29 november 2016

Veiligheid installaties belangrijk goed

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde vorig jaar dat consumenten niet een gegarandeerd goed onderhoud van hun cv-ketel kunnen krijgen. Ook consumentenorganisaties waaronder Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond pleiten voor een wettelijk keurmerk voor installatiebedrijven. Zo moet het aantal koolmonoxideslachtoffers worden teruggedrongen. Met het kwaliteitslabel OK CV is dat mogelijk. VACpunt Wonen heeft zitting i de stuurgroep van dit onafhankelijke kwaliteitslabel.

In 2015 is OK CV gelanceerd. Het label is anders dan alle bestaande erkenningen en regelingen. OK CV vindt namelijk de kwaliteit van het installatiebedrijf alleen niet voldoende. Alle onderhoudskeuringen die aan de cv-ketel worden gedaan, moeten door een geregistreerde en goed opgeleide installateur (Energie Service Specialist) uitgevoerd worden. Ook geeft de Energie Service Specialist bewoners een gedegen advies over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame toepassingen in hun woning.

OK CV in de praktijk
Wanneer een bewoner een afspraak maakt met de Energie Service Specialist dan zal hij het volgende doen.

Hij inspecteert en onderhoudt de cv-ketel volgens de voorschriften van de fabrikant en regelt de ketel optimaal in. Daarna voert hij metingen uit, zoals een meting van de CO-waarde (koolmonoxide) en de CO2-waarde (kooldioxide). Hij vergelijkt de uitkomsten met de waardes van de fabrikant. Bij grote afwijkingen kan de ketel onveilig zijn. De Energie Service Specialist gaat dan op zoek naar de oorzaken.

Ook stelt hij vast of het vermogen van de ketel goed is afgestemd op de radiatoren en convectoren. Bovendien geeft hij een schriftelijk advies over het energiezuinig gebruik en de veiligheid van de cv-installatie. Dat advies staat in het beoordelingsrapport dat de bewoner van de Energie Service Specialist ontvangt.

Tot slot wordt de onderhoudsbeurt van de cv-ketel geregistreerd in een landelijke databank. Door middel van steekproeven uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, wordt de kwaliteit van deze onderhoudskeuringen gewaarborgd. “We hebben net de laatste cijfers binnen van de steekproeven en kunnen garanderen dat alle OK CV onderhoudskeuringen goed en volgens alle regels zijn uitgevoerd.” Aldus Henk Sijbring, voorzitter OK CV. Immers, alleen met goed aangelegde en onderhouden cv-ketels kunnen ongelukken en ongevallen worden voorkomen.

Initiatief
OK CV is een initiatief van het ministerie van BZK, de vrijwillige samenwerking van Nederlandse ketelleveranciers VFK en UNETO-VNI en wordt ondersteund door onder andere Vereniging Eigen Huis, Aedes, VvE Belang, Vastgoed Belang, VACpunt Wonen, Consumentenbond, Brandweer en de Woonbond.
Voor meer informatie of een OK CV aanbieder bij u in de buurt kunt u kijken op www.ok-cv.nl.  

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >