18 april 2017

Hulp bij prestatieafspraken over langer zelfstandig wonen

Gemeenten, woningcorporaties en huurders moeten veel regelen om mensen die zorg nodig hebben zelfstandig te laten wonen op een comfortabele en veilige manier. In de prestatieafspraken kunnen zij daarvoor afspraken vastleggen. Om hen daarbij te helpen maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een handreiking.

Vaak ontbreekt het huurders aan een helder overzicht van de beschikbare woningen, weten ze niet of en hoe ze naar een makkelijkere woning kunnen verhuizen en is niet duidelijk wie bijvoorbeeld aanpassingen in de woning regelt. Gemeenten en hun samenwerkingspartners kunnen hier wat aan doen door concrete afspraken te maken over langer zelfstandig wonen in de gemeente.

De Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg helpt daarbij. Hoe maak je bijvoorbeeld afspraken over de beschikbare woningen? En over voldoende voorzieningen in wijken waar veel ouderen wonen? Welke organisaties laat je meepraten? De handreiking geeft tips en voorbeelden uit de praktijk. Platform31 en het kenniscentrum haalden kennis en ervaringen op tijdens meerdere sessies met corporaties, huurders, zorgorganisaties en gemeenten.

Bijeenkomst samenwerken
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 16 mei en 15 juni twee bijeenkomsten, waarin gekeken wordt naar de samenwerking tussen de organisaties en afdelingen die betrokken zijn bij de prestatieafspraken over wonen en zorg. De bijeenkomsten combineren de uitwisseling van eigen ervaringen met de toepassing van theorieŽn voor de ontwikkeling van samenwerking met meerdere partijen.

Bron: www.aedes.nl


Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >