12 april 2016

Verkeerd draaiende deuren kosten geld!

Wist u dat de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van deuren een belangrijk knelpunt is in nieuwe en bestaande woningen? Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die VACpunt Wonen houdt onder de bij haar aangesloten Adviescommissies Wonen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de toegankelijkheid van woningen, gebouwen en de woonomgeving vaak niet optimaal is. Een actueel onderwerp, nu de Tweede Kamer onlangs het VN-verdrag voor mensen met een beperking ratificeerde.


Kosten: enkele honderden euro’s per deur
Concreet: deuren draaien vaak de verkeerde kant op, slaan tegen elkaar aan of zijn onhandig gepositioneerd. Dat zorgt niet alleen voor veel ongemak, maar ook voor gevaarlijke situaties. Het omhangen van deuren is een eenvoudige en vaak effectieve oplossing, maar de kosten zijn niet gering: maar liefst enkele honderden euro’s. Per deur! De kosten gelden voor woningen in niet-bewoonde toestand; in bewoonde toestand kunnen de kosten natuurlijk makkelijk hoger uitvallen. Daarnaast zorgt het voor overlast voor de bewoners en kan het leiden tot imagoschade.


Toegankelijkheid nog niet optimaal
In februari van dit jaar ratificeerde de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Concreet: vanaf 2017 moeten alle openbare gebouwen toegankelijk zijn, zodat mensen met een beperking niet worden uitgesloten.

Dat er nog heel wat aanpassingen nodig en mogelijk zijn, blijkt uit de Jaarbeeld enquête VACpunt Wonen 2015. Hoge drempels bij in- en uitgangen, niveauverschillen in de woning en te krappe draaicirkels, te smalle gangen, te steile hellingbanen, obstakels in looproutes, hoogteverschillen in het trottoir het ontbreken van blindengeleide stroken. Zomaar een greep uit de knelpunten waar de Adviescommissies Wonen in het afgelopen jaar tegenaan liepen.


Advies loont!
Het loont dus zeker om vóór de (ver)bouw een VAC-advies aan te vragen! Dit bespaart kosten én overlast voor bewoners en gebruikers van woningen, gebouwen en de woonomgeving. Zo’n advies wordt uitgebracht door onafhankelijke deskundigen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de gebruikskwaliteit van het wonen. ze kiezen daarbij consequent het perspectief van de bewoner c.q. gebruiker. In Nederland zijn ca. 100 Adviescommissies Wonen actief in zo’n 200 gemeenten; ze worden ondersteund door VACpunt Wonen, het informatiepunt voor woonkwaliteit. Advies nodig? Neem dan contact op met VACpunt Wonen, info@vacpuntwonen.nl, tel: (030) 261 04 75. Kijk ook eens op www.vacpuntwonen.nl.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >