17 februari 2017

Motie bijdrage VACpunt Wonen voor de ontwikkeling kwaliteitsstempel

Gisterenavond is tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Wet Kwaliteitsborging in de bouw ook gesproken over VACpunt Wonen. Zowel Albert de Vries (PvdA) als Erik Ronnes (CDA) hebben een lans gebroken voor het VAC-werk en Ronnes heeft een motie ingediend voor financiŽle ondersteuning van VACpunt Wonen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel.


Eenmalige bijdrage
De Vries pleitte voor opname van het consumentenoordeel in de te ontwikkelen benchmark waaraan door de sector zelf wordt gewerkt. “De consumentenorganisaties Woonbond en Vereniging Eigen Huis zouden toejuichen dat VACpunt Wonen met een eenmalige bijdrage van het Rijk en ontwikkelaars de kans krijgt om een plan uit te werken voor een consumenten keurmerk. Dat keurmerk zou zichzelf uiteindelijk financieel moeten kunnen bedruipen en dan zou VACpunt Wonen kunnen gaan inwonen bij de Woonbond. Wij vragen de minister of hij bereid is met daar met VACpunt Wonen over in gesprek te gaan.”

Motie
Ronnes: “Bij de kwaliteitsborging in de bouw is goed inzicht in de gebruikskwaliteit van woningen en de technische woonkwaliteit van belang is. Overwegende dat VACpunt Wonen voornemens een kwaliteitsstempel voor woningen te ontwikkelen waarin de gebruikskwaliteit centraal staat verzoekt de regering VACpunt Wonen financieel behulpzaam te zijn bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsstempel. Bedoeld om de minister te steunen om in overleg met VACpunt Wonen tot een oplossing te komen om een traject of tot een goed einde te brengen of om te concluderen op het einde dat het gewoon niet haalbaar is.”


Reactie van de minister

De minister gaf aan dat de subsidie aan VACpunt Wonen inderdaad is gestopt. De minister begrijpt dat VACpunt Wonen nadenkt over samenwerking met andere partijen om de werkzaamheden structureel te kunnen borgen en op zoek is naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Dat juicht de minister toe. Hij is daarom bereid om een eenmalige, beperkte bijdrage te verstrekken in dit transitieproces, om te helpen voorkomen dat VACpunt Wonen omvalt. "Het blijft wel noodzakelijk dat VACpunt Wonen andere financieringsbronnen aanboort. Ik laat het oordeel over deze motie graag aan de Kamer."

De stemming over alle moties is dinsdag 21 februari a.s.


Het debat terugkijken?
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-0


Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >