4 oktober 2016

Minister Blok reikt Margaret Staal-Krophollerprijs uit


Op 6 oktober a.s. organiseert VACpunt Wonen een jubileumdag voor leden van de Adviescommissies Wonen n voor stakeholders. Ter gelegenheid van het jubileum heeft VACpunt Wonen een Award in het leven geroepen voor de gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en –omgeving: de Margaret Staal-Krophollerprijs. De prijs wordt tijdens de jubileumdag uitgereikt door minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Margaret Staal-Krophollerprijs
In de aanloop naar de jubileumdag is een oproep gedaan onder Adviescommissies Wonen om kandidaten voor te dragen voor deze nieuwe onderscheiding. Een deskundige jury bestaande uit VAC-leden, een docent gebruikskwaliteit, een medewerker van VACpunt Wonen en de voorzitter van de Raad van Toezicht van VACpunt Wonen heeft bepaald wie de prijs wint. De prijs voor het meest gebruikersvriendelijke project, bedrijf of persoon wordt op 6 oktober a.s. uitgereikt door minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dubbel jubileum
2016 is een jubileumjaar voor de VAC-organisatie: VACpunt Wonen bestaat dit jaar maar liefst vijftig jaar n het fenomeen VAC, ofwel het netwerk van Adviescommissies Wonen, bestaat zeventig jaar! Het doel van de jubileumdag op 6 oktober a.s. is niet alleen een feestje vieren, maar ook kennis opdoen over vernieuwing in bouwen en wonen n op een dynamische manier de verbinding tussen Adviescommissies Wonen en stakeholders tot stand brengen. Zodat we samen verder kunnen werken aan een versterking van de positie van de consument.

Meer weten?
Meer weten over het jubileum van de VAC-organisatie? Neem dan contact op met Joy van de Bruinhorst (adviseur gebruikskwaliteit wonen) of Ruth Bakker (adviseur communicatie) via info@vacpuntwonen.nl of tel. (030) 261 04 75.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >