20 november 2015

De belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit vanaf 1 juli 2015

Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 op 1 juli 2015 is de invloed van de overheid op de kwaliteit van de bouw en verbouw van woningen in particulier eigendom kleiner geworden. Bij het bouwen van een eigen woning in particulier opdrachtgeverschap is het lijstje verplichte ruimten en opstelplaatsen korter dan het voorheen gehanteerde lijstje. Let op: deze wijzingen gelden alleen voor nieuwbouw uitgevoerd in (collectief) particulier opdrachtgeverschap! Voor seriematige nieuwbouw (door projectontwikkelaars, corporaties etc.) gelden deze ‘versimpelde’ regels dus niet! Lees verder (alleen voor VAC-leden)>

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >