8 april 2016

Resultaten WoON 2016 bekend!

Gisteren, op 7 april 2016, vond het Wooncongres 2016 plaats. De directe aanleiding voor het WoONcongres was het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), een samenwerking tussen het ministerie van BZK/Wonen en Rijksdienst en het CBS.

Het WoON is een veelomvattend enquêteonderzoek dat elke drie jaar wordt uitgevoerd onder bijna 70.000 huishoudens in Nederland. Het geeft onder andere inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonlasten, de woonwensen en verhuisgedrag en is een belangrijke basis voor het woonbeleid van het Rijk, provincies en gemeenten.

In de database zijn ontzettend veel interessante gegevens te vinden, onder andere over de toegankelijkheid van de woningen en over hoe tevreden bewoners over hun woning zijn. Zo zijn bewoners van een meergezinswoning beduidend minder tevreden dan bewoners van eengezinswoningen en zijn huurders minder tevreden dan kopers. Al surfend komt de bezoeker al snel allerlei interessante feiten te weten over de kwaliteit van en de tevredenheid over de Nederlandse woningen. Neem snel een kijkje op de site.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >