9 juli 2015

AQSI: Tool voor sociale prestaties van gebouwen

Op 30 juni jl. was VACpunt Wonen aanwezig bij het ROCKWOOL CSR Event bij de Deense ambassade in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere de AQSI tool gelanceerd: een instrument dat stakeholders ondersteunt bij het implementeren van de sociale prestaties van een gebouw. VACpunt Wonen was als lid van het ontwikkelteam betrokken bij AQSI.

Rockwool is een Deens bedrijf dat in veel landen, waaronder ook Nederland, actief is. CSR betekent Corporate Social Responsibility, ofwel MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in het Nederlands.

In september 2014 heeft NEN de Europese Norm EN 16309 vastgesteld. Deze norm beschrijft en kwantificeert de sociale impact en prestaties van nieuwe en bestaande gebouwen. ROCKWOOL heeft het initiatief genomen om deze belangrijke norm te vertalen in een praktische tool, genaamd AQSI (Assessing and Qualifying on Social Impact of buildings). Om ook de belangen van consumenten hierbij te betrekken, heeft ROCKWOOL een ontwikkelteam opgezet met Nieman Consultancy en VACpunt Wonen voor de ontwikkeling van een pragmatisch tool. Het streven van ROCKWOOL is dat deze tool ‘AQSI’ in duurzaamheidsinstrumenten wordt ge´ntegreerd om echte en transparante bouwprestaties te ondersteunen en te waarderen.

VACpunt Wonen werkt al enige tijd samen met ROCKWOOL Nederland. In het jaarlijkse MVO verslag van de fabrikant is een citaat van Jaap Overeem opgenomen: “Ik heb er bewondering voor hoe ROCKWOOL de behoefte van de gebouwconsument voorop stelt en het belang onderstreept van VACpunt Wonen, als organisatie die zich sterk maakt voor de gebouwconsument. Via de samenwerking met ROCKWOOL willen we de consumenten- en maatschappelijke behoeften centraliseren. Dit draait volledig om het verbeteren van de sociale impact en de kwaliteit van leven.”

Meer lezen over de AQSI tool? Klik hier.

 

Meer nieuws...

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >