17 januari 2017

Kwaliteitsborging voor de woonconsument

Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen zou zoveel eenvoudiger en doelmatiger kunnen worden als de wet zich direct richt op het aan de klant geleverde product: de woning, het kantoor, het bedrijfsgebouw. Aldus Peter Fraanje (NVTB) en VACpunt Wonen. Na de hoorzitting in de Tweede kamer over het wetsvoorstel op 23 september is het stil geworden. Morgen wordt dan uiteindelijk de Wet behandeld in de Tweede Kamer. Gerust zijn we er niet op, omdat er toch zo veel te verbeteren valt aan het wetsvoorstel.

Dat de wet nodig is staat buiten kijf: de opdrachtgever of klant van de bouw is niet afdoende beschermd tegen wanprestaties en verborgen gebreken. Minister Blok wil met het wetsvoorstel ook de kwaliteit van het geleverde product verbeteren en de klantgerichtheid in de bouw bevorderen. Nu lijkt alle aandacht gericht op het stelsel van de kwaliteitsborging, de toelatingsorganisatie en de organisaties die staan te trappelen om de kwaliteit te gaan controleren en borgen. Kwaliteit voor de woonconsument / klant van de bouw, dáár draait het om!

Bewoner/gebruiker centraal
Als de woonconsument of gebruiker centraal wordt gesteld dan vallen op het oog ingewikkelde zaken op hun plaats. De klant heeft niets aan een gecertificeerd en goedgekeurd bouwproces als het uiteindelijke product zoals de woning of het kantoor mankementen vertoond. Het gaat de klant om de kwaliteit van het geleverde product. Het is normaal om op producten met een lange levensduur een goede garantie te geven. Een goede aanbieder gaat staan voor zijn product en geeft die garantie. Ook zijn er nu al bouwers die ook de energieprestatie van het geleverde gebouw (bij normaal gebruik) garanderen, net zoals een autofabrikant een opgave doet van het benzineverbruik. Het wetsvoorstel zal m.a.w. eerstens moeten regelen dat de kwaliteit van het geleverde product voor de consument is geborgd. Dit kan met hulp van een digitaal gebouwdossier, substantiële garantietermijnen en concrete prestatieafspraken.

Simpel
De markt kan eerder genoemde kwaliteit eenvoudig regelen door goed samen te werken en gebruik te maken van industriële normen voor het bouwen. Fabrikanten en toeleveranciers zijn samen verantwoordelijk voor een samengesteld product of onderdeel van het gebouw. De aanbieder is op zijn beurt verantwoordelijk voor het geheel, ook weer net als in de auto-industrie, maar ook bij computers en andere consumentenproducten. Zo’n stelsel van normen en technische oplossingen kan gaan werken als we in de bouw allemaal het vizier richten op de kwaliteit van het geleverde product.

GebruikskwaliteitDe klantgerichtheid van de bouw kan sterk worden verbeterd door de positie van de klant te versterken. Dat kan maar voor een deel in de wet worden geregeld, maar minimaal vereist is een voor de klant leesbaar ‘as built’ / gebouwdossier. Het is toch niet meer van deze tijd om bij de grootste aankoop van je leven niet zeker te weten wat je krijgt. Afmetingen van het gebouwde product moeten gewoon kloppen en materiaalgebruik voor woningen en andere gebouwen moet in overeenstemming zijn met wat is afgesproken.

In de industrie maakt men dankbaar gebruik van klantenpanels. Gebruikers van het geleverde product denken mee over verdere verbetering van het product of zijn bereid nieuwe producten te testen. Het bijzondere is dat er een organisatie in Nederland is die grotendeels op vrijwillige basis functioneert als een klantenpanel voor de bouw: VACpunt Wonen. Elk jaar beoordelen tientallen regionale woonadviescommissies bouwprojecten op gebruikskwaliteit; in 2015 ging het om zo’n 8.500 nieuwe huurwoningen in totaal. Mede dankzij de adviezen van deze klantenvertegenwoordigers zijn tal van projecten aangepast. Moderne klantgerichte bouwers doen er goed aan te leren van de adviezen van VACpunt Wonen, aldus Peter Fraanje van NVTB. Zo krijgt de klant van de toekomst waar voor zijn geld en kan de moderne bouwindustrie trots zijn op haar producten! 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >