownload en 217 bezoekers hebben het uitgebreide rapport binnengehaald. Bovendien is de populaire versie intern verspreid onder meer bij NEPROM (koepel voor projectontwikkelaars) en Agentschap NL.

Studiebijeenkomst in eigen huis

 

Normaal gesproken vinden studiebijeenkomsten altijd plaats bij een fabrikant of in een voorbeeldwoning. Maar waarom niet in een echt bewoond huis? Samen met Gerben Bos, adviseur op het gebied van Passiefhuizen, overweegt VACpunt Wonen om een studiebijeenkomst te organiseren in de woning van een VAC-lid. Wat is de bedoeling? Tijdens de bijeenkomst wordt de woning waar we te gast zijn, doorgemeten met bijvoorbeeld een blowerdoortest en/of warmtebeelden. Daarnaast hebben we het plan om op kierenjacht te gaan.

Voordat VACpunt Wonen een dergelijke bijeenkomst gaat organiseren, willen we eerst weten of er een VAC-lid bereid is zijn/haar woning open te stellen voor een studiebijeenkomst en zo meer over de eigen woning te weten komt. Daarnaast horen we graag of er commissieleden zijn die interesse hebben in een dergelijke studiebijeenkomst. Laat het Bart Mulder, adviseur gebruikskwaliteit, weten!
Foto: Q-woningNieuws van de Adviescommissies Wonen

Mutaties

 

Secretariaatswisseling, VAC Uithoorn, vac.uithoorn@gmail.com
Adreswijzing secretariaat, VAC Ooststellingwerf, vacooststellingwerf@live.nl
E-mailwijziging secretariaat, VAC Waddinxveen, g.terbeek@versatel.nl
E-mailwijziging secretariaat, VAC Noordenveld, wag_noordenveld@ziggo.nl
Secretariaatswisseling, VAC Midden-Delfland, vacmiddendelfland@hotmail.com

Woonbeurs LIVIN

 

Twee dagen lang, 16 en 17 maart jl. stond Adviescommissie Wonen Rotterdam met een stand op de woonbeurs LIVIN in Rotterdam. Voor het eerst werd de beurs in het voormalige postkantoor aan de Coolsingel georganiseerd. Een goede zet: ten opzichte van vorige jaar verdubbelde het aantal bezoekers van 2.000 naar 4.000. Adviescommissie Rotterdam wist een gratis stand te regelen. De stand stelde de commissie in staat om contact te leggen met belangrijke partijen. Bovendien kon de adviescommissie haar naamsbekendheid vergroten. En met succes: uit de hoek van  Verenigingen van Eigenaren  was er belangstelling, maar ook particulieren met (ver)bouwplannen toonden interesse. Een uitgebreider verslag over de woonbeurs leest u in de komende Woonkwaliteit.Folders VAC Deventer

 

VAC Deventer timmert flink aan de weg op het gebied van pr. De commissie ontwikkelde twee professioneel ogende folders: een folder voor particulieren die op het punt staan om een huis te bouwen of te verbouwen en een algemene folder voor partijen als ontwikkelaars, corporaties of andere professionals in de bouwwereld. Het is geen standaard folder geworden, maar VAC Deventer heeft gebruik gemaakt van een quote van een bewoner en een voorbeeld waarbij de adviescommissie een bouwfout heeft voorkomen. Bovendien zijn ze zo slim geweest om te melden dat zij in 2012 een WKO Energie hebben uitgevoerd. 

Stookoverlast

 

Anita Maas van WAC Zutphen-Warnsveld heeft de lancering van het Informatiepunt Ventilatie in maart aangegrepen om staatssecretaris  Mansveld te attenderen op stookoverlast door houtkachels. Mansveld zou in het oorspronkelijke draaiboek het informatiepunt officieel openen, maar moest verstek laten gaan vanwege belangrijkere werkzaamheden. In een brief aan Mansveld schrijft Maas hoe schadelijk de rook van houtkachels (ook die van buurtgenoten) is voor het binnenmilieu en de gezondheid van bewoners. Frisse lucht is ver te zoeken als er via ventilatieroosters rook naar binnen wordt gezogen. Deze houtrook is veel giftiger dan tabaksrook. Niet ventileren is echter ook funest voor de kwaliteit van de lucht. Door middel van de brief stuurt Anita Maas aan op strengere wetgeving op het gebied van houtstook. Meer informatie over stookoverlast van houtkachels is te vinden op www.netwerkhoutrook.nl.Nieuws?

 

In de Koerier Online zetten we elke twee maanden alle nieuwtjes van Adviescommissies Wonen op een rij. Helaas krijgt de redactie steeds minder nieuwsberichten binnen. We begrijpen dat VAC-nieuws in tijden van crisis wat schaarser is, maar alle berichten zijn welkom. Heeft u in de krant gestaan? Zelf een leuke excursie georganiseerd? Heeft u een nieuwe folder, flyer of andere publicatie gemaakt? Heeft u een jubileumfeest gevierd of heeft een commissielid een Koninklijke onderscheiding gekregen? Stuur een mail naar de redactie.

Uit het nieuws

Nestelen in de stad

 

Steeds meer gezinnen willen in de stad blijven, maar lopen vaak tegen een gebrek aan ruimte op. Heren 5 architecten en BNA Onderzoek gingen samen met professionals in de bouwwereld om tafel op zoek naar oplossingen. In de publicatie Nestelen in de stad komen de gezinnen, hun woonproblemen en de oplossingen uitgebreid in woord en beeld aan bod. Uit de publicatie blijkt dat met relatief kleine ingrepen een woning passender gemaakt kan worden voor stedelijke gezinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld toverkasten ontwikkeld, die van een tussenwand een slimme berging kunnen maken. De publicatie Nestelen in de stad is te koop via de BNA.Sociale cohesie in dorp

 

Hoe vergroot je de sociale cohesie in het dorp? Dat was de onderzoeksvraag die de Dorpsraad van Nederwetten heeft neergelegd bij de Wetenschapswinkel van Wageningen University. De raad wilde de wensen voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp in kaart gebracht hebben. De Wetenschapswinkel kwam op grond van literatuurstudie, interviews, observaties en een vragenlijst met een aantal aanbevelingen. De belangrijkste: ontwikkel als raad activiteiten die gericht zijn op de integratie van sociale netwerken. Zo kunnen bewoners bijdragen aan het behouden en versterken van de sociale cohesie in hun dorp. U kunt het rapport Sociale cohesie in Nederwetten downloaden op de website van de Wetenschapswinkel.Digitale nieuwsbrieven

 

VACpunt Wonen krijgt dagelijks tientallen digitale nieuwsbrieven binnen. Lang niet alle nieuwsbrieven zijn interessant voor de VAC-organisatie. Soms blijkt een nieuwsbrief echter zo vaak goede nieuwtjes en artikelen te bevatten dat we u er graag op attenderen. U kunt zich gratis aanmelden voor deze nieuwsbrieven.

  • Zo kan de digitale nieuwsbrief van Renda, het platform voor de bestaande bouw, interessant zijn voor Adviescommissies Wonen die overwegen om iets met renovatie of herstructurering te doen.
  • Bent u van plan om aan de slag te gaan met toegankelijkheid? Abonneer u dan op Infomagazine Rolstoeltoegankelijkheid van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid.
  • Verbazingwekkende, maar boeiende bouwfouten kunt u regelmatig doorgestuurd krijgen via de nieuwsbrief van Bouwwereld.
  • Helemaal nieuw is het e-magazine over herbestemming dat hoort bij de website www.herbestemming.nu. Het magazine geeft voorbeelden van inspirerende projecten, informatie over de kosten, verdiept zich in de achtergrond van herbestemming en signaleert trends zoals collectief opdrachtgeverschap.