Nieuws van VACpunt Wonen

Reminder Jaarbeeld

 

Begin dit jaar ontving u het Jaarbeeld, de jaarlijkse enquête van VACpunt Wonen onder Adviescommissies Wonen. Degenen die deze vragenlijst al hebben ingevuld: enorm bedankt! Met uw waardevolle informatie kunnen wij bepalen hoe we u in het nieuwe jaar het beste kunnen ondersteunen.

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Doet u dit dan alstublieft! U levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het beleid van VACpunt Wonen. U kunt de ingevulde vragenlijst mailen naar info@vacpuntwonen.nl.

Energie besparen met woonkwaliteit

 

In de afgelopen vier jaar hebben achttien Adviescommissies Wonen gezamenlijk 21 WoonKwaliteitOnderzoeken Energiebesparing uitgevoerd in het kader van het project 'Energie besparen met woonkwaliteit'. Met soms verrassende resultaten! Eind februari ronden wij dit project af met de publicatie van het populaire onderzoeksrapport dat als titel heeft: 'Energie besparen met woonkwaliteit. Een onderzoek naar bewonerservaringen met energiebesparende maatregelen'.

Uiteraard ontvangt elke commissie gratis een exemplaar van het onderzoeksrapport. Het is ook mogelijk om kostenloos extra exemplaren na te bestellen. Vooral interessant voor de commissies die aan het onderzoek meegewerkt hebben; hiermee kunnen ze zichzelf in de kijker spelen. Houd uw post- of brievenbus dus in de gaten!Lancering Informatiepunt Ventilatie

 

De datum voor de lancering van het Informatiepunt Ventilatie is bekend! Op woensdag 13 maart 2013 om 13.30 uur zal staatssecretaris Mansveld het startschot geven. Ook VACpunt Wonen is betrokken bij dit informatiepunt, dat onderdeel uitmaakt van het Actieplan Ventilatie. Lees meer in het artikel uit WoonKwaliteit.Stuur uw jaarverslag toe!

 

We zijn niet alleen geinteresseerd in uw ingevulde Jaarbeeld-vragenlijst; ook uw jaarverslag willen we heel graag ontvangen! Alle jaarverslagen worden met interesse gelezen en als we er vragen of tips uithalen, nemen we contact met u op. Toesturen kan per post, maar natuurlijk ook digitaal. Alvast hartelijk dank!

Uw commissie op internet

 

U heeft vast al een kijkje genomen op de nieuwe website van VACpunt Wonen. Sinds januari 2013 zijn ook de subsites in een nieuw, fris jasje gestoken. Inmiddels hebben een kleine veertig Adviescommissies Wonen een subsite. Met een subsite kunt u uw commissie op een relatief eenvoudige en goedkope manier presenteren op het internet. En u heeft altijd een helpdesk achter de hand als u er even niet uitkomt. Bent u ook geinteresseerd? Vraag dan het 'Infoblad subsite' aan.

Navulling WoonKwaliteitWijzer 2013-I

 

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: er is een nieuwe update voor de WoonKwaliteitWijzer. De navulling betreft (bijna) alle blauwe pagina’s uit de onderdelen ‘Woongebouw’ en ‘Woning’. In de loop van 2013 zal een tweede update verschijnen met een herziening van de overige pagina's.

Wellicht ten overvloede: de eerste navulling kost 15 euro voor Adviescommissies Wonen. De prijs voor derden is 30 euro. Bestellen kan via het bestelformulier.

De verschijning van de nieuwe update is ook gemeld in de nieuwsbrief voor externen, wat voor sommigen van u voor verwarring over de prijs heeft gezorgd. Externen betalen namelijk een hogere prijs dan Adviescommissies Wonen. Voor de volledigheid: VACpunt Wonen geeft drie verschillende nieuwsbrieven uit, namelijk:

  • Koerier Online (deze nieuwsbrief): VAC-nieuws voor Adviescommissies Wonen
  • CursusKoerier: cursusnieuws voor Adviescommissies Wonen
  • Nieuwsbrief voor externen: nieuws over de VAC-organisatie voor derden


Geactualiseerde toetslijsten

 

Omdat de WoonKwaliteitWijzer is aangepast, moet ook de ToetsWijzer 2.0 geactualiseerd worden. Alle betreffende lijsten worden in de komende periode aangepast, zodat de nieuwe technische consequenties erin verwerkt zijn en de verwijzingen kloppen. De volgende toetslijsten zijn inmiddels gereed:

  • 1.0 Woning (niet gelijkvloers): Programma van Eisen/Voorlopig ontwerp
  • 1.1 Woning (niet gelijkvloers): Voorlopig ontwerp/Definitief ontwerp
  • 1.2 Woning (niet gelijkvloers): Definitief ontwerp/Bestek
  • 2.0 Appartementen: Programma van Eisen/Voorlopig ontwerp
  • 2.1 Appartementen: Voorlopig ontwerp/Definitief ontwerp
  • 2.2 Appartementen: Definitief ontwerp/Bestek

Wanneer er weer nieuwe lijsten zijn aangepast, zullen wij dit melden door een nieuwsbericht op de website.

Promoot uw commissie!

 

Staat u binnenkort op een beurs? Of gaat u in gesprek met een nieuwe opdrachtgever? Maak dan gebruik van de gratis folders van VACpunt Wonen. In 2012 zijn de folders van VACpunt Wonen allemaal grondig herzien en voorzien van een eigentijds jasje. U kunt de folders bekijken op de website en bestellen via het bestelformulier.ToetsWijzer 2.0

 

De afgelopen jaren heeft u gewerkt met de ToetsWijzer 2.0. Het gebruik van de ToetsWijzer 2.0 heeft kwalitatief goede adviezen opgeleverd. Daarnaast leidt het gebruik van het instrument tot meer uniformiteit in de advisering: een opdrachtgever in Zuidhorn krijgt daardoor een evengoed advies als een opdrachtgever in Amsterdam.

De afgelopen jaren heeft VACpunt Wonen zowel tijdens de cursus ToetsWijzer 2.0 als via telefoon- en e-mailverkeer veel tips en verbetersuggesties voor de ToetsWijzer ontvangen, waarmee het gebruiksgemak verbeterd kan worden. Wij zijn met uw opmerkingen aan de slag gegaan en in de komende maanden krijgt de ToetsWijzer 2.0 een opfrisbeurt. Zowel enkele functionaliteiten als de layout worden aangepast. Wij houden u op de hoogte.

Matrix Programma van Eisen

 

Eind 2011 en begin 2012 heeft VACpunt Wonen met een klankbordgroep van Adviescommissies Wonen gesproken over de ‘Matrix Programma van Eisen’. Hiervan is destijds verslag gedaan in WoonKwaliteit. Alle evaluaties wezen erop dat de matrix het beste gedigitaliseerd kan worden. Daarom hebben we besloten de matrix onderdeel te maken van de nieuwe ToetsWijzer. Met de matrix heeft u de mogelijkheid om een op maat gesneden advies te geven, maar u kunt ook een standaard aandachtspuntenlijst voor een bepaalde type woning samenstellen.

In memoriam: mevrouw Vos-Koning

 

Op 21 december 2012 is op de leeftijd van 95 jaar mevrouw Wil Vos-Koning overleden. Mevrouw Vos was voorzitter van het Landelijk Contact van de VAC's van 1972-1978 en heeft veel betekend voor het VAC-werk in Nederland. Naast haar voorzitterschap van het Landelijk Contact (nu VACpunt Wonen) bekleedde mevrouw Vos meerdere bestuursfuncties. Zij was onder andere medeoprichter, oud-bestuurslid en erelid van de Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Stichting Geluidshinder en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Mevrouw Cock Kerling, eveneens oud-bestuurder van het Landelijk Contact van de VAC's, heeft tijdens de begrafenisplechtigheid een speech gehouden waarin zij haar bijdrage aan de ontwikkeling van het VAC-werk memoreerde. U kunt de speech hier integraal downloaden.

Op 31 maart 2011 was mevrouw Vos nog te gast op de landelijke jubileumdag van het VAC-werk. Op de foto ziet u haar als tweede van links samen met de oud VAC-(bestuurs)leden Bep Breugem, Carla Egbring en Lucie van Nuffelen (vlnr).Foto’s niet zichtbaar?

 

Het kan gebeuren dat de foto's in de nieuwsbrieven van VACpunt Wonen niet zichtbaar voor u zijn. Dat heeft te maken met de instellingen van uw virusscanner. Monique Heeg van VAC Voorschoten stelde daarom  voor om de volgende tekst in de nieuwsbrief op te nemen: ‘enkele afbeeldingen zijn geblokkeerd zodat de afzender uw computer niet gemakkelijk kan identificeren.’ Bij deze. Pas de instellingen van uw virusscanner aan als u de foto's wel gelijk wilt zien.
 

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

WAC Ede 50 jaar!

 

WAC Ede bestond in 2012 maar liefst een halve eeuw. Reden voor een feestje! En voor aandacht in de lokale en regionale pers. In september 2012 verscheen in De Gelderlander een artikel met als titel ‘WAC Ede bekijkt huis door ogen bewoner’ en in De Edese Post van 16 november 2012 verscheen een artikel getiteld ’50 jaar advies’. In het eerstvolgende nummer van WoonKwaliteit kunt u meer lezen over het jubileum van WAC Ede.

Toets uw woning!

 

VAC Zuidhorn heeft een flyer gemaakt, die er origineel en professioneel uitziet. De flyer ‘Toets uw woning!’ is gratis mee te nemen uit het folderrek in de hal van het gemeentehuis en wordt door de afdeling bouw- en woningtoezicht meegegeven bij vragen naar mogelijkheden bij woningbouw en de aanvraag voor omgevingsvergunningen. De folder is samengesteld en ontworpen door de VAC samen met de gemeente Zuidhorn. De commissie heeft de tekst aangeleverd en de grafisch ontwerper/webdesigner van de gemeente heeft het ontwerp uitgewerkt.Gouden Oliebol!

 

De leden van VAC Soest zijn genomineerd voor de Gouden Oliebol, een prijs die sinds 1986 jaarlijks wordt uitgereikt door Groen Links Soest/Soesterberg. De Gouden Oliebol is bedoeld voor personen en/of groepen die zich op een of ander gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de hele gemeente Soest. Die ereprijs werd indertijd ingesteld onder het vrij vertaalde motto 'je moet eigenlijk wel een oliebol zijn als je dit werk belangeloos wilt doen'.

De VAC in Soest bestaat al ruim veertig jaar; reden genoeg voor een nominatie! Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de politieke partij werd de winnaar bekend gemaakt. Helaas ging de prijs aan de neus van de VAC voorbij, maar door de nominatie hebben ze wel veel aandacht van de pers gehad en is de naamsbekendheid toegenomen. Daarnaast is het natuurlijk een, meer dan verdiende, blijk van waardering van de VAC-leden in Soest en Soesterberg.

Nieuwe VAC haalt krant

 

In 2012 zijn er, ondanks de malaise in de bouw, toch weer drie nieuwe Adviescommissies Wonen opgericht! Een daarvan is VAC Heerde. Initiatiefnemer voor het oprichten van de commissie is Triada Woondiensten. De corporatie sloot meteen bij oprichting een convenant met de Adviescommissie Wonen. De inkt van het convenant is bij wijze van spreken nog nat als er al een artikel over de commissie in het lokale huis-aan-huisblad verschijnt, getiteld ‘Kritische blik van Adviescommissie Wonen Heerde’. Op de foto de heren Schuller en Jager van de kersverse commissie.Ervaring met schouw?

 

John van Dijk van VAC Asten-Someren vraagt aan de Adviescommissies Wonen: “Heeft iemand ervaring met het opzetten van een schouw? Wij overwegen namelijk om een dergelijk project op te starten.” Reacties kunnen gestuurd worden naar johnvdijk@planet.nl.

Rectificatie

 

In de Koerier Online van december 2012 is een foutief e-mailadres vermeld van VAC Voorschoten. Het juiste emailadres is: vacvoorschoten@gmail.com.

Mutaties

 

Uit het nieuws

Pastoe.100 jaar vernieuwing in vormgeving

 

Op 23  februari verschijnt bij nai010 uitgevers 'Pastoe: 100  jaar vernieuwing  in
vormgeving'
geschreven door auteur en designcriticus Gert Staal en curator Anne van der Zwaag. De presentatie valt samen met de opening van de tentoonstelling Like Pastoe. 100 jaar vernieuwing in vormgeving in de Kunsthal in Rotterdam. De tentoonstelling is van 23 februari tot en met 2 juni 2013 te bezoeken in de Kunsthal. De tentoonstelling toont de omvangrijke geschiedenis van het meubelmerk en geeft een overzicht van de unieke samenwerkingen met diverse (internationale) architecten, kunstenaars en ontwerpers.Blog: Bewoners echt energie laten besparen

 

"Als we eerlijk zijn sluiten energie­bespa­rende maatregelen gewoonweg niet aan bij de leefwereld van bewoners. Hoewel er steeds meer rekening wordt gehouden met de wensen van bewoners, gaat het op cruciale momenten nog steeds mis." Zo begint Nelleke Nelis van VACpunt Wonen haar tweede blog op www.toolkit.nl. Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor de complete tekst van de blog.

Op de site vindt u ook de blog van Robert Koolen, directeur strategie en beleid bij Heijmans Vastgoed BV, en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van VACpunt Wonen.