21 januari 2016

Motie inbreng Adviescommissies Wonen aangenomen!

Vanmiddag is er dan echt gestemd over de invoering van het VN-verdrag en over de motie van Mona Keijzer over de inzet van Adviescommissies Wonen bij de beoordeling van de fysieke toegankelijkheid. Resultaat: het VN-verdrag wordt ingevoerd en de motie is aangenomen!

Op dit moment zijn de stemverhoudingen nog niet verwerkt; u kunt de motie bekijken via deze link: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z00588&did=2016D01229.   

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >