24 mei 2016

Kamerbrief over langer zelfstandig wonen 

Gisteren verscheen een kamerbrief van minister Blok op het Eindrapport van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. De brief bevat veel informatie en gaat onder andere in op de drie hoofdopgaven die het Aanjaagteam heeft geformuleerd.

De drie hoofdopgaven zijn:

  1. bewustwording bij mensen om zich voor te bereiden om langer thuis te kunnen wonen;
  2. een duidelijke regierol van gemeenten formuleren, zodat marktpartijen goed kunnen acteren;
  3. inzicht verkrijgen in de behoeften van verschillende doelgroepen, zodat corporaties hun vastgoedbezit daarop kunnen aanpassen.

Die drie hoofdopgaven biedt een aantal aanknopingspunten voor het VAC-werk, waar we in de komende tijd op terug zullen komen.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >