24 mei 2016

Goed wonen voor iedereen! 

Vandaag verschijnt de handreiking 'Goed wonen voor iedereen', een publicatie van onze partnerorganisatie Ieder(in). De handreiking biedt lokale belangenbehartigers handvatten om op te komen voor woonbelangen van mensen met een beperking en hierover het gesprek aan te gaan met hun gemeente, corporaties en andere instanties.

De handreiking geeft onder andere informatie over het VN-verdrag voor mensen met een beperking, de wet- en regelgeving en partijen die betrokken zijn bij het wonen. Voor veel Adviescommissies Wonen gesneden koek. De informatie over zeggenschap, communicatie, procedures, brandveiligheid en toegankelijkheid biedt een goede aanvulling en zeker het stappenplan voor lokale belangenbehartiging kan ook voor Adviescommissies Wonen behulpzaam zijn.

U kunt de Handreiking hier downloaden.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >