12 juli 2016

Toekomstbestendig VAC-werk: samen aan de slag!

In mei en juni 2016 organiseerde VACpunt Wonen drie bijeenkomsten voor VAC's onder de titel 'Toekomstbestendig VAC-werk: samen aan de slag!'

Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over de toekomst van de VAC-organisatie en zijn we concreet aan de slag gegaan met de nieuwe checklist 'Fysieke toegankelijkheid'. Voor Adviescommissies Wonen is het verslag nu beschikbaar (link naar besloten gedeelte).  

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >