7 oktober 2016

Projectbureau Zuidpolder Eemnes wint Margaret Staal-Krophollerprijs

Minister Blok reikt award voor gebruikskwaliteit uit

Tijdens de VAC-jubileumdag op 6 oktober jl. heeft minister Blok de Margaret Staal-Krophollerprijs uitgereikt. Deze nieuwe onderscheiding wordt toegekend aan het project c.q. bedrijf dat zich het meest sterk heeft gemaakt voor gebruikskwaliteit bij woningbouw. De winnaar is Projectbureau Zuidpolder uit Eemnes. Het feit dat voorrang werd gegeven aan de gebruikskwaliteit bóven de opbrengsten van het project heeft, samen met de vroege betrokkenheid en goede wisselwerking met de lokale Adviescommissie Wonen, de doorslag gegeven.

Juryrapport
In het juryrapport wordt gemeld dat de woningen op advies van WAC Eemnes werden voorzien van een trapkast – een unicum in deze tijd waarin kleiner en goedkoper gebouwd wordt. Daarnaaast is de speelplaats voor de allerkleinsten op advies van betrokken commissie dichterbij de woningen geplaatst. Alle woningen in het project hebben EPC 0,2 of 0 en alle woningen zijn standaard voorzien van zonnepanelen, vloerverwarming en mechanische ventilatie. Er zijn voldoende optiemogelijkheden voor de woningtypen en met elke bewoner afzonderlijk wordt een gesprek gevoerd over individuele aanpassingen.

Financiële consequenties
Projectbureau Zuidpolder heeft het advies van WAC Eemnes over de situering van de levensloopgeschikte woningen overgenomen; voor de bewoners heeft dit een betere tuinligging opgeleverd én een buitenberging op eigen terrein in plaats van verderop in de straat. Door deze aanpassing kwam één woning te vervallen. Dit had financiële consequenties, maar de gebruikskwaliteit van de woningen is er sterk door verbeterd.

Margaret Staal-Krophollerprijs
In de aanloop naar de jubileumdag is een oproep gedaan onder Adviescommissies Wonen om kandidaten voor te dragen voor de Margaret Staal-Krophollerprijs. De prijs is vernoemd naar de eerste vrouwelijke architect in Nederland die een voorvechtster was van een optimale bruikbaarheid van woningen. Een deskundige jury bestaande uit VAC-leden, een docent gebruikskwaliteit, een medewerker van VACpunt Wonen en de voorzitter van de Raad van Toezicht van VACpunt Wonen heeft bepaald wie de prijs voor het meest gebruikersvriendelijke project, bedrijf of persoon wint. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de prijs op 6 oktober 2016 uitgereikt.

Dubbel jubileum
2016 is een jubileumjaar voor de VAC-organisatie: VACpunt Wonen bestaat dit jaar vijftig jaar én het fenomeen VAC, ofwel het netwerk van Adviescommissies Wonen, bestaat zeventig jaar! Het doel van de jubileumdag was niet alleen een feestje vieren, maar ook kennis opdoen over vernieuwing op het gebied van bouwen en wonen én op een dynamische manier de verbinding tussen Adviescommissies Wonen en stakeholders tot stand brengen. Zodat we samen verder kunnen werken aan een versterking van de positie van de consument.

Meer weten?
Meer weten over het jubileum van de VAC-organisatie? Neem dan contact op met Joy van de Bruinhorst (adviseur gebruikskwaliteit wonen) of Ruth Bakker (adviseur communicatie) via info@vacpuntwonen.nl, of tel. (030) 261 04 75.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >