23 februari 2016

Zeventig jaar vr woonkwaliteit!


6 oktober 2016: VAC-jubileumdag!
Moe maar voldaan kijken we terug om een enerverende en inspirerende jubileumdag! Ruim 280 mensen waren aanwezig in de Veerensmederij in Amersfoort. In de ochtend waren er een kleine 240 VAC-leden aanwezig; in de middag voegden zich hier nog eens ca. 40 externe bouwprofessionals bij.

En van de hoogtepunten van de dag was de komst van minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, die de Margaret Staal-Krophollerprijs uitreikte (zie ook hieronder) en een korte speech hield. Omdat de minister om 15.00 uur weer in de Tweede Kamer moest zijn, was er helaas geen tijd voor het beantwoorden van vragen.

Bekijk hier het beeldverslag.


Projectbureau Zuidpolder Eemnes wint Margaret Staal-Krophollerprijs
Tijdens de VAC-jubileumdag op 6 oktober jl. heeft minister Blok de Margaret Staal-Krophollerprijs uitgereikt. Deze nieuwe onderscheiding wordt toegekend aan het project c.q. bedrijf dat zich het meest sterk heeft gemaakt voor gebruikskwaliteit bij woningbouw.

De winnaar is Projectbureau Zuidpolder uit Eemnes. Het feit dat voorrang werd gegeven aan de gebruikskwaliteit bven de opbrengsten van het project heeft, samen met de vroege betrokkenheid en goede wisselwerking met de lokale Adviescommissie Wonen, de doorslag gegeven. Lees hier het persbericht.

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >