19 april 2016

Jaarverslag VACpunt Wonen 2015

Het jaarverslag van VACpunt Wonen bevat een overzicht van alle activiteiten die het kenniscentrum voor woonkwaliteit en de koepelorganisatie van de Adviescommissies Wonen in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

In 2015 tekenen de contouren van een zich herstellende woningmarkt zich af. Een hoopgevend gegeven. De crisis heeft echter wel veel veranderd, ook voor de VAC-organisatie. Adviescommissies Wonen worden geconfronteerd met het feit dat er minder plannen zijn om over te adviseren. Hierdoor lopen de inkomsten terug en neemt het ledenaantal af. In 2015 hebben verschillende commissies daarom moeten besluiten haar werkzaamheden te beŽindigen.

Het goede nieuws is echter dat er over een kleine 1.000 meer woningen advies is uitgebracht ten opzichte van 2014! Meer lezen? Download hier het jaarverslag 2015.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >