10 april 2017

Sybilla Dekker: “Er is veel aan kwaliteit te winnen.”

De paden van Sybilla Dekker en VACpunt Wonen hebben elkaar in het verleden al diverse malen gekruist. Dekker was voorzitter van het ComitÚ van Aanbeveling van het Landelijk Contact van de VAC’s (de voorloper van VACpunt Wonen), reikte als minister van VROM certificaten uit aan alloch-tone woonadviseurs, schreef de inlei-ding bij jubileumboek van de VAC-orga-nisatie in 2011 en werkte mee aan een interview voor het relatiemagazine WoonKwaliteit in 2014. Hieruit blijkt wel dat zij de VAC-organisatie een warm hart toedraagt.


“Voordat ik minister werd, was ik algemeen directeur van het Nederlands Verbond voor Ondernemers in de Bouw, een voorloper van Bouwend Nederland”, licht Sybilla Dekker toe. “Ik vertegenwoordigde de bouwwerkgevers en kwam vaak op bouwprojecten en daar kwam ik ook de VAC’s tegen. De bouwers vonden dat niet altijd makkelijk, maar ik vond het juist heel belangrijk dat deze commissies vanuit het perspectief van de gebruiker naar bouwprojecten kijken. Hun adviezen bevatten vaak eyeopeners voor bouwers. Vaak gaat het om ogenschijnlijk kleine dingen, die van groot belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de woning.”


“Woningen zijn vaak al ontwikkeld voordat de consument in beeld komt. Die bewoner is dan vol van zijn nieuwe huis en weet niet goed waar hij op moet letten. Dan is het belangrijk dat er een neutrale organisatie is die de woonconsument goed kan vertegenwoordigen. Enige tijd geleden had ik zitting in de jury van een prijsvraag voor particulier opdrachtgeverschap in Almere. Toen heb ik ook de VAC erbij gehaald, juist omdat die praktische blik op wonen zoveel meerwaarde heeft. Er is op veel plaatsen veel aan kwaliteit te winnen!” 

Meer steunbetuigingen voor de VAC-organisatie vindt u hier.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >