16 februari 2017

Steunbetuigingen voor VACpunt Wonen

Veel partijen en personen in het land hebben waardering voor het werk van VACpunt Wonen en de aangesloten Woonadviescommissies. Een aantal van hen betuigt expliciet haar steun aan deze unieke organisatie, die knokt voor lijfsbehoud.

Ambassadeurs
Graag verwijzen we naar steunbetuigingen van ambassadeurs op onze website. Ook uw quote kunnen we gebruiken! Meldt u met foto en een korte tekst via info@vacpuntwonen.nl.

Ontwikkeling stempel huur- en koopwoningen
Per 1 januari jl. is de subsidie van het ministerie van BZK voor VACpunt Wonen gestopt. Wij proberen een doorstart te maken door financiŽle middelen te verzamelen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel voor huur- en koopwoningen. Daarmee wordt het werk van de Woonadviescommissies (de beoordeling van de gebruikskwaliteit) zichtbaar voor huurders en kopers. Als het stempel er is, denken wij VACpunt Wonen in stand te kunnen houden uit de opbrengst van dat stempel.

Met diverse landelijke partijen in de markt, de Tweede Kamer en het ministerie van BZK zijn we in gesprek over ‘ontwikkelingsgeld’ voor het stempel.

Meedoen
Ook meedoen? Wanneer u zelf financieel wilt bijdragen aan de ontwikkeling van het stempel, is dat natuurlijk ook zeer welkom. Neem dan contact op via info@vacpuntwonen.nl.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >