15 juli 2016

VAC-advies over fysieke toegankelijkheid

Op 14 juli jl. was het dan echt zover: het VN-verdrag voor mensen met een beperking werd van kracht. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf die datum wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Uiteraard geldt dit ook voor (openbare) gebouwen!

Zijn in uw gemeente alle gebouwen toegankelijk? Om hierachter te komen kunt een VAC-advies aanvragen.

Advies
Het VAC-advies wordt gegeven door onafhankelijke, deskundige woonconsumenten die vanuit het perspectief van de gebruiker en vanuit een integrale visie op gebruikskwaliteit de gebouwde omgeving beoordelen. De commissies worden gefaciliteerd door VACpunt Wonen, informatiepunt voor gebruikskwaliteit van bouwen en wonen.

Checklist
VACpunt Wonen ontwikkelde voor deze commissies een ‘Checklist Fysieke Toegankelijkheid’ waarmee zij gebouwen in uw gemeente kunnen toetsen. Zij kunnen u wijze op problemen met de toegankelijkheid en aangeven hoe een en ander achteraf aangepast kan worden. Beter is natuurlijk om meteen bij aanbouw de toegankelijkheid goed te regelen en zo kosten, imagoschade en overlast te beperken.

Meer weten? Bel (030) 261 04 75 of mail naar info@vacpuntwonen.nl.  


Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >